Robeco Fondsenspel begint: reisje New York extra prijs Ballon bleef aan de grond Belangstelling stijgt voor halve'Rabo-marathon' RaboMagazine oktober over merkenbeleid van Interpolis Schepen lopen als een trein Brochures in herdruk Colofon Verkeerd faxnummer in formulier voor de agrarische inleiders Financieel Advies Rabo BeleggingsAdvies heeft nog een prijs toegevoegd aan het Robeco Fondsenspel, De extra prijs, een midweek voor twee perso nen naar New York, is voor de deelnemer die het hoogste rendement heeft behaald, gerelateerd aan het risico dat is genomen. De Rabobankballon in volle glorie. Inzet: de leden van de CPC Fryslan hadden er wel zin in. Al tien jaar lang kiest Jan Bosma, in het dagelijks leven directeur van de Rabobank De Knipe - de kleinste Rabobank van het land - regelmatig het luchtruim. Tot nu toe in een bal lon van anderen, sinds zaterdag heeft hij zijn eigen exemplaar. Bosma verloochent zijn achter grond niet en koos voor zijn ballon de Rabobankkleuren. De Communicatie- en PR-Com- missie Fryslan, onder leiding van regiodirecteur Aad Balm, stond afgelopen zaterdag in de startblokken om de maidentrip mee te maken. Door het slechte weer kon men helaas niet omhoog. Veiligheid voor alles. In de mand, die voor de veilig heid is verdeeld in comparti menten, is naast de piloot plaats voor zes passagiers. Bosma hoopt in de toekomst veel mensen in de unieke erva ring van het ballonvaren te laten delen. "Probeer iemand die het nooit heeft gedaan maar eens te vertellen hoe het is, dat lukt niet, je moet het echt zelf meemaken." Dat voor de prijs van het meer dan 25 meter hoge gevaarte een aardig huis te kopen is, geeft wel aan hoe bevlogen Bosma is. Jan Bosma f (0513) 68 85 25 De organisatie van het Nederlands Kampioenschap Halve Marathon voor Rabobankmedewerkers in Eindhoven kan tevre den terugkijken op afgelopen zondag. Bijna 200 medewerkers en 34 introducé's meldden zich bij het gebouw van De Lage Landen. Vorig jaar waren dat er in totaal iets meer dan 200. Welgeteld 151 'Raborunners' bonden deze keer de strijd aan met de halve marathon. Het Robeco Fondsenspel is gisteren begonnen. Circa 2.900 medewerkers van de Rabobank- organisatie doen mee en beleggen hun fictieve startkapitaal van 100.000 gulden in de beleggings fondsen van de Robeco Groep. Gisteren waren om half tien 's ochtends al 500 orders binnen. De Rabokrant zal om de twee weken een tussenstand geven van de competitie. Zowel de rang schikking op basis van de totale waarde van de portefeuille als de rangschikking op basis van de zogeheten Sharpe-ratio wordt weergegeven. Bij deze laatste wordt het rendement van de beleggingen vergeleken met het rendement dat zou worden behaald op een spaarrekening en Hoofdredactie: Henny van Egmond Redactie: Henriëtte Bosch Helma van Doorn Kees van Dun Hannie van Heugten Ineke Hogendijk Hans Koenekoop Thea Mutsaers-Fibbe Mariëlle Oostveen Bart Padberg Mariëlle Steeneveld Willemien Veldman-Marsman Mare van de Ven Eindredactie: Peter Craghs Peter Sluis gecorrigeerd voor het risico dat de beleggingen met zich mee brengen. De risicofactor van de totale portefeuille wordt uitge drukt in een percentage. Eind deze week krijgen de deel nemers een brief met meer infor matie en het 'Huisfondsenbe- richt' met actuele informatie over de Robeco Groep. De prijswin naars worden op 12 december bekend gemaakt. De hoofdprijs, voor de deelnemer die het hoog ste rendement heeft behaald, is eveneens een midweek voor twee personen naar New York. Iedere deelnemer komt maar in aanmer king voor één prijs. Rabo BeleggingsAdvies C (010)224 14 14 Dijkstra discussieert in 'De Spraakmakers' met directievoor zitter Piet van Schijndel van Interpolis over onder meer het merkenbeleid van de Rabobank. "Je kunt het de cliëntadviseur niet aandoen dat de klant kan kiezen uit verschillende merken", zegt Van Schijndel. "Wel moeten uitzonderingen