Nieuwe vlag dekt lading beter 1 Handelsrisicomanagement voor zakelijke relaties Risico-beperkende producten en diensten Relatiebeheer I 15 borgtocht clausule en een koopverklaring voorraden. Voor de laatste geldt een vers trekkingsnorm van 70 procent, na aftrek van een eventueel eigendomsvoorbe houd en leverancierskrediet. In beide gevallen geldt, dat ze op naam moeten worden gesteld van Formido Bouwmarkten BV, die ze ook moet tekenen. Inlichtingen: Segment Relatiebeheer 040-217 7700 Relatiebeheer Oe naam zegt het al: de Productgroep Handelsrisicomanagement houdt zich -als product markteenheid- bezig met het beheersen van ondernemersrisico's. Een voorbeeld van zo'n risico is goederen die niet volgens afspraak worden betaald. Wat doet deze afdeling -tot voor kort werkend onder de naam Documentaire Betaaldiensten- precies? Vrijwel iedere ondernemer realiseert zich best dat hij bepaalde risico's loopt. Alleen, om welke risico's het precies gaat, en hoe hij die het beste kan ondervangen, is lang niet altijd even duidelijk. Metamorfose Er is een scala van produkten en diensten beschikbaar, waarmee klanten hun handels risico's kunnen beperken. Tot voor kort kwamen deze op de markt onder auspiciën van de afdeling Documentaire Betaaldiensten. Deze heeft intussen een organisatorische metamorfose ondergaan, en een nieuwe naam gekregen, die de lading een stuk beter dekt: Productgroep Handels risicomanagement. Wie doet precies wat? De nieuwe Productmarkteenheid bestaat uit twee afdelingen: Product- management en Procesmana gement Documentair. De eerste zorgt voor de verdere ontwikkeling van het hele productenpakket om risi co's te beperken, biedt ver- Documentaire accreditieven Documentaire incasso's Wisseldiscontering Bankgaranties Kredietverzekering Bemiddeling incasso door Intrum Justitia* Handelsinformatie Zie artikel elders in dit nummer koopondersteuning aan banken en adviseert klanten, uiteraard alleen op verzoek van banken. De tweede ver richt de operationele verwer king van alle documentaire producten en is onderverdeeld in de teams Noord, Zuid en Centraal Bankbedrijf. Inlichtingen: Handelsrisicomanagement 030-216 31 74/2 163098

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1995 | | pagina 15