'Alles in één Polis perfecte oplossing voor de klant' een97 Nieuwe distributiewijze software start vrijdag Target: nieuw gereedschap voor marktbewerking Eeuwfeest groeit uit tot dorpsfeest Rabobank Rijdend reclame-object Rabobank Roosendaal WO jaar Trefnummer circulaire i a x x Cliënten Advies Cliënten Advies 'Alles in de hand met de Alles in één Polis' roepen affiches bij ban ken de klanten toe. Inmiddels zijn er 400.000 Alles in één Polissen, afgesloten bij ruim 300 'geconverteerde' banken. Eind dit jaar zijn er dat 400, samen goed voor zo'n 700.000 AIEP's. Joop Kanen, direc teur Schade Particulier bij Interpolis, heeft er al een. Cees van Tiggelen, segmentmanager CA bij Rabobank Nederland nog niet. Kanen en Van Tiggelen over geboortepijn, verkoopformules, massa markten, gebroken ijs en de "perfecte oplossing voor de klant". Kanen is trots op de AIEP, één van de eerste producten die Interpolis en Rabobank Neder land samen met lokale banken ontwikkelden voor de bij Visie '98 passende verkoopformule. Van Tiggelen: "Ons uitgangs punt is 'bekijk het vanuit de klant' en kom met standaard producten die je efficiënt, snel, makkelijk en massaal kunt ver kopen. De AIEP biedt dat en geeft bovendien meer inhoud aan de functie van cliëntadvi seurs, die voorheen vooral spa ren, consumptief krediet en be talingsverkeer deden." Voor de segmentmanager was Interpolis een logische keus. "Het is onze eigen maatschap pij. Schade Particulier richt zich, net als het segment, op de mas samarkt. En zij levert steeds betere prestaties, zowel qua tarief als verwerking." Hij ver heelt niet dat de banken veel werk hebben met de conversie van de AIEP. Er was in eerste instantie dan ook veel kritiek op Interpolis. Hoewel de conversie vanaf het begin technisch goed liep, werden er door de eerste banken nog veel verbeterpunten aangeleverd. "We moeten echter niet vergeten dat we hier te maken hebben met een voor onze organisatie ongekende mega-operatie. Noem mij nog eens een verzekeraar die een portefeuille van deze omvang durft te converteren?" Ook bij de banken ging het qua organisatie en mensen niet altijd even goed, weet Van Tiggelen. "Maar waar het pro ces door de manager CA wordt aangestuurd en optimaal van de kennis van de verzekeringsadvi seur gebruik werd gemaakt in het kader van opleidingen, ging de introductie uitstekend. Die banken verkochten veel meer verzekeringen dan ooit" Kanen, beslist: "Banken die de draai maakten en de AIEP in hun organisatie hebben ingebed, doen het goed." Inmiddels pro fiteren andere banken volgens de Interpolisdirecteur van het 'voortschrijdend inzicht'. "De eerste banken hadden het lasti ger dan zij die nu converteren. De geboortepijn bij lokale ban ken, Rabobank Nederland en Interpolis is achter de rug." Kanen ziet de AIEP als ijsbreker. "Volgende producten gaan een stuk makkelijker." Hij bena drukt dat Interpolis er is om banken te allen tijde te facilite- ren. "Banken incasseren de effi- ciency-voordelen van de polis, concentreren zich op de verkoop en wij doen de rest." De afhan deling van schades loopt prima. "Wij vangen de klanten op en enquetes wijzen uit dat zij daar erg tevreden over zijn." Maar er ligt nog een terrein braak. "Banken verkopen nog maar aan één van de vijf klanten een verzekering. Om dat te ver anderen, gaan we nu het accent leggen op marktbewerkingsac- Interpolis C (013)462 12 00 Bedrijfsvoering De tijd dat banken vrijwel dagelijks een diskette met software ontvin gen is voorbij. Vrijdag start Rabofacet Arcade met een nieuwe installa tie- en distributiewijze van software, namelijk via een cd-rom. In het vervolg krijgen de banken elke twee weken een nieuwe cd met software. De lokale banken drongen al langer aan op een nieuwe distri butie- en installatiewijze van software. De kans op fouten was met de oude installatiepro cedure immers groot. Bovendien verloren de systeembeheerders vaak het overzicht door het grote aantal diskettes en de onregelmatige frequentie waar in deze verstuurd werden. Rabofacet Arcade ontwikkelde daarop - samen met de lokale banken- de distributiewijze via de cd-rom. De systeembeheerders ontvan gen vandaag of morgen een brief met meer informatie over de nieuwe werkwijze. Rabofacet Arcade /^T030T215 33 33 Alle banken ontvangen vandaag Target, een door Interpolis ontwikkeld management-informatiesystcem voor commercieel managers CA. Het systeem geeft inzicht in de schadeverzeke ringsportefeuille van de bank en in