12 II Teamwerk bij bank Nedersticht levert'deal'van de maand op JJ Notariële akte zinvol bij adoptie tweede kind 'Autokunst'in bankhal L-plus rente omhoog Individueel Geldrekening Beheer vervangt systeem Bewonersgelden 19 9 7 /"V 'Dat wordt dus grazen bij de Febo' TV-actie groot succes Deelname januari- actie voor het Rabo TotaalPakket Circulaire^ Rabokrant Intern Rabobank dagblad Tweede jaargang no. 390 Week 46 Woensdag 1 2 november Communicatie AB Interne Communicatie Eindhoven/EO 516 -Telefoon (040) 217 71 18- Fax (040) 217 71 36 E mailadres: Rabokrant@rn.rabobank.nl Klachten bezorging: (040) 219 55 55 Relatiebeheer "Banken verschillen nauwelijks van elkaar. Mijn klant kan op elke straathoek geld krijgen. Het onderscheid zit in de mensen." Accountmanager Zakelijke Relaties Gert Jan Dijkstra van Rabobank Nedersticht is ervan overtuigd dat iedereen die maar iets te maken heeft met een transactie - "in of buiten de schijnwerpers" - even belangrijk is voor het resultaat. Teamwerk tussen mensen uit de hele organisatie leverde de bank een nieuwe klant en de 'deal' van de maand op. "Een beetje ongewone transactie", leverde Rabobank Nedersticht de 'deal' van de maand op. "Een beetje 'n ongewone trans actie". Aldus typeert Dijkstra met gevoel voor understatement de winnende deal: de financiering van de nieuwe bedrijfshuisves ting van Wegenbouwbedrijf De Rooij. Ongewoon omdat direc teur De Rooij per se een blanco oordeel wilde over de kwaliteiten van diverse banken en daarvoor een onafhankelijk adviesbureau ingeschakelde. Een werkwijze die De mega-wervingscampagne voor Foster Parents Plan (FPP) die het afgelopen weckend op RTI.4 werd uitgezonden, is geslaagd. Ruim 30.000 kijkers meldden zich al aan als nieuwe Foster Parents en de verwachting is dat dit aantal nog verder zal oplopen. In het programma werd door Rabobank woordvoerder Frank van der Meijden gesproken over de mogelijkheid om bij het adopteren van twee kinde ren een notariële akte op te laten maken. Hierover kwa men bij Sponsoring Rabobank Nederland de nodige vragen binnen. Het opmaken van een dergelijke akte is inderdaad interessant, omdat dan jaar lijks ƒ500,- meer van het belastbare inkomen mag wor den afgetrokken. Er is wel een aantal voorwaarden. Zo is de minimale termijn van schen king voor de notariële akte vijf jaar. Wordt de akte tussentijds ontbonden, dan komt het belastingvoordeel met terug werkende kracht te vervallen. Verder is het niet mogelijk de akte te verlengen. FPP kan zorgen voor het maken van de notariële akte en betaalt ook de kosten. Met één telefoontje naar FPP kan dit worden geregeld. Vraag een volmacht aan, vul die in, retourneer die en binnen drie weken valt een afschrift van de notariële akte in de brievenbus. Voor informatie bellen met Foster Parents Plan. Foster Parents Plan r (020) 549 55 55 gebruikelijk is bij het vinden van de beste medewerker, maar veel minder bij het vinden van de beste bank. Naast de Rabobank waren ook de VSB, ING en ABN AMRO, toen nog de huisbankier van De Rooij, uitgenodigd. Het werd een race tegen de klok met de bank Nedersticht aan kop. Dijkstra: "Als je bij dergelijke transacties als beste uit de bus wilt rollen, zul je heel snel moeten zijn." Alle partijen werden dan ook direct door hem geïnformeerd, zodat iedereen tijdig in de startblokken zat. Een telefoontje op vrijdag avond met De Lage Landen, die de mantel-leaseconstructie voor haar rekening nam, was voldoen de om de maandag erop spijkers met koppen te slaan. Ook de goedkeuring van