Rabobankklant wint Nationale Tuinbouw Ondernemersprijs Nieuwe training Verkoopmanagement Voor vernieuwende ondernemers Van coördinerend naar inspirerend manager Woensdag 10 januari is de Nationale Tuinbouw Ondernemersprijs 1996 uitgereikt aan de Coöperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging b.a. uit Milsbeek. De CNC, al vanaf het begin van de jaren zestig klant bij de Rabobank Gennep, leverde in de afgelopen periode een bijzondere bijdrage aan de economische vooruitgang van de Nederlandse tuinbouw. De vereniging ontving de prijs uit handen van minister-president Wim Kok. Management 3 Algemeen directeur van de Rabobank Gennep, Jo Opsteegh, is trots: "Het is een erkenning van de gigantische inspannin gen van de CNC in de laatste vijf jaar. De vele tegenslagen met vergunningen, wetsbeslui ten, etcetera hebben haar er niet van weerhouden door te gaan." Opsteegh is ook te spreken over de uitstekende samenwerking met de activi teit Food Agribusiness van Rabobank Nederland in Utrecht, die met name de langlopende bankzaken voor CNC doet. Uniek project Ondernemers in de tuinbouw konden zich in oktober vorig jaar onder andere via hun Rabobank voor de prijs aan melden. Van de genomineer den kwam CNC - in 1990 overigens ook al op de nomi natie - als winnaar uit de bus. De grote milieuvriendelijke inspanningen van de vereni ging op het gebied van het volledig inpandig maken van het composteringsproces en de zuivering van alle proceslucht, spraken de jury aan. Op deze manier worden ammoniak en geurstoffen vrijwel volledig uit de lucht verwijderd. Sinds 1990 is er alleen al in dit unieke project 90 miljoen geïnves teerd en het vormt niets meer of minder dan een keerpunt in de productie van grondstoffen voor de champignonkweker. Rabobankdirecteur Opsteegh: "Het knappe van CNC is, dat ze de afgelopen jaren in totaal zo'n 250 miljoen investeerden en er toch een solvabel en ren dabel bedrijf aan hebben over gehouden. Dat geeft aan over wat voor innoverende organi satie we praten." Namens managementteam en bestuur van de CNC neemt ir. Frans Rats de prijs in ontvangst. Management Visie '98 stelt hoge eisen aan het management. Resultaatgerichtheid en inspirerend leider schap komen in de plaats van de coördinerende rol uit het verleden. Een nieuwe training voor managers is vanuit die optiek vooral gericht op vaardigheden voor het aansturen van verkopers. De training Verkoopmanage ment is bestemd voor de com mercieel managers van de ver schillende segmenten. Het accent ligt op technieken die noodzakelijk zijn voor het aansturen van verkopers. Ook de eigen verkoopvaardig heden van de manager komen aan bod. Hij heeft op dit punt immers zowel een over- drachts- als een voorbeeld functie. Uitgangspunt Van de deelnemers wordt ver wacht dat ze begrippen als marketing, verkoopstrategie en produktontwikkeling zonder problemen weten te hanteren. Basisvaardigheden op het terrein van stijlen van leidinggeven, plannen, organi seren, formeren en beleidsont wikkeling zijn eveneens vereist. Cursusopzet De deelnemers bereiden zich met huiswerkopdrachten voor op de 'opstartdag'. Dan wordt het cursusprogramma toe gelicht, maar vooral veel aan dacht besteed aan de gedach-

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 3