Media-overzicht deze week (21/12 t/m 03/01) Voorjaarscampagne en Infodag Wonen"' Juni 10 Eigen Huis Wie Medium Maand Februari Maart April Mei Rabobank Landelijke dagbladen week 7 week 12 week 16 Infodag week 21 Rabobank Nederland Regionale dagbladen week 8 week 13 Infodag week 17 week 22 Lokale banken/CPC's Regionale/ lokale bladen week 9 week 13 Infodag week 18 week 23 Rabobank Nederland Televisie week 7 8 week 11 12 Rabobank Nederland Radio week 12 Infodag 13 week 17 week 19 21 Rabobank Nederland Tijdschriften X X X Rabobank Nederland Busreklame infodag week 12 13 Lokale banken CPC's Lokale radio Kabelkrant week 8 week 12 Infodag 13 week 14 16 week 19 21 week 23 25 Infodag Wonen1: deze activiteiten zijn gekleurd aangegeven voorjaarscampagne. Het laatste is het hele jaar bruikbaar. Het materiaal wordt in week 6 geleverd. Hebt u voor het abonnemen tensysteem gekozen, dan ont vangt u automatisch het aan tal bestelde etalagepakketten. In de aanvulling op de catalo gus Lokale Communicatie middelen van oktober vindt u hierover meer informatie. Hebt u geen abonnement, of wilt u extra exemplaren, dan kunt u losse pakketten en affi ches via MIRA bestellen. Het bestelnummer voor het etalagepakket is 908078, en de kosten bedragen 180 per pakket. Het bestelnummer voor de affiches is 900083; zij kosten 15 per stuk. De uiterste besteldatum voor beide is 4 januari. Meer informatie over het abonnementensysteem kunt u krijgen bij het Servicebureau Communicatie. Overig materiaal Informatie over overig materi aal vindt u in hoofdstuk 3.3 van de Segmentwij zer Eigen Huis. Wanneer u lokaal materiaal op maat wilt laten ontwikke len, kunt u dit regelen via het Servicebureau Communicatie. Inlichtingen: Servicebureau Communicatie Aangesloten Banken 040-2 17 68 68 Eigen Huis Datum zo 31/1 zo 31/1 zo 31/1 zo 31/12 zo 31/12 zo 31/12 STER TV 2 Ï&TV 1 STER TV 2 STER TV 1 RTL 4 STER TV 3 Tijdstip Datum Zender Tijdstip 18.41 uur 19.55 uur 20.56 uur 21.20 uur 21.20 uur 22.16 uur zo 31/12 zo 31/12 STER TV 2 RTL 4 23.45 uur 23.55 uur Dit overzicht is de meest actuele stand van zaken bij het ter perse gaan van deze editie. Er kunnen echter kleine afwijkingen ontstaan.

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1995 | | pagina 10