Klanten krijgen eerder informatie Starterscampagne Arrangement HDB en KBB Rabo Telebankieren Extra uitgebreid Rabobank in de media Rectificatie Post in de pijplijn Nu Straks Relatiebeheer I 13 Wie pas zaken kan doen als een betaling binnen is, zit gebeiteld als hij Rabo Telebankieren Extra heeft. Sinds kort zijn namelijk alle in de loop van de dag aangeleverde concern opdrachten -dat zijn betalingen van de ene Raboklant aan de andere- nog sneller bekend. Klanten kunnen die informatie als zogenoemde pijplijnpost vinden. Hetzelfde geldt voor alle tijdens de ochtendrun van de BGC verwerkte mutaties. Vooral in de transportsector is het belangrijk, dat klanten zo snel mogelijk weten of hun debiteuren hebben betaald. Het is in deze sector tamelijk gebruikelijk pas te leveren, nadat de goederen zijn betaald. Nu transporteurs eerder weten dat die betaling onderweg is -dus in de pijplijn zit- kunnen ze ook eerder leveren. Klanten kunnen zo vaak ze dat Aangeleverd en gefiatteerd vóór 12.00 uur: te lezen vanaf 17.00 uur. Aangeleverd en gefiatteerd na 12.00 uur: te lezen vanaf 20.00 uur. willen, kijken of er betaalde posten in de pijplijn zitten. Telkens verschijnen alleen de nieuwe betalingen. De posten worden de volgende werkdag verwijderd. Het is niet nodig voor deze extra functie de software van Telebankieren Extra aan te passen. Klanten zijn hierover geïnfor meerd met de Nieuwsbrief Telebankieren van december. Inlichtingen: Segment Relatiebeheer 040-2 1777 00 Relatiebeheer Met de Rabobank sta je er als ondernemer niet alleen voor. Dat is de moraal van de cam pagne voor startende onderne mers. Deze week wordt de TV-campagne in de schrifte lijke media doorgezet. Tijdschriften De advertentie staat deze week in de Starterskrant; vol gende week vindt u hem in Vrij Nederland. Medio deze maand worden er in het kader van deze cam pagne radiospots ingezet In het vorige numer van Rabo Weekblad stak het zetduiveltje zijn kop op. Onderaan pagina 14 is een schema afgedrukt, waarin de lijnen ontbraken. U vindt hier naast het schema zoals het moet zijn. Zo kunt u precies zien wat er veranderd is. Relatiebeheer Hubo HDM Formido KBB KBB HDB Hubo Praxis Groep BV Houthandel Utrecht Formido Bouwmarkten BV BV Houthandel Utrecht itionaal zakendoen I: i nciële afwikkelins Je moet rekening houden met de betalingsgeyvoonten van het land waarmeegif /aken doet' f afhandelen van, i Imu/iefietaiingen

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1996 | | pagina 13