Bedrijfsbemiddeling Rabobank 20 Handel, industrie en Agrarische bedrijven dienstverlening Lokale banken kunnen mededelingen voor deze rubriek schriftelijk opgeven aan de redactie van Bedrijfsbemiddeling, kantoor Utrecht/Croeselaan, interne adrescode UC - R 538, tel. 030 - 2 16 28 05. De mededelingen moeten betrekking hebben op de koop of verkoop van een bedrijf van een klant, zijn voorzien van de naam en het telefoonnummer van de bank en de naam van een contactpersoon bij de bank. Rabobank Nederland draagt geen enkele verant woordelijkheid voor de inhoud van de opgegeven mededelingen. Te koop gevraagd Bestaand optiekbedrijf of een pand, waarin deze acti viteit kan worden gestart, in de regio Utrecht/Arnhem. Opererend in het midden- plus-segment. Bij voorkeur in winkelcentrum in middel grote plaats. Ook tijdelijke samenwerking met latere overname is bespreekbaar. Inl.Rabobank Bunnik, 030 - 6 56 15 01, E. Capel. Energiek en ervaren onder nemersechtpaar met een VOF in de afbouw en montage van systeem plafonds en -wanden, zou activiteiten willen uitbreiden d.m.v. deelname in of over name van bedrijf (productie of verkoop) in deze branche. Inl.: Rabobank West Maas en Waal, 0487 - 59 84 85, E. van Hoften. Te koop aangeboden Wegens ontbreken opvol ger: in productie zijnde rozenkwekerij in De Kwakel (gemeente Uithoorn), bestaande uit woonhuis (ca. 580 m3), zwembad, bedrijfs ruimten en ca. 28.000 m2 moderne glasopstanden, T.E.-installatie, 15.000 nr substraat en belichting. Samen ca. 4.32.64 ha. Inl.: Rabobank Oude wetering, 071 - 3 31 56 00, H. Punt. Fruitteeltbedrijf met woon huis in Zeeland, in de buurt van dorp. Opp. 19 ha: 7 ha appels, 3,5 ha peren en 8,5 ha akkerbouw, geschikt voor fruitteelt. Goede opge vende grond, druppelbe- vloeiing. Opslag: 3 x 60 ton ULO-cellen, I x 60 ton mech. koeling; sorteer- ruimte aanwezig. Inl.: Rabobank Schouwen- Zierikzee, 0111 - 41 85 02, G. Krakeel. Modern potplantenbedrijf in Oosterhout (Gld.). Woning met c.v. (650 m3), ca. 10.400 m2 grotendeels moderne glasopstanden, poothoogtes tot 4 meter. Inrichting o.a. roltafels, scherm/verduisteringsdoek, zware verwarming, WKK- unit. Totale opp. 5.47.94 ha. Uitbreiding glasopstan den en 2e bedrijfswoning mogelijk. Goede verkave ling, prima staat van onder houd, recente milieuvergun ning. Inl.: Rabobank Oosterhout- Lent, 024 - 3 81 21 20, A. Werkhoven. Wegens ontbreken van opvolger: Landgoed van ca. 65 ha, bestaande uit 22 ha bossen, verpachte melkvee houderij-gebouwen, 9 ha verpacht akkerland, 20 ha verpacht weiland en fruit teeltbedrijf van 14 ha in eigen beheer. Alleen als geheel te koop. Mooi object voor belegger. Inl.: Rabobank Swalmen, 0475 - 50 24 44, R.v.d. Vorst. Te koop gevraagd 1 a 1,5 ha land met moge lijkheid tot bouw van woonhuis en op beperkte schaal agrarische bebou wing (kassen, schuur e.d.). Max. 150.000. Of: zelfde opp. met al aanwezige agra rische opstallen, prijs n.o.t.k. Regio N-Holland, N-Brabant, Oost-/Midden- Nederland. Inl.: Rabobank Flaarlemmermeer, 023 - 5 69 45 34, mevr. I. Linn-Bendijk. Goed zeugenbedrijf voor ca. 300 zeugen in Noordoost- Brabant. Inl.: Rabobank Boekei- Venhorst, 0492 - 32 82 53, ing. J. Nielen. Colofon Directoraat Communicatie Eindhoven/EO 514 Redactie: Charlotte Geers Isolde Koenen Katja Madrigal (hoofdredacteur) Miranda Risseeuw Henk Ruurda Willemien Veldman-Marsman 040-2 1771 18 Fax 2 1771 36 Fotografie: Fotoburo Peter Drent Administratie/verzending: Centraal Abonnementen Beheer Best/BC 102a 040-2 195228

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 20