Rekening Coulant campagne loopt door Rabobank in de media Aanmeldingsformulier Taxaties en praktijk bijeenkomsten 12 Bedrijvenadviesgroep Dat bestaat uit een bundel met taxeren glastuinbouwbedrij- nummer worden verwerkt en geactualiseerde documentatie over het systeem en de te han teren taxatienormen, en een beschrijving van twee te ven, met verdere instructie (routebeschrijving, adres, tijd- planning, etc.). De resultaten van de taxaties zullen onder ongeveer twee weken later op een praktijkbijeenkomst in kleine (regionale) groepen worden besproken. Practicum Taxeren Glastuinbouw S.v.p. zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 26 januari 1996 opsturen naar: Rabobank Nederland Kredietbeoordeling Sector Tuinbouw EN 420 Eindhoven Ondergetekende: Rabobank: Bankcode: Regio: Telefoon bank: Functie in het Bestuur (indien van toepassing): zal deelnemen aan het Practicum Taxeren Glastuinbouw. Handtekening: Het Practicum bestaat uit twee onderdelen: Het praktisch taxeren van twee glastuinbouwbedrijven. Het is verstandig hier een hele dag voor uit te trekken in de periode van 26 februari t/m 8 maart 1996. De praktijkbijeenkomst. Deze wordt gehouden op een middag in de periode van 18 t/m 30 maart 1996. Als er binnen deze perioden een voorkeur bestaat voor bepaalde data, dan kunnen die hieronder worden aangeven. Hetzelfde geldt voor data van verhindering. Voorkeur voor de volgende data: Verhinderd op de volgende data: Aanmelding en kosten U kunt de (aspirant)leden van de taxatiecommissie op uw bank vóór 26 januari bij Kredietbeoordeling Sector Tuinbouw aanmelden door middel van bijgaand formu lier. De kosten van deelname bedragen 400 per deelnemer. De taxaties vinden eind februari/ begin maart plaats. De praktijkbijeen komsten zullen vóór 30 maart worden gehouden. De definitieve data worden zo spoedig moge lijk na de aanmelding bekendgemaakt. Met eventuele voorkeu ren kan rekening worden gehouden. Ze kunnen op het aanmeldingsformulier worden vermeld. Inlichtingen: Kredietbeoordeling Bedrijven 040-217 63 98 Bedrijvenadviesgroep De Rekening Coulant adver tentie staat vandaag weer in het Algemeen Dagblad; op dinsdag en woensdag in het Parool, het Nederlands Dagblad en circa 20 regionale kranten. De radiospot wordt deze week dagelijks uitgezonden op alle belangrijke zenders: Radio 1, 2 en 3, Sky Radio, Radio 10 Gold, Concert Radio en Hitradio Veronica. Daarnaast is de spot regelmatig te beluis teren op de 13 grote regionale zenders.

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 12