Rabo bezint zich op arrangement met HDB KBB stoot Hubo af Het belangrijkste op een rij Nu Straks 14 I Relatiebeheer Het arrangement tussen de BV Houthandel Utrecht -eigendom van de KBB Groep- en de Rabobank verandert binnenkort. KBB heeft de aandelen van de BV -een franchiseketen van doe-het-zelf zaken- verkocht aan de HDB Groep. Dit heeft gevolgen voor banken die nieuwe financieringen verstrekken aan Formido franchise-nemers. Reeds bestaande overeenkomsten met Hubo en Formido franchise-nemers blijven onverkort van kracht. Voor nieuwe financieringsaanvragen door Formido franchise-nemers kunnen algemene modelakten worden gebruikt. Voor nieuwe Hubo franchise-nemers kunnen voorlopig de bestaande akten worden gebruikt. BV Houthandel Utrecht blijft aansprakelijk voor Hubo franchise-nemers. Rabobank bekijkt nieuw arrangement met HDB. Formido franchise-nemers dienen aanvragen voor een financiering rechtstreeks in bij lokale bank. Bank brengt maximaal aan deze franchise-nemers het tarief volgens B-categorie in rekening. Onder de vlag van de BV Houthandel Utrecht vallen zowel de Hubo winkels als de Formido Bouwmarkten. Een aanzienlijk deel van de winkeliers met zo'n doe-het- zelf winkel bankiert bij de Rabobank. Het arrangement tussen de Rabobank en de BV Hout handel Utrecht dateert name lijk al van jaren geleden. Nu de Koninklijke Bijenkorf Beheer (KBB) Groep de formule van Hubo verkoopt aan de HDB Groep (Hout- land, Doeland en Big Boss) verandert er het een en ander. Die overdracht gaat -met terugwerkende kracht- in per 1 oktober van dit jaar. KBB hoofdelijk aansprakelijk voor Formido Vanaf die datum is de Formido formule onderge bracht in Formido Bouw markten BV. De aandelen van deze besloten vennootschap worden gehou den door de Praxis Groep, eveneens een onderdeel van het KBB concern. KBB blijft dan ook hoofdelijk aansprake lijk voor Formido Bouw markten BV. Formido Bouw markten BV neemt -eveneens vanaf de ingangsdatum- onverkort alle rechten en plichten over van de BV Houthandel Utrecht. Daarbij gaat het om bestaande koopverklaringen van de inventaris, voorraden en andere zekerheden, die door de Formido franchise-nemers aan de Rabobank zijn vers trekt. Voor de Hubo winkels is dat een ander verhaal. De BV Houthandel Utrecht blijft onverkort aansprakelijk voor KBB HDB BV Houthandel Utrecht Formido Hubo de zekerheden die zij voor de Hubo winkels aan de Rabobank heeft gegeven. Wel wordt bekeken of er een nieuw arrangement kan worden afgesloten met de KBB Praxis Groep HDB Groep. Op dit moment heeft de Rabobank nog geen arrangement met dit bedrijf, terwijl het -na Intergamma en Praxis- de grootste marktpar tij is in de Nederlandse doe- het-zelf markt. Nieuw arrangement Rabobank Nederland heeft inmiddels aan de Praxis Groep laten weten een nieuw arran gement te willen afsluiten voor zowel de Formido als de Praxis winkels. Totdat daar meer over bekend is, kunnen de Formido franchisenemers gewoon gebruikmaken van de afspraken die in het contract met de BV Houthandel Utrecht zijn vastgelegd. De standaardakten voor financieringen zijn echter niet meer bruikbaar. Algemene koopakten Daarvoor in de plaats kunnen modelakten worden gebruikt, die verkrijgbaar zijn bij het Segment Relatiebeheer. Dat zijn er twee: een koopver klaring inventaris zonder HDB BV Houthandel Utrecht Formido Hubo Bouwmarkten BV

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1995 | | pagina 14