haar marktpositie. Zo kan een bank de afzet kwantificeren en meten in hoeverre afzetdoel- stellingen worden gehaald. De informatie uit Target is een ver bijzondering van de informatie uit PIM. De klankbordgroep viert alvast de komst van Target. Target, ontwikkeld in overleg met een klankbord groep van Rabobanken, is gratis. De commercieel managers CA krijgen een brief en de gebruikers handleiding. De systeem beheerders ontvangen bovendien de installatiediskette met de Eeuwfeest groeit uit tot dorpsfeest. Aldus vatte het Brabants Dagblad de viering samen van de 100ste verjaardag van Rabobank Heeswijk-Dinther. Dat gebeurde met taart en muziek voor alle klanten, beesten van de bal lonnenclowns en schminkwerk voor de jonkies en de Algemene Ledenvergadering in de tent van circus Herman Rcnz. Bovendien kon iedere inwoner van Heeswijk, Dinther en Loosbroek gratis naar een cir cusvoorstelling en een concert van het Deep River Quartet. applicatie en de bijbehorende data. Banken die al geconverteerd zijn naar de Alles in één Polis hebben extra voordeel als zij Target inzet ten in combinatie met de Actie bibliotheek. Met behulp van de marktinformatie uit Target ziet de bank waar nog mogelijkheden zijn om actie te voeren. Met de Actiebibliotheek kan de bank ver volgens meteen gericht aan de slag. De gebruikershandleiding staat maandag ook in de Rabolnfo- bank, rubriek Rabokrant. Interpolis Schade Particulieren f (013) 462 29 75 Na twee dagen bleken vijfdui zend bezoekers de ingang van de circustent te zijn gepasseerd. Klanten, maar ook niet-klanten, medewer kers, bestuur en pers waren lovend over dit dorpsfeest. Even lag de plaatselijke Rabobank op het puntje van de tong van iedere dorpsgenoot. "We willen proberen dat enthousiasme een jaar vast te houden", zegt Ardith Manders, directiesecretaresse bij de bank. Het grote feest was het startschot voor een reeks van activiteiten voor de verschillende groepen in de Noordbrabantse gemeenschap. Zo kunnen jonge spaarders een toegangskaart 'verdienen' voor de kindershow van Hans Kazan die zijn opwachting maakt in de Spaar- week. Er komt een seminar over de euro en in overleg met de directeuren van de basisscholen in het werkge bied een project op de scholen. Heeswijk-Dinther heeft net als Heel en Thorn, Geldrop-Heeze- Sterksel en Didam ervoor gekozen de festiviteiten voor iedereen te concentreren rond een bepaalde datum en verder verspreid door het jaar activiteiten voor verschil lende doelgroepen te organiseren. De Rabobank, zo is de ervaring bij deze banken, staat door de bunde ling even in het middelpunt van de belangstelling. Cliënten Advies Wie de circulaire 'Beleids- en productwijzigingen Krediet op Betaalrekening' wil opvragen, moet dat in de Rabolnfobank onder trefnummer 739517 doen. Gebeurt het onder tref nummer 53/216 van de rubriek Geldige Circulaires in de Rabo lnfobank, dan is het vooralsnog niet mogelijk om de complete circulaire te zien. Aanstaande maandag zal dit schoon heidsfoutje gecorrigeerd zijn. Cliënten Advies C (040) 217 70 08 (kies 3.2) Als één van de medewerkers van de Rabobank Roosendaal een boodschap doet of de direc teur gaat uit lunchen, dan ver plaatsen zij zich tegenwoordig in de eigen Rabobankauto. Deze is voorzien van beeld- en woord- merk van de bank en de zijkanten staan in het teken van TrefPunt. Momenteel rijdt vooral Tref- Puntmanager Ingrid Nagtzaam veel in de zwarte Ford Ka rond. Zij valt behoorlijk op en wordt regelmatig op de ludieke auto aangesproken. Vorig weekend werd in Roosendaal TrefPunt geopend tijdens een door de bank georganiseerde Internetbeurs. De Ka was prominent aanwezig naast de ingang van de door zo'n 2.000 mensen bezochte beurs. "Het is enerzijds gewoon een praktisch verhaal", meldt direc teur Geert van der Horst, "Ingrid had geen auto en voor haar werk TrefPuntmanager Ingrid Nagtzaam met de Ford Ka van de Rabobank Roosendaal. was die toch onmisbaar. Anderzijds zijn we hier actief bezig ons te profileren. We willen de bank op alle mogelijke manieren onder de aandacht brengen. Hebben we de auto niet nodig, dan zetten we 'm pontificaal op een plein in de buurt in plaats van in onze parkeerkel der. We stralen met dit type auto ook uit dat we een moderne eigentijdse bank zijn. De belettering kan overigens worden aangepast als we iets anders in de picture willen brengen, maar voorlopig dragen we uit dat we een TrefPunt hebben."

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 2