Eigen Huis zet nuttige aanpak voort 30 maart Infodag Wonen 1996 Campagne'96 Voorkom onduidelijkheid over tarieven Eigen Huis 9 Volgend jaar gaat in week 7 de voorjaarscampagne voor het segment Eigen Huis van start. Dit artikel geeft een overzicht van wat er in 1996 tot na de zomervakantie op stapel staat. De meeste onderdelen kunt u nu al bestellen. De publiciteitscampagne voor het najaar wordt in de loop van 1996 gepland. De aanpak van 1995 heeft zijn nut bewezen. Daarom gaat de campagne in 1996 op dezelfde voet verder. Dat betekent dat de lokale banken en Rabo bank Nederland samen zorgen voor de nodige mediadruk, ter ondersteuning van actief in de markt opererende hypotheek adviseurs. Thema's Thema's blijven onze laagste tarieven, en de kwaliteit van de hypotheekadviseur en zijn advies. De behoeften van de klant en de oplossingen die de Rabobank hiervoor biedt staan centraal, niet de produc ten. De mediamix zal bestaan uit radio, TV, dagbladen, tijd schriften, kabelkrant en mis schien busreclame. Ze zullen weer met een hoge frequentie worden ingezet. Dagbladadvertenties Ook in 1996 zullen de lokale banken en Rabobank Neder land afwisselend rente-adver tenties plaatsen. Rabobank Nederland zet deze in de woonspecials van landelijke (het Algemeen Dagblad en de Telegraaf) en regionale dag bladen. De lokale banken adverteren vervolgens in plaatselijke dagbladen (zie plaatsingsschema). Hiervoor worden nieuwe advertenties ontwikkeld. Er komt een nieuwe adverten- tielijn voor alle segmenten, zowel voor Rabobank Neder land als voor de lokale banken. Hierover hoort en ziet u meer op de Verkopersdag '96 op 23 januari in de RAI. Twee soorten radiospots De frequentie van de radio spots kan ook in 1996 hoog blijven. Er worden diverse nieuwe ontwikkeld. De spots worden uitgezonden op de grote en veel beluisterde sta tions, Radio 1, 2 en 3. Van zowel de advertenties als de radiospots kunt u versies bestellen voor plaatselijk/ regionaal gebruik. Het ver dient aanbeveling om beide veelvuldig op lokaal niveau in te zetten. Er zijn twee varian ten: mét vermelding van het rentetarief en zonder. Wilt u percentages, zodat de tape bij gewijzigde rente kan worden aangepast. U hebt de keuze uit DAT, smalltape (beide 250 per stuk) of cassetteband 150 per stuk). De tapes kunt u schriftelijk bestellen bij het Servicebureau Communicatie A.B., interne adrescode EN 506. TV-redame De TV-commercial van 1995 wordt volgend jaar weer gebruikt. Evenals dit jaar zal voorafgaand aan de Infodag Wonen waarschijnlijk met een aangepaste versie worden gewerkt. worafu nader geïnformeerd in het marktbewerkingspakket dat half januari verschijnt. Redactionele publiciteit In de serie redactionele teksten voor huis-aan-huisbladen ver schijnen op jaarbasis ongeveer acht artikelen over het thema 'een eigen huis'. Op deze reeks kunt u een abonnement nemen. Plaatsing met een foto van de hypotheekadviseur geeft u een nog sterkere lokale profilering. U kunt de reeks bestellen bij het Servicebureau Communicatie. Etalagemateriaal Het point-of-sale materiaal Het komt bij de lezers onzorgvuldig over wanneer in één krant twee keer dezelfde advertentie van de Rabobank staat. De verwarring wordt extra groot wanneer beide advertenties boven dien nog verschillende tarieven bevatten. Banken en CPC's die lokaal/regionaal aanvullend en voor eigen rekening adverteren, wordt daarom geadviseerd alleen naar buiten te treden met de landelijk geldende tarieven, op de in het plaatsingsschema vermelde adviesdata. Plaatsingen kunnen worden verzorgd door het Servicebureau Communicatie. Naast deze advertenties verdient het aanbeveling om ook in de huis-aan-huisbladen regelmatig aanwezig te zijn. Met name de groep shoppende starters vraagt om frequente communicatie van onze tarieven. niet de kans lopen dat de tape steeds weer opnieuw moet worden gemonteerd als de rente wijzigt, dan kunt u voor de tariefloze variant kiezen. Bestelt u de tape mét renteta rief, dan ontvangt u daarbij een aantal verschillende rente- Infodag Wonen (30 maart) De campagne voor de Infodag Wonen begint twee weken tevoren en bestaat weer uit advertenties in dagbladen en radiospots. Daarnaast wordt busreclame overwogen. Over het communicatieplan wordt geheel vernieuwd. Er komen twee etalagepakket ten voor Eigen Huis: één voor de Infodag Wonen (informatie over de bestelprocedure, prijzen, uitlevering enzovoorts vindt u in het marktbewer kingspakket) en één voor de

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1995 | | pagina 9