Kort, krachtig en vol keuze Nieuwe advertentielijn Eigen Huis: Bestelformulier concurrentie-diskette Basisvoorzieningen 9 Maak een kopie van dit bestelformulier en stuur het op naar: Rabofacet Klantenservice Best Interne adrescode: BB 210 Banknaam: Bankcode: Contactpersoon: Functie: Telefoonnummer: [_J neemtweekabonnement(en) op de concurrentie-diskette (artikelnr. 980001) voor 375 per jaar. Datum: Handtekening: Bankstempel: Vrijdag 1 maart start de uitlevering. Banken die de diskette vanaf die datum willen gebruiken, dienen vóór donderdag 15 februari te bestellen. Dertig banken in beeld Op de nieuwe diskette staan de tarieven voor spaarrekenin gen en consumptieve financie ringen van ongeveer dertig banken en andere financiële instellingen. Een gespeciali seerd onderzoeksbureau doet de research en de redactie. De tarieven worden iedere week tot en met vrijdag bij gewerkt. De maandagochtend daarop ligt de diskette bij de bank. Het is voor iedereen makkelijk om ermee te werken, want de informatie is bruik baar in Word 2.0 en 6.0. Aan de hand van de praktijk ervaringen van een aantal Rabobanken is de diskette geoptimaliseerd. Opmerkingen van gebruikers blijven echter welkom bij het segment Basisvoorzieningen. Inlichtingen: Segment Basisvoorzieningen 040-2 17 70 08 Eigen Huis Tijdens de Verkopersdag '96 is de nieuwe advertentielijn geïntroduceerd. Op verzoek van de banken is er voor Eigen Huis extra veel advertentiemateriaal ontwikkeld. Bovendien zijn de aankondigingen ten opzichte van vorig jaar korter en krachtiger. De nieuwe advertentielijn, die vanaf half februari in gebruik wordt genomen, bestaat uit vier categorieën: campagne-advertenties voor- en najaar '96; campagne-advertenties Infodag Wonen '96; maatwerkadvertenties voor overige lokale zaken; project-advertenties die het hele jaar door kunnen worden ingezet ter onder steuning van een speciale marktbewerkingsactie in de Segmentwijzer Eigen Huis. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de campagne advertenties voor- en najaar. Informatie over de campagne advertenties Infodag Wonen is al gegeven in het marktbewer kingspakket Infodag Wonen '96. Individuele maatwerkad vertenties kunnen worden ont wikkeld in samenwerking met het Servicebureau Communi catie. Over de project-adver tenties wordt u later geïn formeerd. Landelijke advertenties De campagne-advertenties voor- en najaar zijn bedoeld voor landelijke en lokaal gebruik. Bij de landelijke advertenties staat de kop in een oranje vlak. Daaronder staat een subkop, een korte tekst en de afslui tende regel: 'Met de hypo theekadviseur van de Rabo bank sta je er niet alleen voor.' In de landelijke en regionale bladen worden drie verschil lende advertenties gepubli ceerd: De rente-advertentie. Het ver schil met die van vorig jaar schuilt onder meer in de tekst. Deze is korter en krachtiger. De kopregel is: 'De lage rente staat vast. Maar met de hypotheek kunt u nog alle kanten op.' De 'vanaf-rente' is gedrukt in een opvallend kader. De advertentie voor de Rabo Hypotheeklijn. Deze lijn is op de Verkopersdag geïntrodu ceerd. Publicitair wordt deze lijn ondersteund door een speciale advertentie met de kopregel: 'Voor een paar dubbeltjes kunt u duizenden guldens besparen.' De subkop luidt: 'Bel voor 20 ct/pm de Rabo Hypotheeklijn 06 - 9279.' De advertentie van de hypo theekadviseur. Als kopregel is gekozen: 'U weet precies wat voor huis het moet worden. En wij wat voor hypotheek.'

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 9