Welke helpdesk bij OFP? Financieren van woningen in Spanje Vergoeding voor Popular Rabobank Helpdesks OFP 12 I Eigen Huis De ondersteuning door Rabobank Nederland voor OFP is (al enige tijd geleden) opgesplitst in inhoudelijke en technische ondersteuning. Onderstaand een paar voorbeelden die duidelijk maken bij wie u waarvoor terechtkunt. Er zijn nu twee helpdesks voor OFP: FinancieringsTechnische Zaken (FTZ) en Operationele Ondersteuning OO). Inhoudelijke problemen Met inhoudelijke vragen over OFP en financieringen kunt u terecht bij de helpdesk FTZ. Hier volgen wat voorbeelden: nieuwe lening opvoeren met een bestaande Spaar Optimaal Hypotheek; Spaar Optimaal Hypotheek opvoeren met partiële dekking; hoog/laag-constructie met depot opvoeren zonder ver hoging van het leningbe drag; omgaan met de Nationale Hypotheek Garantie. Vindt u voor soortgelijke gevallen geen oplossing in bij voorbeeld de gebruikershand- inhoudelijk FinancieelTechnische Zaken 040-2 17 70 05 technisch (via de systeembeheerder) Operationele Ondersteuning 030-2 15 33 33 leiding, dan kunt u met de helpdesk FinancieelTechnische Zaken contact opnemen. Technische problemen De helpdesk OO is er voor technische problemen. Bijvoorbeeld: Er verschijnt een foutscherm in OFP. Maak hiervan dan een schermafdruk: het bevat informatie waarmee het probleem kan worden opgelost. beheerder. Die kan dan, indien nodig, contact opnemen met de helpdesk Operationele Ondersteuning. Bij het aanmaken van een document in OFP, verschijnt in Word de melding dat er te weinig @VAR@'s aan wezig zijn in een tekst fragment. Bij het aanmaken van een document in OFP verschijnt in Word een WordBasic foutmelding. In soortgelijke gevallen doet u er het beste aan eerst contact op te nemen met uw systeem- Inlichtingen: Segment Eigen Huis 040-2 17 70 05 Eigen Huis Rabobank Nederland heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Banco Popular Espanol te Madrid. Op basis daarvan kunt u voor uw klanten de aankoop van een (tweede) woning in Spanje financieren. De procedure wordt in Spanje begeleid door de vestiging van Rabobank Nederland: Popular Rabobank S.A. te Madrid. De werkzaamheden die Popular Rabobank voor lokale banken verricht brengen nogal wat tijd en kosten met zich mee. Besloten is, voor deze werk zaamheden een vergoeding te vragen als het nieuwe posten betreft. 1%van de afsluitprovisie Aan klanten wordt een afsluit provisie ter grootte van 2% van het financieringsbedrag in rekening gebracht. 1 daarvan zal voortaan worden vergoed aan Popular Rabobank. De resterende 1 komt ten goede aan de lokale bank. Daarnaast is de lokale bank een éénmalige vergoe ding verschuldigd aan Banco Popular Espanol van 30.000 Spaanse peseta's. Als u een "procedurebeschrij ving Spanje" in uw bezit heeft, kunt u daarop deze verande ring aantekenen. Krijgt u een vraag over dit onderwerp en heeft u nog geen documenta tie, vraag die dan aan bij onze Helpdesk: 040 - 2 17 70 05. Voor achtergronden, zie de produktinformatie van het Segment Eigen Huis Inlichtingen: Segment Eigen Huis 040-217 7005

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1995 | | pagina 12