Opstartfase CD-Rom Informatiebank begonnen Xi Rabobank oudejaarsavond op TV mik Rabomfobank Wh STER TV 3 STER TV 1 STER TV 2 STER TV 3 STER TV 3 STER TV 1 STER TV 3 RTL 4 4 Management Een paar weken geleden had t'ie bij de bank op de deurmat moeten ploffen: de eerste CD-Rom met handzame, gemakkelijk toegankelijke informatie over allerlei bankzaken. De grootschalige uitlevering van deze felbegeerde zilveren schijf laat echter nog even op zich wachten. En dat is goed nieuws, hoe vreemd het ook klinkt. Het is de bedoeling dat de installatie van de CD-Rom Informatiebank flierefluitend verloopt, en dat het systeem vanaf het eerste moment goed werkt. Uiteraard komt daar meer bij kijken dan alleen de techniek. Iedereen moet er vanaf het eerste moment zonder slag of stoot mee uit de voeten kunnen. En daarover bestaan momenteel nog wat twijfels. Om die reden wordt de eerste CD-ROM nu eerst bij een aantal banken getest. In overleg met medewerkers van deze banken wordt vervolgens een advies opgesteld. Kwaliteit voor snelheid In de testomgeving werkt de Informatiebank perfect. Of dat ook zo is bij de verschil lende lokale banken -elk met hun eigen informatie op het netwerk- is echter nog de vraag. Het telefoonboek van de PTT, dat ook op CD-Rom staat, leverde nogal wat geheugenproblemen op. In een enkel geval viel bij een lokale bank door dat telefoonboek zelfs het hele netwerk uit. En dat is natuurlijk allerminst Alleen voor intern gebruik blnnen.de abobanR)6fgani$a Alle ouden. de bedoeling. Daarom wordt de CD-Rom Informatiebank nu eerst getest bij zo'n twintig lokale banken. Pas als het systeem de zilveren schijf zonder problemen aankan, krijgen de rest van de banken ook de CD-Rom Informatie bank.Het ziet er overigens naar uit, dat dit begin 1996 wel het geval is. Thuis of onderweg De testperiode biedt eveneens de kans nog eens goed te kijken naar de beste manier waarop medewerkers de Informatiebank kunnen raad plegen. Want zo'n CD-Rom werkt natuurlijk heel anders dan een ouderwets tijdschrift, handboek of ander papieren kennisvehikel. Dat kan men op ieder gewenst tijdstip, desnoods in bad, in bed of onderweg naar huis, lezen. Met de CD-Rom gaat dat straks anders. Ook daarvoor komt -direct met de uitleve ring- een duidelijk advies. Inlichtingen: Interne Communicatie 040-2 17 75 51 Management Oudejaarsavond, een jaar geleden, toonde de Rabobank voor het eerst haar nieuwe gezicht aan de buitenwereld. Precies een jaar later, ook op Oudejaarsavond, neemt de bank de gelegen heid te baat om heel Nederland nog eens te laten zien wie ze is: namelijk de bank van en voor mensen. Dat gebeurt door het uitzenden van vier commercials: Starters, Eigen Huis, Financiële Advisering en Bedrijven Algemeen. De statistiek wijst namelijk uit, dat juist op die avond een groot deel van de bevolking -zo'n vijf miljoen mensen- aan de buis gekluisterd zit. Tijdstip Commercial 17.00 uur Financiële Advisering 17.55 uur Financiële Advisering 18.01 uur Bedrijven Algemeen 18.41 uur Eigen Huis 19.00 uur Starters 19.35 uur Financiële Advisering 19.55 uur Eigen Huis 19.55 uur Bedrijven Algemeen 20.05 uur Bedrijven Algemeen STER TV l Zender Tijdstip Commercial STER TV 1 20.10 uur Starters STER TV 2 20.10 uur Bedrijven Algemeen STER TV 3 20.10 uur Financiële Advisering STER TV 2 20.56 uur Eigen Huis STER TV 1 21.13 uur Eigen Huis RTL 4 21.20 uur Eigen Huis STER TV 3 21.26 uur Starters STER TV 1 22.06 uur Bedrijven Algemeen STER TV 3 22.16 uur Eigen Huis RTL 4 22.35 uur Financiële Advisering RTL 4 23.25 uur Starters STER TV 2 23.45 uur Eligen Huis RTL 4 23.55 uur Eigen Huis RTL 4 00.04 uur Starters RTL 4 00.30 uur Bedrijven Algemeen Dit overzicht is de meest actuele stand van zaken bij het ter perse gaan van deze editie. Er kunnen echter kleine afwijkingen ontstaan.

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1995 | | pagina 4