Brochure 'Gewicht in goud waard' Media-overzicht deze week (21/12 t/m 03/01) Sfcs Zcnrfcr iY\ Gewicht in goud waard zo 24/14 20 I Relatiebeheer In de agrarische sector is het sinds jaar en dag de gewoonste zaak van de wereld: vrouwen die meewerken en mede-eigenaar zijn van het bedrijf. Zij spelen dan ook een prominente rol bij belangrijke beslissingen. Speciaal voor hen is nu de brochure 'Gewicht in goud waard' ont wikkeld. De Rabobank wil meer aandacht besteden aan de veranderende rol van de vrouw in het agrarisch bedrijf. Ook hebben de vrouwenorganisaties te kennen gegeven dat ze betere informatie willen over meetekenen bij financieringsaanvragen. De aantallen liegen er niet om: in de agrarische sector werkt maar liefst 40 procent van de vrouwen meer dan twintig uur per week in het bedrijf. Een kwart voert de bedrijfsadmini stratie en meer dan de helft heeft een belangrijke stem in het kapittel, als het om besliss ingen gaat. Ook is het aantal man/vrouw-maatschappen stormachtig gegroeid. Brochure verduidelijkt positie Toch is het al deze vrouwen lang niet altijd even duidelijk, welke financiële positie ze precies innemen bij een finan ciering van het agrarisch bedrijf. De brochure 'Gewicht in goud waard' moet daarin verandering brengen. Deze brochure geeft precies aan welke financiële inbreng de vrouw kan hebben. In bepaalde gevallen -als ze toe stemming verleent- is ze wette lijk verplicht mee te tekenen. Als ze mede-aansprakelijk is, verplicht de bank haar dat ook. De brochure is bestemd voor vrouwen die betrokken zijn bij een financieringsaanvraag. Omdat het tevens een samen vatting is van het seminar 'Agrarische vrouwen' kan de brochure ook na dit seminar worden uitgereikt. Tevens is de brochure interessant voor plattelandsvrouwenorganisa ties en het Nederlands Agrarisch JongerenContact. Bestelnummer 0169 Besteleenheid 5 De brochure is -via de gebrui kelijke weg- verkrijgbaar in Best. In Rabo Weekblad 4 staan alle ins and outs over het seminar 'Agrarische vrouwen en het belang van deze doel groep. Prijs/stuk 7,50 Inlichtingen: Segment Relatiebeheer 040-217 77 00 Relatiebeheer Starters TTTTT TZXI Starters ondernemer te worden, maar ook om Datum Tijdstip 1 hema: lNiet alleen om ondernemer te blijven. Met de Rabobank sta je er als onderne- zo 24/lJ^v 22.05 uur mer niet alleen voor. 22.55 uur zo 31/12 STER TV 3 19.00 uur zo 31/12 STER TV 1 20.10 uur Datum Zender Tijdstip zo 31/12 STER TV 3 21.26 uur zo 31/12 RTL 4 23.25 uur do 21/12 RTL 5 23.20 uur zo 31/12 RTL 4 00.04 uur vr 22/12 RTL 5 23.15 uur vr 22/12 RTL 4 23.50 uur za 23/12 RTL 5 18.10 uur Dit overzicht is de meest actuele stand van zaken bij het ter za 23/12 RTL 4 22.45 uur perse gaan van deze editie. Er kunnen echter kleine afwijkingen za 23/12 RTL 4 23.35 uur ontstaan.

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1995 | | pagina 20