Kredietrisico- management kwam binnen de kortst mogelijke keren af. Verder zijn de verzekeringen en het be talingsverkeer ook bij de bank ondergebracht. Dijkstra verklaart de snelheid van handelen vooral door het grote begrip dat alle betrokken partijen toonden voor de commerciële uitgangspunten van de bank. Dat de Rabobank als beste uit de bus rolde, verbaast hem niet echt. "Het klikte." De bank was goed ingelezen. Bovendien kent de directeur van de bank De Rooij uit de netwerken, terwijl de contacten tussen De Rooij en Dijkstra evenmin dateren van vandaag of gisteren. Een aantal jaren geleden kwam Dijkstra al bij de directie van het bedrijf over de vloer, "om hen eens te laten praten over de toekomst van hun bedrijf." Verhuisplannen, zo liet de directie toen doorschemeren. Maar ze vertelde tevens bij de ABN AMRO te bankieren, "om dat dat tenminste een zakenbank is." Dijkstra: "De ABN AMRO heeft gedacht, 'ze komen wel bij ons' en nooit gevraagd naar de plannen van De Rooij. Het oordeel van dat onafhankelijk bureau en de snelle medewerking van alle partijen binnen onze organisatie deden de rest." Wat hij gaat doen met de cheque van vijfhonderd gulden weet hij nog niet precies. "In ieder geval delen met iedereen die eraan mee heeft gewerkt. Dat wordt dus grazen bij de Febo." Het team van het bijkantoor Zuidpolder (vlnr. Diana Hemelsoet, Danitsja La Heyne, Corrie IJsebaert en Jacqueline Geensen; Ellie Meertens ontbreekt.). Kunst, auto's en verzekeren... Een vreemde combinatie. Toch heb ben cliëntadviseurs van de Rabobank Terneuzen-Axel deze weten te combineren in de bankhal en de etalage van het kantoor Zuidpolder. Het winkelcentrum Zuidpolder organiseerde onlangs een kunst markt en als actieve deelnemer aan acties speelde de bank hierop in. "Aangezien de bank bezig was met een actie voor autoverzeke ringen van Interpolis, het Zeeland tarief, dachten wij meteen aan collega Chris Platteeuw", zegt Diana Hemelsoet, teamcoördinator van de Rabobank Zuidpolder. Naast zijn werk als bedrijve- nadviseur heeft Platteeuw in de autowereld nationale bekend heid met het illustreren van klas sieke auto's en motoren. Aan de kunstmarkt was een wedstrijd verbonden waarbij de jury uit het winkelend publiek bestond. Het hoogste puntenaan- tal werd aan de 'Autokunst' toe gekend. Cliënten Advies Banken die niet willen deelnemen aan de actie Rabo TotaalPakket voor Rabocardhouders in janu ari, kunnen zich deze week nog schriftelijk afmelden bij Cliënten Advies, EO 120. Het marktbewerkingspak ket voor deze actie staat in de Rabolnfobank, dossier TOTPOO. Cliënten Advies Z (040) 217 70 08 (kies 2.2) Het tarief voor de L-plus- rente wordt vandaag met 0,25%-punt verhoogd. Aan leiding hiervoor is de rente ontwikkeling op de geldmarkt. Het tarief van de L-rente tot 15% blijft 7,00, de L-plusren- te 15% gaat van 3,00 naar 3,25 en voor de kortingsrente geldt als tarief nihil. De mar ginale rente komt hiermee uit op 3,81 (was 3,60). Meer informatie staat in cir culaire 16/828, die maandag is te raadplegen in de rubriek Geldige circulaires van de Rabolnfobank. Bedrijven Advies Relatiebeheer Banken ontvangen deze week een demo-versie van het nieuwe pc-programma Individueel Geld rekening Beheer. Dit programma is bedoeld voor instellingen die grote aantallen rekeningen beheren. Op dit moment wordt hiervoor het ARC-subsysteem Bewonersgelden gebruikt, dat in de loop van 1998 gaat verdwij nen. Girale Betaaldiensten Binnenland f (040) 217 67 01

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 1