mogelijk zijn. Als de klant wat anders wil, moet je hem dat bieden. Als ik bankdi recteur was, deed ik dat ook." In het tweegesprek komen ook de perikelen met de Alles in één Polis ter sprake. Het Dossier gaat dit keer over 'bloedverwantschap' met de bank en bevat opnieuw tekenen de uitspraken uit de kring van Rabobankfamilies. Verder in RaboMagazine zeven directeu ren van plattelandsbanken op zoek naar lokale profilering, de praktijk van het Arbobeleid, Rabo Beleggingsadvies en de uit slag van de zomerfotowedstrijd. De eerste prijs ging naar Tineke Groeneveld-Van der Holst (Rabo bank Wassenaar), de tweede naar Brigitta van Kanten (Rabobank International). Er gaan tien twee de prijzen de deur uit. Een aantal van de foto's is afgebeeld. Op de cover prijkt die van Brigitta van Kanten. Het Rabobank-kampioenschap is een onderdeel van de Mara thon Eindhoven. Medewerkers kunnen ook meedoen aan de 1/8 of de hele marathon, maar daar van wordt geen Rabobank-klas- sement opgemaakt. Snelste Rabovrouw op de halve mara thon en winnares in de categorie Rabodames ouder dan 40 jaar was, net als vorig jaar, Mia Schaper van de Rabobank Alphen aan den Rijn. Zij kwam na 1 uur 28 minuten en 15 seconden over de streep. Paul de Brie van de Accoun tantsdienst van Rabobank Ne derland was met 1 uur 12 minu ten en 55 seconden de snelste Rabobankman: eerste in de Rabobankcategorie heren 30 tot 40 jaar en bovendien zeventien de in het algemeen klassement. Ook in de bedrijvenloop, met 150 teams, bleven de 'Rabo runners' niet onopgemerkt. Een herenteam van De Lage Landen werd derde, een herenteam van Interpolis zesde. Het damesteam van De Lage Landen bereikte de tweede plaats bij de vrouwen- ploegen. 'Beleg origineel, koop een schip', liet de Rabobank Noordoostpolder in de Rabokrant van vrijdag 3 oktober weten. Dat sprak aan. Veel collega-Raboban- ken vroegen een brochure aan en de inschrijving raakte in een stroomversnelling. Inschrijving op het eerste schip, de Hansa Kampen, is al niet meer mogelijk. Een nettorendement van 14 procent of meer belooft de bank. Het gaat om een parti cipatie van ƒ50.000,- in een commanditaire vennootschap, die investeert in drie zee rivierschepen. Deelname is vooral interessant voor mensen met een belastbaar inkomen dat hoger is dan ƒ60.000,-. De inschrijving zou sluiten op 20 december, maar de bank Noordoostpolder vermoedt dat het door de grote interes se wel eens veel eerder kan worden. Zij vraagt banken die belangstelling hebben voor deelname in de twee andere schepen dan ook om zo snel mogelijk te reageren. Rabobank Noordoostpolder (0527) 63 93 03 Eigen Huis De brochures Eigen huis kopen, Ander huis kopen en Verbouwen zijn tijdelijk niet leverbaar. In verband met de introductie van de SpaarZeker Hypotheek zijn ze in herdruk. De brochures kunnen wel gewoon worden besteld. De ban ken ontvangen de nieuwe exem plaren dan begin november. Het artikelnummer van de bro chure Eigen huis kopen is 0269 (prijs 3,95). Het artikelnummer van Ander huis kopen is 0266 (ƒ3,75). Verbouwen heeft als artikelnummer 0285 (ƒ3,50). Eigen Huis C (040) 217 70 05 Bedrijven Adviesl Relatiebeheer In de aanvraagprocedure voor agrarische inleiders, Rabolnfo- bank, rubriek Rabokrant (tref- nummer 728504a) staat een ver keerd faxnummer vermeld. Banken die via Rabobank Nederland een inleider willen aanvragen dienen het daarvoor bestemde formulier te faxen naar (040) 217 67 09. Een consument die bij een Rabobank aanklopt voor een verzeke ring, krijgt doorgaans maar één merk voorgeschoteld: Interpolis. Directeur Jan Dijkstra van de Rabobank Midden Langstraat vraagt zich in RaboMagazine van oktober af of de klant daar wel op zit te wachten. Hij heeft ook Delta Lloyd en Nationale Nederlanden in het schap liggen. Bovendien vindt hij dat Interpolis zijn producten de merknaam Rabobank moet geven.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 4