Nog enkele aanmeldingen voor Vast&Zeker mogelijk GEA gaat vreemd Basisvoorzieningen 5 De invoering van Vast&Zeker particuliere verzekeringen gaat, ondanks de vertraagde uitleve ring van Laura Data, onverminderd voort. Banken die er al mee werken, blijken bij de verkoop en het onderhoud van de verzekeringen een tijdsbesparing van 35 tot 60% te halen. Er zijn (tot 1 februari) nog enkele aanmeldingen mogelijk. Vast&Zeker particuliere ver zekeringen is een gezamenlijk project van Interpolis en de lokale banken. Het heeft tot doel de banken (automati- serings)hulpmiddelen ter beschikking te stellen, waar mee ze hun marktaandeel voor verzekeringen aanzienlijk (tot 100%) kunnen verhogen. In golven Ongeveer 360 banken hebben tot dusver op Vast&Zeker ingeschreven. De invoering gaat in 'golven', groepen van 35 banken tegelijk. Drie weken lang ondersteunt een medewerker van Vast& Zeker, een 'sprinter', de lokale bank bij het veranderings proces. De eerste twee weken richten zich op de organisa torische consequenties, en in de derde week worden de sys temen ingevoerd. De banken die eind dit jaar aan Vast&Zeker deelnemen kunnen, door het ontbreken van Laura Data, die laatste stap nog niet zetten. Daar zullen de automatise ringssystemen medio januari/ februari ter beschikking komen. Voor banken die volgend jaar met Vast&Zeker beginnen, worden geen problemen ver wacht. Resultaten Uit de ervaringen blijkt dat de beoogde resultaten op het gebied van kostenbeheersing door de banken kunnen worden gehaald. Er worden tijdsbesparingen van 35 tot 60% gerealiseerd. Mede daar door krijgen de adviseurs meer ruimte om zich vooral met de verkoop bezig te houden. Aanmeldingen Banken die nog aan Vast&Zeker particuliere ver zekeringen mee willen doen, moeten zich snel aanmelden. Er zijn nog slechts enkele plaatsen open. Voor lokale banken die zich in januari aanmelden zal het uiterste worden gedaan om ze in de planning op te nemen. Latere inschrijvingen zullen niet meer voor het sprinttra ject in aanmerking kunnen komen. NAAR ./"EFFICIËNTE KERNPROCESSEN Er wordt gewerkt aan een methode om de systemen ook op een later tijdstip nog in te kunnen zetten. Inlichtingen: Interpolis Vast&Zeker 013-462 2712 Basisvoorzieningen In Klant Bank 21/95 werd gemeld dat GEA's van het type 56xx ook vreemde valuta's kunnen verstrekken. Bij ruim 40 banken zijn intussen een of meer van deze GEA's voor dit gebruik geschikt gemaakt. De ervaringen zijn overwegend gunstig. De betrokken banken oorde len vrijwel alle (zeer) positief over de nieuwe service. Klanten blijken dezelfde mening te zijn toegedaan. Dat de vreemde valuta's op deze manier nog niet voor gastklanten beschikbaar zijn, wordt als een gemis ervaren. Het kan nog beter De procedures rondom de boekingen en het wijzigen van koersinformatie behoeven nog wel verbetering, vinden de banken. Ook naar andere details (zoals de beschikbare valuta's en de coupures) zou nog eens goed moeten worden gekeken. Zo spoedig mogelijk De banken vinden dat Rabobank Nederland deze faciliteit met enkele aanpassin gen zo spoedig mogelijk breed beschikbaar moet maken. De lokale banken zouden er dan goed aan doen hun klanten waar mogelijk op de nieuwe GEA-service te wijzen. Deze aanbevelingen worden uitge werkt en, indien haalbaar, gerealiseerd in GEA-release 7. Inlichtingen: Cards en Chartale Betaaldiensten Ondersteuning Betaaldiensten 040-2 176041

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1995 | | pagina 5