Bedrijfsbemiddeling Rabobank 28 Handel, industrie en dienstverlening Agrarische bedrijven Lokale banken kunnen mededelingen voor deze rubriek schriftelijk opgeven aan de redactie van Bedrijfsbemiddeling, kantoor Utrecht/Croeselaan, interne adrescode UC - R 538, tel. 030 - 2 16 28 05. De mededelingen moeten betrekking hebben op de koop of verkoop van een bedrijf van een klant, zijn voorzien van de naam en het telefoonnummer van de bank en de naam van een contactpersoon bij de bank. Rabobank Nederland draagt geen enkele verant woordelijkheid voor de inhoud van de opgegeven mededelingen. Te koop aangeboden Groothandelsbedrijf in de noordelijke helft van Nederland. Ca. 12 mede werkers. Omzet: groeiend, ca. 8 miljoen per jaar. Resultaten op goed niveau. Inl.: Rabobank Leeuwarden, 058 - 2 33 44 02, C. Klomp. Omgeving Zutphen: een in 1985 traditioneel gebouwd bedrijfspand met kantoor ruimte enz.; multifunctio nele gebruiksmogelijkheden. Grondopp. ca. 2.160 m2, vloeropp. ca. 1.750 m2. Koopsom 1,2 miljoen. Inl.: Rabobank Zuid-Oost Veluwe, 0313 -49 15 49, H. van der Hoeven. Afslank-Zonnestudio, regio Zutphen, evt. alleen over name inventaris mogelijk; 16 mnd gebruikt: cabines, 4 profibruiners, bar, kast, enz. Vraagprijs 45.000. Inl.: Rabobank Zutphen, 0575 -59 17 41, P. Scholten. Te huur aangeboden Ca. 200 m2 moderne kan toorruimte met eigen entree op de le etage van de Rabobank aan de Kastanjelaan in Renswoude. Inl.: Rabobank Woudenberg, 033 - 2 86 17 34, D. Lokhorst. Te koop gevraagd Technische handelsonderne ming/technisch produktiebe- drijf. Business to business. Maximaal 20 werknemers. Zuiden van Nederland. Inl.: Rabobank Boxtel, 0411 - 67 49 91, A. van Grinsven. Energiek ondernemer, met bedrijf gespecialiseerd in promotionele verpakkingen en in het bezit van DTP- apparatuur, zoekt overname van of participatie in een drukkerij die is gespeciali seerd in offset-drukwerk. Bij voorkeur in de Randstad. Inl.: Rabobank Voorschoten, 071 - 5 60 01 31, mevr. M. Wevers. Te koop aangeboden Glastuinbouwbedrijf met woning, o.a. bestaande uit ca. 2,6 ha tuinland, vrij staande bedrijfswoning (400 mschuur met inpan dige garage (120m2), ketel huis en opslagruimte (230 m2), ca. 20.120 nr warenhuizen (poothoogte 2,20 t/m 3,75 m, en o.a. voorzien van cyclische belichting, verwarmingsbui zen en gedeeltelijk verwar mingsslangen en regenlei dingen, verwarmingsinst., klimaatcomputer en gietwa- tervoorz.). Huidige exploi tatie: snijbloemen. Inl.: Rabobank Oosterhout N-B., 0162 - 49 22 29, A. Vermulst. Te koop gevraagd Melkveehouderijbedrijf van ca. 25 ha met ligboxenstal, in één van de vier noorde lijke provincies. Inl.: Rabobank Vianen, 0347 - 36 69 23, P. Sterk. Colofon Directoraat Communicatie Eindhoven/EO 514 Redactie: Charlotte Ceers Isoide Koenen Katja Madrigal (hoofdredacteur) Miranda Risseeuw Henk Ruurda Willemien Veldman-Marsman 040-2 1771 18 Fax 2 177136 Fotografie: Foto Eijsden Administratie/verzending: Centraal Abonnementen Beheer Best/BC 102a 040-2 195228

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1995 | | pagina 28