Betere beheersbaarheid van software-uitlevering Media-overzicht deze week (21/12 t/m 03/01 Agrarische campagne siart 1 Bedrijvenadviesgroep 25 vaststellen en vertalen in con crete marktbewerking (behoeftescenario's, direct mail, telefonische follow-up, telefoonscript, productaan bod). Eind december ontvangt u dit pakket, zodat u hiermee in het nieuwe jaar van start kunt gaan. Inlichtingen: Interpolis Bedrijvencentrum 013-462 22 22 zekeringsdichtheid in het kleinbedrijf zet ruim 6,5 pro- dukten per relatie af. Reden genoeg om de bestaan de verzekeringsrelaties eens nader onder de loep te nemen en te bewerken, alvorens nieuwe aan te boren. Pakket eind december in huis Met het marktbewerkingspak ket 'Verhoging verzekerings dichtheid kleinbedrijf' kunt u de potentiële meeropbrengsten Bedrijvenadviesgroep Agrarisch: De Rabobank wil zich met deze campagne profileren bij diverse agrarische doelgroepen. Per doelgroep verschijnen aparte adver tenties in specifieke dagbladen. 1/7777/Os Datum Tijdstip Do 21/12 zo 31/12 1 1, en 3, Concert Radio, Diverse keren ladio 10 Gold, Sky Radio, Hitradio Veronica, Regionale zenders per dag, tijdens piek tijden Datum Medium 22/12 Boomkwekerij 22/12 Vakblad van de Bloemisterij 22/12 O ergst 23/12 Agrarisch Dagblad In de landelijke en regionale dagbladen verschijnt op 23 decem ber 1995 een advertentie die de radiocampagne ondersteunt. Bedrijvencampagne Algemeen Datum Zender Tijdstip Rekening Coulant: Het doel van deze landelijke campagne is het verhogen van de bekendheid en acceptatie van de Rekening Coulant. zo 31/12 zo 31/12 zo 31/12 zo 31/12 zo 31/12 zo 31/12 STER TV I STER TV 3 RTL 4 STER TV 2 STER TV 1 RTL 4 18.01 uur 19.55 uur 20.05 uur 20.10 uur 22.06 uur 00.30 uur Dit overzicht is de meest actuele stand van zaken bij het ter perse gaan van deze editie. Er kunnen echter kleine afwijkingen ontstaan. Bedrijfsvoering Informatisering heeft een nieuw releasebeleid opgesteld om de beheersbaarheid van de soft ware-uitlevering te verbeteren. Kern van dit nieuwe beleid is clustering. In dit artikel worden de maatregelen en de consequenties daarvan besproken. De kern van het beheersbaar- fout in een product kan grote gevolgen hebben voor het functioneren van dat product en de hiervan afhankelijke heidsprobleem ligt in de onderlinge afhankelijkheid van producten. Een kleine producten. Door deze afhan kelijkheid is het moeilijk om een planning te maken en te volgen. Het nieuwe releasebeleid heeft tot doel om de onderlinge afhankelijkheid van producten te beperken. Bovendien moet

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1995 | | pagina 25