Twee symposia exclusief voor Rabo-klanten Rabobank en De Lage Landen op Bedrijfsauto-RAI Relatiebeheer I 17 Relatiebeheer om welk bedrag het gaat. In ieder geval hanteert Intrum Justitia zeer scherpe tarieven. Bank krijgt provisie De bank krijgt een vergoeding van 12 procent over de behan- delkosten en de provisies. Intrum Justitia keert dat eens per kwartaal rechtstreeks uit. Na jaren van terughoudendheid trekken de investeringen in de transportsector aan. De keuze om al dan niet nieuw materieel te kopen, wordt voor een belangrijk deel gedaan op de Amsterdamse Bedrijfsauto-RAI. Dat is één van de voornaamste redenen waarom de Rabobank en De Lage Landen twee minisymposia organiseren, en lokale banken adviseren ondernemers in het beroepsgoederen en eigen vervoer een dagje mee te nemen naar de Bedrijfsauto-RAI. Op de bedrijfsauto-RAI is van alles te zien. In veel gevallen worden er direct zaken gedaan. De bank die daar met z'n neus boven op zit, heeft een voor sprong op de concurrent. Eigen vervoerders Het eerste symposium :s op 9 februari, en bestemd voor ondernemers die goederen ver voeren als nevenactiviteit. Deze ondernemers kunnen kiezen uit drie mogelijkheden: het zelf vervoeren van de produkten, dat geheel uit te besteden, of een tussenvorm. Bepalend daarvoor zijn de eisen die de ondernemer stelt aan flexibiliteit, kwaliteit en rendement. Dat is de kern van dit symposium, waarin ook diverse financieringsmogelijk heden aan de orde komen. Inleiders zijn hoofddirectielid H. Visser, de Eindhovense hoogleraar internationale dis- rributielogistiek M.J. Ploos van Amstel, en R.T. Roelfsema van De Lage Landen. Beroepsgoederenvervoerders Benchmarking: het meten van de prestaties van het eigen bedrijf en de uitkomsten daarvan relateren aan die van de concurrent, doet tegen woordig ook opgang in de transportsector. Het doel van deze exercitie is het verbeteren van de kwaliteit van het eigen bedrijf. Kwaliteitsverbetering vormt tevens de rode draad in het minisymposium op 12 februari. De Technische Universiteit Eindhoven ont wikkelt momenteel -in opdracht van Transport en Logistiek Nederland- een bedrijfsvergelijkingsmodel voor de transportsector. Na een inleiding van Hoofddirectielid H. Visser, geeft M.J. Ploos van Amstel zijn visie op dit model. Inlichtingen: Handelsrisicomanagement 030-2 16 31 74 Meer informatie over Intrum justitia vindt u in circulaire 14/292 van 1 september 1994. Voor uw klanten is er de folder 'Betalen uw afnemers te laat'. Deze is verkrijgbaar in Best. Het artikelnummer is 8177, de prijs 2,50 per stuk en de besteleenbeid 10.

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1995 | | pagina 17