Niet iedere student kent de voordelen van de Studentenrekening Lekker stappen? Vergeet uw pintpas niet! Nieuwe advertenties carnaval leverbaar De stapsgewijze CRP-selectie van Betaalrekeningen met WSF Rabobank Management 5 Voor het carnaval 1996 is een nieuwe wensadvertentie ont wikkeld. De advertentie heeft als thema de 'pintpas' en ligt in Best op voorraad. De artikelnummers zijn 80002 (liggend A5) en 80003 (staand A5). De prints zijn normaal via MIRA te bestellen. De prijs is 25 gulden. Informatie: Servicebureau Communicatie 040-2 17 68 68 Basisvoorzieningen Op zo'n 250.000 rekeningen komen regelmatig bedragen binnen in het kader van de Wet op de Studiefinanciering (WSF). In 83% van de gevallen gebeurt dat op de Studentenrekening. De overige bedragen komen terecht op Betaalrekeningen zonder krediet (13%) en Betaalreke ningen met krediet (4%). Ongeveer 42.500 studenten ontvangen dus wel studiefinanciering, maar niet op een Studentenrekening. Zij profiteren dan ook niet van de voordelen van deze rekening. Dit verschijnsel komt overigens zowel bij studentenbanken als bij andere banken voor. Elke student die bedragen ont vangt in het kader van de WSF moet de gratis mogelijkheden van de Studentenrekening kunnen benutten. Uiteraard horen daar alle andere pro ducten uit het Studentenpakket bij. Het is dan ook goed om bijvoorbeeld een paar keer per jaar met behulp van het systeem Cliënt-Relaties Parti culieren (CRP) het bestand te controleren op 0030- en 0040-Betaalrekeningen met WSF-voeding. Benader die klanten vervolgens en biedt hen een Studentenrekening aan. Dat zal bij de meeste mensen in zeer goede aarde vallen, want hun mogelijkhe den worden een stuk groter. Gerichte benadering Het is ook interessant om alle studenten te traceren die geen WSF-voeding (meer) op hun In het hoofdmenu kiest u 1: Cliëntinformatie. Vervolgens kiest u 2: Informatie uit CRP-moederbestand. Hierna 1: Selecteren gegevens. Eén pagina doorbladeren (pgdn). Kies A: Betalen. Betalen: J. Twee pagina's doorbladeren (tweemaal pgdn). Kies N: Studentenrekening. Studentenrekening: N. Kies O: ind. WSF voeding. Vul in J (ja), I (instromend). F8 (selectie-scherm). Selecteer door middel van 'EN/EN'. De NAW-gegevens van de geselecteerde studenten kunt u vervolgens op de gebruikelijke manier afdrukken. Studentenrekening ontvangen. Landelijk gaat het dan om 12%. De beschreven selectie moet in dat geval even anders. Stap 5 en 6 vervallen, kies bij stap 8 voor J, bij stap 9 voor Studentenrekening: J en bij stap 11 voor N,U. WSF-voeding kan overigens om heel verschillende redenen niet (meer) op een rekening binnenkomen. De student heeft er bijvoorbeeld nog geen recht op of heeft pas een aan vraag ingediend. Het is ook mogelijk dat de WSF ergens anders binnenkomt, dat de student is afgestudeerd of geen recht meer heeft op studie financiering. Omdat er zoveel redenen kunnen zijn, is een zeer gerichte benadering van de klant op zijn plaats. Het aantal WSF-voedingen kan trouwens helpen bij het inschatten van de reden. Die cijfers kunnen ook via CRP worden achterhaald. Kies dan voor selectie-rubriek P: aantal WSF-voedingen. Inlichtingen: Segment Basisvoorzieningen 040-217 7008

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 5