Nog een beurs: ~e Landbouwwerktuigen, Zuidlaren Openingstijden van de Westfriese Flora: Openingstijden CNB-Flora Agribeurs Conceptbrief aan daarvoor in aanmerking komende relaties. LANDBOUW WERKTUIGEN BEURS '96 ZUIDLAREN Bedrijvenadviesgroep 23 16 februari 13.00- 18.00 uur 17-20 februari 09.30 - 18.00 uur 21-22 februari 09.30 - 21.00 uur 23 - 25 februari 09.30 - 18.00 uur 19-20 februari 09.30 - 18.00 uur 21 - 22 februari 09.30 - 21.00 uur 23 februari 09.30 - 18.00 uur Rabobank sponsor Rabobank Westfriesland-Oost is sinds 1994 hoofdsponsor. Daarmee is de continuïteit van de Flora voor tien jaar gewaarborgd. Tevens kan daardoor de formule van de Flora, een brede tentoonstel ling met voor elk wat wils, worden gehandhaafd. Relatiekaarten De entree voor volwassenen bedraagt 13,50 en voor groepen vanaf 20 personen ƒ11 per persoon. Voor zowel de Westfriese Flora zelf als voor de CNB-FLORA Agribeurs zijn via de Westfriese Flora telefo nisch (0228 - 51 16 44) rela tiekaarten te bestellen. De rela tiekaarten kosten ook ƒ13,50. Inlichtingen: Westfriese Flora (secretariaat) 0228-51 16 44 of Rabobank Westfriesland-Oost afdeling Marketing en Publiciteit 0228-5662 10/566211 De Landbouwwerktuigenbeurs '96 in Zuidlaren is een belangrijke vakbeurs. Meer dan 300 fabrikanten en importeurs zullen er volgende maand de nieuwste produkten op het gebied van landbouwmechanisatie presenteren. Ook hier geeft de Rabobank onder het motto 'Samenwerken doe je met de Rabobank' acte de présence. Voor klanten zijn relatiekaarten beschikbaar. De Landbouwwerktuigen- beurs wordt gehouden van maandag 29 januari tot en met zaterdag 3 februari. De tentoonstellingsopper vlakte is 40.000 vierkante Betreft: Relatiekaarten Landbouwwerktuigenbeurs Zuidlaren. Geachte heer/mevrouw Van 29 januari t/m 3 februari 1996 wordt in de hallen van de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren de Landbouwwerktuigenbeurs 1996 gehouden. Voor deze beurs bieden wij u relatiekaarten aan. De kaarten geven gratis toegang op dinsdag t/m zaterdag en liggen vanaf maandag 22 januari aan staande voor u klaar op ons kantoor aan de <adres>. De Landbouwwerktuigenbeurs'96 is een toonaangevende landbouwbeurs. En omdat u het belangrijk vindt om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen, bieden wij u met een relatiekaart graag de mogelijkheid deze vakbeurs gratis te bezoeken. De beurs toont u de allernieuwste technologie in de Nederlandse landbouw op het gebied van trekkers, land- en tuinbouwmachines, melkwinning/stalin- richting, automatisering en dienstverlening. Onder het motto 'Samenwerken doe je met de Rabobank' is ook onze organisatie met een stand op deze beurs vertegenwoordigd. Wij willen u er graag ontmoeten. U kunt dan bijvoorbeeld uw investeringsplannen, telebankieren of het regelen van een inkomen voor later bespreken. Dit alles tegen de achtergrond van de recente ontwikkelingen in de sector. Tijdens uw bezoek aan onze stand zal een vers kopje koffie met koek zorgdragen voor een prettig ver blijf. Voor de volledigheid melden wij nog even de openingstijden van de beurs: Maandag 29 januari: van 9.00 tot 17.00 uur. Dinsdag 30 januari t/m vrijdag 2 februari: van 9.00 tot 17.00 uur. Zaterdag 3 februari: van 9.00 tot 16.00 uur. Hebt u naar aanleiding van deze brief misschien nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de heer/mevrouw <naam>, (telefoonnummer xxxx -xxxxxx) van onze bank. Met vriendelijke groeten, WIJ ZAAIEN, U OOGST 29 januari t/m 3 februari U I G c N p A R DH OEVÊ ZUIDLAREN meter; in 1994 genoeg voor bijna 73.000 bezoekers. Opvallend was toen het grote aandeel hoog opgeleide, rela tief jonge professionals. Beursstand De Rabobank wil met haar aanwezigheid invulling geven aan het imago van betrokken heid en deskundigheid. In de beursstand wordt aandacht besteed aan toekomstplannen, zoals vernieuwing, schaalver groting en oudedagsvoorzie ningen. Klanten kunnen zich laten informeren hoe de bank daaraan kan bijdragen.

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1995 | | pagina 23