Weten wat de concurrentie doet Met weekabonnement op diskette Welke informatie geeft de diskette over de concurrentie? Basisvoorzieningen Spaartarieven voor gulden-deposito's, lange-termijn- spaarrekeningen, dagelijks opvraagbare spaarrekeningen, buitenlandse valuta deposito's en peuter- en jeugdspaar- rekeningen. Spaartarieven bij ABN-Amro, CVB Bank, ING Bank, Postbank, SNS Bank, VSB Bank en Rabobank. Krediettarieven en voorwaarden van persoonlijke lenin gen (24, 36 en 60 maanden) en doorlopend krediet. Telebankieren. Dit laatste is extra interessant, omdat het in dit geval niets kost en de kans groot is dat de student al een computer met modem heeft. Inlichtingen: Segment Basisvoorzieningen 040-217 7008 Basisvoorzieningen Marktaandeel Rabobank in aantal WSF-gerechtigden MAAND bovendien nogal wat tijd kost. In MIRA staat elke week een deel van de recente spaartarie ven, maar dit blijkt niet erg handig in het gebruik. Deze informatie komt dan ook met de invoering van de concurrentie-diskette -per 1 maart- te vervallen. Klanten - en zeker potentiële klanten - weten vaak precies welke rentetarieven de concurre rende banken hanteren voor spaarrekeningen en consumptieve financieringen. Met die wetenschap gewapend stappen zij binnen bij de Rabobank. En daar is niet altijd even exact bekend in hoeverre de eigen tarieven vergelijkbaar zijn met die van andere banken. Maar daar kan nu verandering in komen. Met een in Best te bestellen weekabonnement op een diskette met concurrentie-informatie beschikt iedere cliëntadviseur elke maandagmor gen over de meest actuele gegevens. Meten is weten, per slot van rekening. Er is erg veel behoefte aan één overzichtelijke, actuele infor matiebron. De huidige metho den van concurrentie-analyse zijn vaak niet structureel. Sommige banken volgen de kranten nauwgezet of lopen onregelmatig bij concurrenten binnen. Dat is een niet erg doelmatige methode, die

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 8