Banken zelf aan de slag Seminars en cursussen voor lokale marktbewerking Bestellen relatiekaarten per fax Seminars voor diverse doelgroepen 8585 250 18 Relatiebeheer Data en onderwerp symposia Beschikbare Doelgroepen plaatsen Rendement van eigen vervoer 200 vrijdag 9 februari Het nut van een bedrijfs- vergelijkingsmodel maandag 12 februari 700 Eigen vervoerders met minimaal vijf voertuigen die eigen produkten vervoeren Beroepsgoederenvervoerders Tijdstip: 10.30 uur - tot 12.00 uur. Daarna wordt een lunch geserveerd. Kosten per kaart 150 (inclusief lunch) Faxnummer: 040 - 2 17 73 46 Uiterste besteldatum: 12 januari Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Bij beide minisymposia worden Transport en Logistiek Nederland en de EVO, Ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport betrokken. Meer informatie over de Bedrijfsauto-RAl vindt u in bet Rabo Weekblad 11 Inlichtingen: Segment Relatiebeheer 040-217 77 00 Relatiebeheer De organisatie van lezingen en seminars voor bedrijfsrelaties is voortaan op andere leest geschoeid. Inmiddels is een serie seminars ontwikkeld, in de vorm van een draaiboek, èn met daarin de tekst van een lezing, waarmee banken zelf aan de slag kunnen. Mocht er dan toch nog behoefte bestaan aan een inleider van Rabobank Nederland, dan kan dat. Daarvoor gelden wel bepaalde voorwaarden. Om het zelf geven van een lezing te vergemakkelijken, zijn voor diverse doelgroepen draaiboeken ontwikkeld. Het uitgangspunt hierbij is, dat lokale banken de lezingen zelf organiseren en geven, eventueel samen met andere banken. Dit laatste kan bij voorbeeld het geval zijn als er in het eigen werkgebied onvol doende deelnemers zijn om uit te nodigen. Criteria voor ondersteuning In bijzondere gevallen kan echter ook een beroep worden gedaan op Rabobank Onderwerp/Doelgroep Bestelnummer Prijs per stuk Agrarische bedrijfsopvolging Agrarische bedrijfsovername 8579 250 Agrarische vrouwen 8578 175 Concurrentiekracht in de melkveehouderij 8303 225 Grip op geld 8300 225 Met het oog op de continuïteit van uw bedrijf 8405 225 Inkomen en vermogen in de toekomst 8030 250

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1995 | | pagina 18