De klok rond cheques inwisselen BVC Relatiebeheer Crédit Agricole op grootste versmarkt Europa The World of Fresh Products Vierde kwartaal 1995 A STRATEGIC GEOGRAPHICAL POSITION A MODERN LOGISTICAL SUPPORT BASE FOR EVERY CUSTOMER THE LEADING FRESH PRODUCT MARKET IN EUROPE Voordelen rekening bij Crédit Agricole Relatiebeheer I 13 Niet ver van de lichtstad Parijs bevindt zich Rungis, de grootste versmarkt van Europa. Op meer dan tweehonderd hectare bieden zo'n vijftienhonderd groothandelaren en produ centen -ook uit Nederland- groenten, vlees, vis, zuivel, cateringproducten, bloemen en planten aan. Al deze produkten zijn bestemd voor een enorme markt van meer dan achttien miljoen Europese consumenten. En dat betekent zaken doen, de klok rond. Rungis in figures Mogelijkheid om handelsinformatie op te vragen. Als er sprake is van een non-betaling, krijgt de onder nemer snel bericht. Gering verlies aan valutadagen. Besparing transferprovisie. Het zakenleven op Rungis draait om cheques. Verreweg de meeste afnemers betalen op die manier. In plaats van deze cheques pas in Nederland te verzilveren, kunnen Neder landse ondernemers ze vieren twintig uur per dag inleveren bij alliantiepartner Crédit Agricole die -evenals veel andere Franse banken- een vestiging heeft op Rungis. Als de ondernemer daar ten minste een rekening aanhoudt. Betrouwbare handelspartner Het ter plaatse inleveren van de cheques biedt de Neder landse zakenman of -vrouw een aantal voordelen. Crédit Agricole verstrekt desgewenst handelsinformatie over de afnemer waarmee de Neder landse ondernemer zaken wil gaan doen. Deze weet hier door vooraf of hij met een financieel betrouwbare han delspartner van doen heeft. Bovendien verliest de onderne mer minder valutadagen, dan wanneer hij de cheques mee neemt naar Nederland. Het scheelt ook transferprovi sie. Crédit Agricole verzamelt de betalingen van verschil lende Nederlandse afnemers tegen binnenlandse condities, om ze in één keer periodiek naar Nederland over te boeken. Voor gedetailleerde informatie over het openen van een reke ning bij Crédit Agricole, kunt u contact opnemen met de Infolijn Buitenland. Deze afde ling kan u overigens ook ondersteunen bij het openen van een rekening in andere landen dan Frankrijk. De volgende editie van Import-Export bevat eveneens een artikel over dit onder werp. Inlichtingen: Infolijn Buitenland 030-2161040 Relatiebeheer Nieuwe ontwikkelingen binnen de Rabobankorganisatie worden niet alleen bedacht bij Rabo bank Nederland. Lokale banken denken minstens even hard mee en spelen een belangrijke rol bij de besluitvorming. Dat gebeurt in verschillende commissie, vaak per segment. De Beleidsvoorbereidingscommissie (BVC) Relatiebeheer is er daar één van. Een korte impressie. In het vierde kwartaal van 1995 behandelde de BVC onder meer de volgende onderwerpen: Activiteitenplan Relatiebeheer 1996: De activiteiten van het segment Relatiebeheer voor 1996 staan in het activitei tenplan Relatiebeheer 1996, waarvan een samen vatting wordt opgenomen in de segmentwijzer Relatie beheer. De BVC gaf haar positief advies over de onderwerpen. Centrale Bankbedrijf: De BVC adviseerde positief over de notitie met toelichting op het Centrale Bankbedrijf, dat zich ontwikkelt tot een wholesale-bank voor de inter nationale markt en daarnaast een facilitaire dienst voor de lokale banken.

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 13