Rekening Coulant Courant hoog gewaardeerd Rekening Coulant Courant Uit onderzoek naar nieuwsbrief blijkt: Vernieuwde EuroPas met pincode: meer betaalgemak voor maar ƒ10,- Nieuwsbulletin voor ondernemers met een Rabobank Rekening Coulant Alleen voor houders van de Rekening Coulant WrnMTÏÏïïnum- Bedrijvenadviesgroep 21 De Rekening Coulant Courant handelde in november vooral over de introductie van de zake lijke passen en cards. Onderzoek heeft uitgewezen dat een groot deel van de klanten zich deze nieuwsbrief kon herinneren. Bovendien is er grote waardering voor het bulletin. Daarom zal ook in 1996 de Rekening Coulant Courant als actie- én als onderhoudend medium worden ingezet. Het onderzoek naar de waar dering van de nieuwsbrief vond plaats één week na de mailing over de introductie van de zakelijke passen en cards plaats. Hiertoe werd een representatief aantal zaken relaties telefonisch benaderd. Herinnering Een kwart van de responden ten herinnert zich spontaan de nieuwsbrief Rekening Coulant Courant te hebben ontvangen. Na enig doorvragen groeit het deel van de respondenten dat zich de nieuwsbrief herinnert uit tot zestig procent. Van deze groep kan 61 procent een aantal onderwerpen uit het bulletin op noemen. Veel respondenten weten dat de nieuwsbrief aandacht heeft besteed aan EuroPas, Tele bankieren, CreditCard, de Formule Rekening Coulant. Waardering De nieuwsbrief Rekening Coulant Courant wordt goed gewaardeerd. Ruim 75 procent van de geïnterviewden beloont het blad met het cijfer zeven of hoger. Slechts acht procent van de telefonisch benaderde lezers geeft de nieuwsbrief een onvoldoende. Driekwart van de ondervraag den stelt het op prijs, dat de Rabobank de nieuwsbrief toe stuurt. Zij geven aan het blad minimaal gedeeltelijk te lezen. Tien procent van de respon- NOVEMBER 1995 De EuroPas met pincode is vernieuwd. Hij is uitgevoerd in onze nieuwe hulsstijien beter beschermd tegen beschadiging als u hem invoert in de geldautomaat of gebruikt bij een betaalautomaat. Meteen ook hebben wijde gebruiksmogelijk heden ervan aanzienlijk verruimd. De prijs is verlaagd tot 10, Dat maakt hem een stuk interessanter vooru als ondernemer. Interessant voor SmtltÊ ''mmm I ondernemers I SkJ I ^oor onzc kanten met een zakenrekc- B ning hchhcn wi) een aantal nieuwe mogelijkheden geïntroduceerd. De EuroPas is gekop peld aan uw Rekening Coulant en kan worden gebruikt voor representatieve uitgaven, om te tanken, voor betalingen in winkels cn restaurants en voor andere kosten. Handig dus als u onderweg bent, ook 4 Telebankieren iedereen kan het Rabo CreditCard in opmars bij ondernemers Afscheid van Optisch Leesbare Formulieren Betalingen Postbank naar bank sneller binnen Eindelijk een leaseauto voor één maand 550.000 Rekeningen Coulant in gebruik omdat met de vernieuwde EuroPas op veel plaatsen contanr geld kan worden opgenomen voor kleine uit gaven, zoals voor ccn taxi, telefoon, kopje koffie, maaltijd, enzovoort. In Nederland kunt u dc ver nieuwde EuroPas gebruiken hij maar liefst 5000 geld automaten en 60.000 betaalautomaten. Gebruikt u hem bij ccn van de 1800 geldautomarcn van dc Rabobank, dan ziet u meteen ook uw rekenmgsaldo op het scherm. Natuurlijk kunt u dc vernieuwde EuroPas ook gebruiken voor uw privê-uitgavcn. Nu kunt u uw belangrijkste medewerkers of meewerkende partner een EuroPas geven met een eigen PIN-code cn pasnummer. Tevens Museumfaarkoart Dankzij het MJK-vignet op dc achterzijde kunt u dc EuroPas ook als Museumiaarkaart gebruiken. Dat is een exclusief voordeeltje ter waarde van 45,-, hele maal voor u! Met uw EuroPas heeft u dus doorgaans gratis toegang tot zo'n 400 musea in heel Nederland! Ook in het buitenland Bij onze geldautomaten in het grensgebied kunt u met de EuroPas ook vreemde valuta opnemen. Voorbii dc landsgrenzen, in Ftiropa nl daarbuiten, profiteert u van een aanzienlijke vorruiming van dc gebruiksmoge lijkheden. Dat is te danken aan een verdere aanpassing van dc EuroPas aan de internationale normen. \X'erddwi|d kunt u tercchr bi| 320.000 geld- cn 660.000 betaalautomaten. Bi| verlies of diefstal kunt u terug vallen op de internationale hulpverleningsorganisatie Interbelp. Die hulp is voor u gratis. Heeft li al ccn RuroPas hi| uw zakelgke rekening, dan krijgt u binnenkort bericht dat de vernieuwde EuroPas voor u klaarligt. Heeft u nog geen EuroPas, gebruik dan het antwoordformulier om er een voor u of uw medewerkers aan cc vragen. Overstappen van bijvoor beeld dc RaboPan op de EuroPas kan natuurlijk ook. Voor een schematisch overzicht van alle mogelijkheden per pas of canU ere de arburfutgina. ïmüwïWietfor: Beperkt bankieren met gratis RaboPas Vanaf voorjaar 19Vis u Je KabaPas gratis. liet gebruik ervan blijft echter beperkt tol de mogelijkheid geld op Ie nemen bit de ruim IS00 eigen geldautomaren van de Rabobank. Daarnaast kunt u met de KahoPas m Nederland betalen op plaatsen ivaar een betaalautomaat aanwezig is. Voor une een belaalpai iernst met meet mogeSitkheden, is de LuroPas bet tdeale alternatief T6lBbQnki6T6n R*bi> Telebankieren is sterk in opmars. Al bijna 60.000 bedrijven met ccn Rekening - Coulant gebruiken het. Ze hebben Betalen met PC en alleen een PC, een modem en een j telefoonlijn nodig om hun be- modem UlJ n3 cutljCl talmgsopdrachccn ic verzenden, of OnpHlnnPr saldoinformatie op te vragen. Of buitenlandse- of spoedbctalingcn te verrichten. Telebankieren gaat heel een voudig, iedereen kan het. Het is sneller en minder foutgevoehg dan handmatig ban kieren. Rn vanaf vijf betalingen per maand bijna a)ti|d goedkoper let» voor u? Vraag een demonstratie hij uw bedrijveti- adviscur. Maar lees eerst het artikel op dc volgende pagina.

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 21