'Een ferme aansporing' IMPALA wordt verbeterd Reactie op open brief 2 Wk Vorige week vond u op deze plaats een open brief gericht aan Rabobank Nederland. Onderstaand de toen aangekondigde reactie. "Nooit meer zeggen dat alle banken op elkaar lijken." Onder dit motto somde de Rabobank eind vorig jaar in een pagina grote advertentie op wat de klanten in 1995 hebben gemerkt van onze op Visie '98 gebaseerde vernieuwingen en verbeterin gen in onze produkten en diensten. Wat in die advertentie stond is allemaal waar volgens Marianne Overberg, commercieel manager Particulieren bij de Rabobank Leusden. Maar ze is ook van mening dat een en ander, vooral lokaal, veel inspanning heeft gevergd en dat de ondersteuning vanuit Rabobank Nederland kwalitatief op een breed front onder de maat is geweest. Luisteren De kwaliteit van je dienstverlening verbeteren lukt alleen maar als je wilt luisteren naar de klachten en wensen van je klant. Dat geldt zowel intern als extern. Daarom ben ik het ook eens met het besluit van de redactie van Rabo Weekblad om de open brief van mevrouw Overberg te plaatsen in de editie van 18 januari jl. Veel van haar opmerkingen herken ik, en de vermelde fouten en onvolkomenheden zitten ons ook bij Rabobank Nederland dwars. zoals we die thans meemaken meer mis gaat -zowel lokaal als centraal- dan in een rustige stabiele omgeving. Daar zit de (lokale) lezer van dit blad niet op te wachten; hij of zij verwacht -terecht- een goede kwaliteit! Geen woorden, maar daden! Nieuwjaarswens De brief van mevrouw Overberg is -dunkt mij- voor alle mensen van Rabobank Nederland, die gelukkig ook volgens haar (en mij) op veel plaatsen hard en goed werken, een ferme aansporing om in 1996 daar waar nodig beter te presteren dan in 1995. Een nieuwjaarswens met deze kritische strekking is niet zo gebruikelijk, maar heeft wel een veel hoger PSD-gehalte dan het obligate "en nog de beste wensen". Wij doen ons best, en hopen en verwachten volgend jaar een meer complimenteuze brief van mevrouw Overberg te kunnen ontvangen Dr. W.M. van den Goorbergh, Hoofddirectie Daden Het is hier niet de plaats om een uitgebreid overzicht te geven van de maatregelen die in het afgelopen halfjaar zijn genomen om de kwaliteit van de dienstverlening vanuit Rabobank Nederland te vergroten. En ook niet om nog eens uiteen te zetten dat in tijden van snelle en ingrijpende veranderingen Management In de afgelopen periode bent u druk bezig geweest met het opstellen van de financiële planning. Het model IMPALA II heeft u daarbij kunnen helpen. Inmiddels is dat karwei bij de meeste banken afgerond en zijn de gegevens voor 1996 doorgeleid naar Rabobank Nederland. De eerste indruk is dat deze planningsperiode zonder al te veel problemen is verlopen. Reden tot volle tevredenheid is er echter nog niet. Bij de Helpdesk Planning en Control zijn in november en december zo'n vijfhonderd vragen om ondersteuning binnengeko men. Met name de onderdelen 'Detailleren' en 'Banker's bank producten' hebben (te) veel vragen opgeroepen. De algemene indruk is dat het model nog te traag werkt. Uw reactie graag! Al met al zijn dat voldoende release kritisch naar deze pro gramma-onderdelen te kijken en te proberen de rekensnel heid te verhogen. Inmiddels hebt u -zoals aangekondigd in Rabo Weekblad 5/95- een evaluatieformulier IMPALA II deze evaluatie zullen zoveel mogelijk in IMPALA III worden verwerkt. Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld. Inlichtingen: Planning en Control WAB redenen om bij de volgende ontvangen. De uitkomsten van 040-217 63 41

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 2