Veel banken combineren Eigen Huis en Financiële Advisering Onderzoek vierde kwartaal: Financiële Avisering 13 delen ze kunnen inzetten, staat er ook in. Verder informeert het pakket u over landelijke activiteiten voor beleggings studieclubs. Dit jaar staan drie beleggings seminars gepland voor finan cieel adviseurs en leden van de clubs. De afdeling Representa tie van Rabobank Nederland en IRIS nemen de organisatie voor hun rekening. Ook hebben de twee partijen geregeld dat de jaarvergade ring van de NCVB in april, (over de jaarvergadering) Representatie 030-2162852 plaatsvindt in het kantoor van Rabobank Nederland in Utrecht. Inlichtingen: IRIS Infolijn 010-2241414 studieclubs (NCVB) wijst uit dat bijna alle leden van beleggingsstudieclubs ook privé beleggen. Club heeft resultaat Beleggingsstudieclubs zijn niet helemaal nieuw voor de Rabo bank. Een aantal banken heeft er al ervaringen mee, waaron der de Rabobank Midden- IJsselmonde. Deze bank richtte twee beleggingsstudie clubs op. Beleggingsadviseur Jack Verkamman over de resultaten: "Naast klanten zijn zo'n twintig niet-klanten lid geworden van één van de clubs. Daarvan zijn er nu twaalf klant bij onze bank. Verder zijn klanten die zelf weinig belegden, actiever geworden op dat terrein. Dankzij de kennis en ervaring die zij opdeden in de studie club." Over de gevolgen van de studieclubs voor het imago van de bank zegt hij: "Meer mensen vragen bij ons naar een beleggingsadvies. Zij hebben via via gehoord over de beleggingsstudieclubs en weten dus dat we actief zijn op beleggingsgebied." Hulpmiddelen Het marktbewerkingspakket bevat praktische informatie over het oprichten en begelei den van een beleggingsstudie club. Hoe banken de doel groep het beste kunnen benaderen en welke hulpmid- Financiële Advisering Bijna een kwart van de lokale banken werkt volledig volgens de segmentformule Financiële Advisering. Maar vaak is de financieel adviseur ook hypotheekadviseur. Dat blijkt uit onder zoek onder bijna 400 lokale banken in het vierde kwartaal van vorig jaar. Het percentage banken dat de segmentformule heeft inge voerd, is in de laatste drie maanden van vorig jaar licht gestegen. Net als in de vorige meting lopen grote banken voorop. Van de ondervraagde banken zegt 21% volgens de segmentformule te werken, een commercieel manager Financiële Advisering te hebben benoemd èn klanten te hebben toegewezen aan de financieel adviseur. In het derde kwartaal van 1995 bedroeg dit percentage 18. Ruim eenderde van de banken gaat te werk volgens de segmentformule èn heeft een commercieel manager aangesteld. 55% van de banken heeft wèl de segment formule als uitgangspunt, maar nog geen commercieel manager. Ook zijn bij deze banken de klanten nog niet ingedeeld. Is de indeling van vrije beroepers, zoals tandartsen, voor banken een pijnpunt'f Ze delen ze soms in bij Relatiebeheer in plaats van bij Financiële Advisering. In totaal denkt driekwart van de banken dit najaar de seg mentformule geheel of gedeel telijk te hebben ingevoerd. Bedrijfsrelaties Tot het segment Financiële Advisering worden relaties gerekend, die behoefte hebben aan een integraal financieel advies, waarbij beleggingen een belangrijke rol spelen. Dat zijn zowel particulieren als bedrijven, waaronder directeuren/eigenaars en vrije beroepsbeoefenaars. Twee van

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 13