'Stap op weg naar beter milieu' ö- Rectificatie Nieuwe brochure Hagelunie: "Weer een stap op weg naar bewust energiegebruik en een beter milieu." Dat zei de voor zitter van de hoofddirectie Herman Wijffels toen hij uit handen van Hagelunie-directeur Geertsema de nieuwste brochure kreeg aangeboden. De publicatie 'Verzekerd van bewust energiegebruik', de nieuwste in een lange serie informatieve brochures die Hagelunie jaarlijks uitgeeft, kan vanaf heden worden besteld. Inmiddels hebben al zo'n 14.000 glastuinbouwverzeker- den, Rabobanken, samenwer kende tussenpersonen van Hagelunie, agrarisch onder wijs, leveranciers en de vakpers de brochure ontvangen. Praktijk Met deze publicatie streeft Hagelunie Agrarische Verze keringen, onderdeel van Interpolis, ernaar de theorie achter de techniek dichter bij de praktijk te brengen. Daardoor kan in de glastuin bouw nóg bewuster met energie worden omgegaan. De brochure kan ook worden gebruikt als handleiding bij de beoordeling van offertes, bouwtekeningen, het overleg met de installateur en de bouw van installaties. Daarom is de publicatie bij zonder geschikt voor eigen gebruik en om uit te reiken aan glastuinbouwrelaties. Inlichtingen: Segment Bedrijvenadviesgroep 040-217 7004 Bedrijvenadviesgroep 79 De publicaties van de Hagelunie zijn gratis te bestellen bij de afdeling Commerciële zaken van Hagelunie. Telefoon: 070 - 357 35 48 of fax 070 - 320 56 94. De acht publica ties zijn: Verzekerd van een goede kas; Verzekerd van een brandveilig bedrijf; Verzekerd van een goede (computer-) regeling; Verzekerd van veilig licht; Inbraakresistent, diefstalpreventie in de glastuinbouw; Richtlijnen voor gebruik water- en mestinstallaties; Kwaliteitsrichtlijnen voor waterontsmetters; Verzekerd van bewust energiegebruik. Herman Wijffels krijgt de nieuwe brochure van Kees Geertsema. Bedrijfsvoering In Rabo Weekblad nummer 2 van 11 januari stond in dit katern een artikel met de kop 'LAURA vraagt bijdetijdse apparatuur voor nieuwe toe passingen'. In dit artikel, waarin werd aangegeven dat bepaalde PC's steeds minder inzetbaar zullen zijn, kreeg u een advies. Dit advies -nieuwe PC's kunt u het beste in één keer afschrijven- is niet juist. Zoals u in bijlage 3 van circu laire 22/162 (31 oktober 1994) kunt lezen, wordt u geadviseerd voor automatise ringsapparatuur een afschrij vingstermijn van drie jaar aan te houden.

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 19