De verzekeringsdichtheid van bedrijven kan omhoog Nieuw marktbewerkingspakket Interpolis Voorbeeld: een schoenenwinkel 24 Bedrijvenadviesgroep Daarnaast krijgt Rabo Tele bankieren (Extra) aandacht. Aanvragen en opmerkingen worden in de stand op gespreksnotitiekaarten vast gelegd. Die gaan direct na afloop van de beurs naar de betrokken lokale bank. Doelgroep selecteren en mailing Met de bij dit artikel afge drukte voorbeeldbrief kunt u uw klanten de relatiekaarten aanbieden. Selecteren en mailen van de doelgroep kan met het Relatie Systeem Bedrijven. Selecteer hiervoor al uw klanten via de rubriek Bedrijfstak[Rabo-standaard], Codes: 11, 12, 14 en 17. Dit zijn alle ondernemers in de akkerbouw, melkveehouderij, gecombineerde bedrijven en loonwerk. Daarnaast behoren toeleveranciers, afnemers en adviseurs in de landbouw tot de doelgroep. Deze klanten zult u handmatig moeten selecteren. Plaats en tijd De Landbouwwerktuigen- beurs '96 wordt gehouden in de hallen van de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren. Maandag 29 januari is de zogenaamde dealerdag. Dan is de beurs niet toeganke lijk voor het grote publiek, maar alleen voor exposanten, dealers, loonwerkers en de pers. Openingstijden maandag t/m vrijdag: 9.00 tot 17.00 uur, zaterdag: 9.00 tot 16.00 uur. Relatiekaarten Met een relatiekaart krijgt uw klant de mogelijkheid een voor hem interessante beurs te bezoeken. U kunt er als bedrij- venadviseur/relatiebeheerder voor kiezen de relatiekaarten persoonlijk te overhandigen. Dat geeft u gelegenheid om 'zachte informatie' te verga ren, zoals investeringsplannen. Daarmee kunt u na afloop van de beurs een gerichte follow- up actie uitvoeren. De relatiekaarten kunt u bestellen onder artikelnummer 900496. Ze kosten 14; de besteleenheid is vijf stuks. Alleen voor daadwerkelijk gebruikte kaarten wordt u na afloop van de beurs doorbe last. U kunt de relatiekaarten tot en met vrijdag 12 januari aanvragen. Daarna zijn bestel lingen niet meer mogelijk. Inlichtingen: Segment Bedrijvenadviesgroep 040-2 17 78 75 Bedrijvenadviesgroep Onder de naam "Verhoging verzekeringsdichtheid kleinbedrijf" komt Interpolis binnenkort met een nieuw marktbewerkings pakket. Daarmee is de bedrijvenadviseur in staat om de potentiële meeropbrengsten voor verzekeringen vast te stellen en te vertalen in concrete marktbewerking Meer dan ooit benadert de herkent en in beeld heeft Rabobank haar bedrijfsklan- welke producten in deze ten als totaalrelatie. Niet het behoefte kunnen voorzien, product staat bij de advisering centraal, maar veeleer de behoeften van de relatie, ook bij verzekeringen. De Rabobank beschikt over een ruim assortiment verzeke- ringsprodukten om in deze behoeften te kunnen voorzien. Interpolis levert zowel schade- als levensverzekeringen. De grootte en de aard van de bedrijfsrelatie spelen hierbij geen rol. Van "de bakker op de hoek" tot industriële ondernemingen kunnen met het assortiment verzekerings producten van Interpolis worden bediend. De behoefte in beeld Van groot belang is dat de lokale bank de verzekerings behoefte van een ondernemer Het gemiddelde kleinbedrijf heeft behoefte aan ruim acht verzekeringsproducten. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld de brandverze kering, de (milieu) aansprake lijkheidsverzekering, de rechtsbijstandverzekering, de arbeidsongeschiktheidverze kering, en de levens- en pen sioenverzekering. De gemiddelde polisdichtheid in het kleinbedrijfligt binnen de Rabobankorganisatie op ruim 3,8 posten. Veel klanten uit het kleinbedrijf die de ver zekeringen via de Rabobank sluiten, doen ook verzeke ringszaken met een andere tussenpersoon of sluiten rechtstreeks af met direct writers. De bank met de hoogste ver- Als voorbeeld nemen wij een schoenenwinkel. Rechtsvorm: VOF. Een echtpaar zónder kinderen. Bruto omzet van het bedrijf: 750.000 per jaar en bruto winst 265.000. De opstallen (een winkelpand) hebben een waarde van 400.000 en de inventaris van 200.000. Personeel: de eigenaren/vennoten, 2 fulltime krachten en 1 parttime kracht. Het bedrijf heeft één bestelauto en twee personenauto's voor privégebruik. Dit bedrijf heeft behoefte aan de volgende verzekeringsvormen. Per verzekeringsvorm wordt tevens aangegeven wat de jaarlijkse provisieopbrengsten zijn. Verzekeringsvorm Ziektekostenverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Levensverzekering Collectieve Ongevallenverzekering Brand Bedrijvenverzekering Motorrijtuigenverzekering Aansprakelijkheidverzekering le jaar 2e en volgende jaren Rechtsbijstandverzekering De totale provisie Provisie ƒ260 1.570 le jaar 956 afsluitprovisie 2e jaar 956 afsluitprovisie 3e en volgende jaren 56 60 le jaar 650 2e en volgende jaren 476 ƒ653 70 ƒ50 170 le jaar 4.387 2e jaar 4.263 3e en volgende jaren 3.293

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1995 | | pagina 24