NGPR Prijs voor 'Betaal op Maat' msk Y^ryyr. Management 3 gehanteerd, die kunnen worden samengevat met 'minder, maar beter'. Momenteel wordt aan de juiste prioriteitenstelling gewerkt. Dit heeft tot gevolg, dat Informatisering nu nog geen opgave kan doen van ver wachte produkten. De afdeling is zich ervan bewust dat dit een ongemak oplevert bij uw bank, maar vraagt u toch nog even geduld te hebben. In januari 1996 zullen de planningswerkzaam heden worden afgerond. Informatisering zal u zo spoedig mogelijk over de uit komsten informeren. Inlichtingen: Uw regionale Adviseur Procesorganisatie en Informatisering of centraal 040 - 217 71 20 (secretariaat) m Management zoals de 5-uur show, de Gouden Koets en Koffietijd. Daarnaast werd 'Betaal op Maat' aan de man gebracht via billboards en kassa stickers. De campagne 'Betaal op Maat' heeft dit jaar de NGPR prijs gekregen. Het doel van deze cam pagne -particulieren en ondernemers bewust maken van de kosten van het betalingsverkeer- is ruimschoots gehaald. Vrijwel zonder slag of stoot heeft het Nederlandse publiek massaal haar betaalgedrag aangepast. Dat gebeurde in veel minder tijd dan aanvankelijk gedacht. De NGPR prijs werd een paar jaar geleden in het leven geroepen door de Vereniging voor Public Relations en Voorlichting. Het bestuur van deze vereniging toont hiermee haar waardering voor instan ties of personen, die het public relationsvak uitoefenen vanuit een menselijke en maatschap pelijke houding. Bijzondere samenwerking 'Betaal op Maat' is een ini tiatief van verschillende instanties en banken: MKB- Nederland, de Raad Nederlandse Detailhandel, de Consumentenbond, de Nederlandse Vereniging van Banken, Interpay Nederland, de Rabobank, de ABN- Amrobank, de Postbank en de ING Bank. En dat is bijzon der. De meeste instanties, die gezamenlijk de schouders zetten onder dit maatschappe lijk belangrijke project, zijn namelijk normaal gesproken eikaars concurrent, of hebben anderszins vaak tegengestelde belangen. In een TV-uitzending probeert woordvoerder Frank van der Meijden Veel aandacht in media van Rabobank Nederland, namens alle organisaties, bet publiek De campagne trok vooral aan- ertoe te bewegen doelmatig te betalen. dacht van TV-programma's,

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1995 | | pagina 3