'Jij en je bank' helpt basisscholieren uit de droom Nieuw rondleidingenpakket Bestellen 27,50 6835 88,50 6822 6 Basisvoorzieningen Er is een nieuw rondleidingenpakket beschikbaar voor de groepen 7 en 8 van de basisscho len. Het heet simpelweg 'Jij en je bank' en het vervangt het tot nu toe gebruikte pakket 'De droom'. Dit laatste pakket (uit 1991heeft goede diensten bewezen, maar is inmiddels door de tijd achterhaald. Cliëntadviseurs van lokale ban ken ontvangen regelmatig groepen basisscholieren die willen weten hoe het er bij een bank aan toegaat. Het mes snijdt dan aan twee kanten: de meeste leerlingen vinden een ontvangst met rondleiding leuk en de bank werkt actief aan het bewerken van de jeugd- en jongerenmarkt. Mix Het kersverse pakket bestaat uit vier onderdelen. Zij vormen een mix van dynamiek, toetsing, educatie en begeleiding. Videoband (VHS). In een kwartiertje passeren, op een aansprekelijke manier, ver schillende onderwerpen het oog van de leerling: onder andere elektronisch bankieren, de routing van betalingsop drachten, de werking van een geldautomaat en de waarde -p- Talkshow voor leerlingen van de groepen 7 en 8. van persoonlijke advisering. Interviews laten zien hoe de Rabobank met klanten samen werkt en welke producten de bank zoal in huis heeft. Leerlingenkaart. Na de rondleiding is het aardig om te kijken wat de leerlingen nu hebben onthouden. Dat kan op speelse wijze met de leerlin genkaart. Die versterkt het educatieve aspect en dat waar deren leerkrachten doorgaans bijzonder. Maar ook voor de bank is het van belang dat leer lingen weten wat een (Rabo)- bank te bieden heeft. De inge- prijs artikelnummer Rondleidingenpakket 'Jij en de bank' bestaande uit een 295,00 6827 videoband, een leerlingenkaart, een kwartetspel en een handleiding. Set van dertig leerlingenkaarten. Set van dertig kwartetspellen. Alle tot nu toe gedane bestellingen voor bet rondleidingenpakket komen te vervallen. Deze werden namelijk veelal geplaatst door banken die inmiddels elders materialen bestelden voor hun -vaak al geplande- rondleidingen. Uitlevering van backorders heeft dan weinig zin. Bestel daarom eventueel opnieuw. vulde leerlingenkaarten blijven bij de bank en worden later nagekeken. De beste krijgt een prijs(je). Een en ander kan allemaal door de bank zelf worden geregeld. De achter gebleven leerlingenkaarten met NAW-gegevens vormen uiter aard een zeer interessant adressenbestand. Kwartetspel. Om mee naar huis of school te nemen. De kaarten gaan onder andere over geld en over bank zaken waarin de leerlingen zich kunnen herkennen. Woord- en beeldmerk staan zowel op het spel als op de kaarten. Handleiding. Geeft een duidelijke toelichting op het rondleidingenpakket en bevat verder praktische sugges ties voor degene die de rond leidingen coördineert. Dat zal in de meeste gevallen een cliëntadviseur zijn. Die is gewend direct te antwoorden op plots opkomende vragen en heeft vaak een goede voeling met de jongedoelgroep. Inlichtingen: Segment Basisvoorzieningen 040-217 70 08

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 6