Binnenkort uitgifte tweede tranche KPN Special KPN DIE. INFORMATIE ÜV£R. HE-T" AAWDeeT- kun ooK gewoom Bi) -BAN K- KiRijcsEkj Financiële Advisering 13 Met de mega-introductie van de eerst tranche van de KPN-aandelen nog vers in het geheu gen, begint volgende week de inschrijving voor de tweede tranche. Particulieren kunnen vanaf 9 oktober tot en met 20 oktober inschrijven. Ook de Rabobank heeft inmiddels ver schillende voorbereidingen getroffen om haar particuliere klanten en institutionele relaties hierover te informeren. Aanvankelijk zou deze tweede introductie pas eind oktober van start gaan. De voorberei dingen daarvoor verliepen echter zo voorspoedig dat de Nederlandse Staat besloot maandag 9 oktober al te beginnen met de inschrijving. Informatie voor klanten Tussen 25 september en 6 oktober informeert de bank bepaalde klanten over deze tweede tranche. Die geselec teerde klanten ontvangen bij het rekeningafschrift een bij sluiter, waarin de uitgifte van KPN-aandelen wordt aange kondigd. Met een antwoord coupon kunnen ze meer infor matie aanvragen. Ook Rabowijzer schenkt aan dacht aan de KPN-aandelen, evenals de adresdrager van Safe. Klanten van lokale ban ken die meedoen aan de cen trale mailing, ontvangen op 7 oktober een brief met een special van Ups and Downs over KPN. Lokale banken ontvangen materialen om in de bankhal te plaatsen, een bepaalde hoe veelheid miniprospectussen en een display daarvoor, en affiches. Gedetailleerde informatie over de tweede uitgifte van KPN- aandelen vindt u in de intro ductiebandleiding. Deze is begin september aan alle banken gestuurd. Inlichtingen: IRIS Infolijn 010-2241414

Rabobank Bronnenarchief

Rabo Weekblad | 1995 | | pagina 13