Drie Interpolis-cursussen voor het laatst Rabo in de media Platbodem-campagne Planning 12 Financiële Advisering Maatwerkadviezen op het gebied van verzekeringen horen tot het werkterrein van de finan cieel adviseur. Het gaat daarbij om oudedags-voorzieningen, en de risico's van voortijdig overlijden en arbeidsongeschiktheid. In het voorjaar organiseert Interpolis voor het laatst een drietal cursussen op dit gebied. Het gaat om cursussen die voor de laatste keer in de bestaande vorm worden aan geboden; de inhoud wordt in andere, bestaande opleidingen geïntegreerd. Interpolis is bezig met de ontwikkeling van een nieuw opleidingsaanbod voor de financieel adviseur, waarover t.z.t. meer informa tie volgt. Verzekeringskennis voor Financiële Advisering Deze cursus is opgezet voor (aankomende) financieel advi seurs, die weinig of geen erva ring hebben op het gebied van verzekeringen. Hij bestaat uit vijf blokken in totaal, waarin fiscale en produktkennis, en het geven van adviezen cen traal staan. De kosten zijn ƒ2100. Risico-Analyse Leven Particulieren (RALP) Financieel adviseurs met erva ring kunnen zich tijdens deze cursus nader verdiepen in maatwerkadviezen (op het gebied van pensionering en de risico's van voortijdig overlij den) voor relaties uit het P- en E-segment. Fiscale en juridi sche aspecten en produktken nis komen hierbij uitgebreid aan bod. Kosten: 1400; duur: drie losse dagen. Risico-Analyse Gezins- en Oudedagsvoorziening Bedrijven (RAGOB) Maatwerk voor zelfstandige ondernemers staat centraal in deze cursus. Het gaat dan om arbeidsongeschiktheid, overlij Verzekeringskennis voor Financiële Advisering Zwolle Breda Capelle a/d IJssel Blok 1 6/3 en 13/3 29/3 en 16/4 4/4 en 18/4 Blok 2 nog niet gepland nog niet gepland nog niet gepland Blok 3 17/4 29/4 2/5 Blok 4 8/5 7/5 9/5 Blok 5 toets - datum en locatie in overleg vast te stellen. Risico-Analyse Leven Particulieren Zwolle Breda Capelle a/d IJssel Dag 1 13/2 7/3 17/4 Dag 2 20/2 14/3 24/4 Dag 3 5/3 21/3 8/5 Risico-Analyse Gezins- en Oudedagsvoorziening Bedrijven Zwolle Breda Capelle a/d IJssel Dag 1 18/1 28/3 16/4 Dag 2 8/2 17/4 7/5 Dag 3 7/3 8/5 4/6 den en pensionering. De oplei ding RAGOB is bestemd voor financieel adviseurs die met deze doelgroep nog weinig ervaring hebben. Ook hierbij gaat het om drie losse cursusdagen. De kosten bedragen 1450. Aanmelding Voor aanmeldingen kunt u het formulier op pagina 53 van de Interpolis opleidings- gids gebruiken. Alle cursussen hebben nog plaats, behalve de RAGOB- opleiding in Voorthuizen. Nadere informatie vindt u in de opleidingsgids van Interpolis, versie voorjaar 1995, blz. 9, 13 en 15. Inlichtingen: Interpolis BBO-Opleidingen 013-462 3943 Financiële Advisering De campagne "Wie op een platbodem verder wil..." wordt deze week weer met TV-commercials op de zenders Nederland 2 en 3 vervolgd. De advertenties vindt u in Quote en Elsevier.

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 12