Vermeer volop in het licht dee ex. Boekje over restauratie tot 1 februari eenmalig te bestellen Wk het licht Bestelbon boekje 'Vermeer in het licht' 4 Management In de zomer van 1994 stond de restauratie van twee doeken van Vermeer volop in de belang stelling. Naar aanleiding van deze restauratie, die met steun van de Rabobank in het Mauritshuis werd uitgevoerd, verscheen het boekje 'Vermeer in het licht'. Nu binnenkort de grote Vermeer-tentoonstelling plaatsvindt, is het wellicht een aardig idee dit boekje cadeau te doen aan relaties. U kunt het nog nog tot het eind van deze maand bestellen. Het boekje is een verslag van de restauratie van het Gezicht op Delft en van het Meisje met de parel van Johannes Vermeer. De restauratie van het Gezicht op Delft is uitge voerd door Luuk Struick van der Loeff, het Meisje met de parel werd schoongemaakt door Jergen Wadum en gere toucheerd door Nicola Costaras. Wadum heeft het boekje geschreven. Struick van der Loeff en René Hoppenbrouwers leverden een bijdrage. Het boekje is eenmalig te bestellen. Dit kan tot 1 febru ari. Het boekje kost 15 en de besteleenheid is 10 exem plaren. Binnen vier weken na ontvangst van uw bestelling worden de boekjes verstuurd. Bestellen catalogi Vermeer In het communicatiepakket Vermeer, dat u in november S.v.p. een kopie zenden aan: Rabobank Nederland Directoraat Communicatie Afdeling Sponsoring t.a.v. N. Brinkman Interne adrescode: UC-R 514 Banknaam: Contactpersoon: Bankcode: T elefoonnummer: Bestelt x 10 exemplaren van het boek (a 15 per stuk) Datum: Handtekening: hebt ontvangen, zit een bestel bon voor de gebonden cata logi die zijn gemaakt naar aanleiding van de Vermeer tentoonstelling. U kunt bij de afdeling Representatie met deze bon Nederlandstalige en Engelstalige catalogi, met een voorwoord van H. Wijffels, bestellen. De prijs is 62,50 per stuk. Inlichtingen: Directoraat Communicatie Afdeling Sponsoring (Vermeer in het licht) 030-216 3425 Afdeling Representatie (catalogi) 030-2 1627 97

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 4