Bedrijfsbemiddeling Veel problemen met koppeling binnenkort opgelost Rabobank Ar KIK en LAURA-LAN Handel, industrie en dienstverlening Agrarische bedrijven 16 Bedrijfsvoering Veel banken hebben inmiddels op advies van Rabobank Nederland een koppeling gelegd tussen KIK en LAURA-LAN. Die koppeling maakt het mogelijk aan de balie, waar voorheen speciale KIK werkstations stonden, LAURA-LAN PC's in te zetten. Helaas blijkt dat de koppeling bij lang niet alle banken probleemloos verloopt. Maar er is goed nieuws: binnenkort zullen veel problemen zijn opgelost. Bij het proefdraaien van de koppeling kwam een beperkt aantal problemen aan het licht. Hun zwaarte werd echter onderschat. Gevolg: bij de verdere invoering kwamen ze steeds meer naar voren. Besloten werd dan ook ze onder de loep te nemen. Dat onderzoek leverde veel oplossingen op. Die worden op dit moment bij een aantal banken getest. De eerste erva ringen van deze banken zijn positief. Over niet al te lange tijd zullen de oplossingen dus voor alle banken beschikbaar komen: voor de Nixdorf banken zal de grootschalige invoering begin februari starten, voor de Philips banken waarschijnlijk twee weken later. In de komende editie van het LAURAbulletin worden zowel de opgeloste als de nog niet opgeloste problemen uitvoerig beschreven. De systeem beheerder op uw bank zal u dan meer kunnen vertellen. Inlichtingen: Advisering Procesorganisatie en Informatisering 030-2 15 20 70 Lokale banken kunnen mededelingen voor deze rubriek schriftelijk opgeven aan de redactie van Bedrijfsbemiddeling, kantoor Utrecht/Croeselaan, interne adrescode UC - R 538, tel. 030 - 2 16 28 05. De mededelingen moeten betrekking hebben op de koop of verkoop van een bedrijf van een klant, zijn voorzien van de naam en het telefoonnummer van de bank en de naam van een contactpersoon bij de bank. Rabobank Nederland draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de opgegeven mededelingen. Wegens gevorderde leeftijd: 15 jaar bestaand petit res taurant met snackcounter. Dagzaak op Al-toplokatie in het midden van het land. Huurpand; alle vergunnin gen aanwezig. Omzetind. ƒ5 a 6 ton, netto-exploita tie ca. 1 ton. Inl.: Rabobank Amersfoort- Hoevelaken, 033 -4 60 33 81, R. Greuter of R. van Blokland. Groothandel in non-food artikelen biedt specifiek gedeelte van haar activitei ten te koop aan: verkoop van non-food artikelen in displays aan m.n. super markten. Omzetind. 3,5 miljoen. Inkoopplicht 2 jaar. Geen personeelsovername. Evt. opslagruimte te huur. Inl.: Rabobank Barneveld- Achterveld-Kootwi j kerbroek, 0342 - 42 65 06, J. Dekker. Te koop gevraagd Kleine/middelgrote onderne ming die zich bezighoudt met ontwerp, verkoop en onderhoud van kapitaalgoe deren in de metaal, energie of milieusector; machine reparatie, verlenen van onderhoudsdiensten aan productieplants. Voorkeur voor regio Wijchen/Nijmegen e.o., met max. 15 personeelsleden. Overname kan via manage- ment-buy-in. Andere voor stellen bespreekbaar. Inl.: Rabobank Wijchen/ Beuningen, 024 - 6 41 21 34, R. Spanjaards. Handels- en productieon derneming met een omzet niveau van 2-5 miljoen in het zuidoosten van Nederland. Inl.: Rabobank Helmond, 0492 - 59 46 80, L. Brouns Te koop aangeboden Twee bouwlokaties voor 2 nieuw te vestigen glastuin bouwbedrijven. Elke bouw- lokatie is 2.75 ha. Gasvoorziening (hoge en lage druk) aanwezig. Inl.: Rabobank Dongen- Rijen, 0162 - 31 43 50, R. Vermeulen. Colofon Directoraat Communicatie Eindhoven/EO 505 Redactie: Kees van Dun Charlotte Geers Isolde Koenen Katja Madrigal (hoofdredacteur) Bart Padberg Miranda Risseeuw Henk Ruurda Willemien Veldman-Marsman 040-2 1771 18 Fax 2 177136 Fotografie: Fotopersburo Van de Meulenhof Administratie/verzending: Centraal Abonnementen Beheer Best/BC 102a 040-2 195228

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 16