17 09 Internetsites nu ook te benaderen via RaboWeb Wisselkantoor op grootste cruiseschip Wieleractiviteiten gezocht TrefPunt De Lingestreek opent met veel tamtam Bijzondere hypothecaire Geldlening vaak onnodig De Lage Landen breidt informatie in Rabobank Tarievenboek uit 19 9 7 Duidelijkheid vervroeging middagverwerking telegiro's Rabokrant Intern Rabobank dagblad Tweede jaargang no. 350 Week 38 Woensdag 1 7 september Communicatie AB Interne Communicatie Eindhoven/EO 516 - Telefoon (040) 217 71 18 Fax (040) 217 71 36 E-mailadres: Rabokrant@rn.rabobank.nl Klachten bezorging: (040) 219 55 55 De besloten Internetsites voor informatiseerders, bedrijfsvoerders, relatiebeheerders en de Stafgroep Coöperatie zijn nu ook via RaboWeb te bekijken. Voor banken die al toegang hebben tot RaboWeb wordt het benaderen van deze bronnen en de bijbeho rende discussiegroepen aantrek kelijk. Zij betalen immers niet meer de externe telefoonkosten, maar gebruiken het eigen Rabobank- netwerk. De sites blijven ook op te roepen via Internet. De nieuwe mogelijkheid brengt met zich mee dat de adressen wij zigen. Voorheen was het adres info98.tref.nl, plus de naam van de gewenste site. Nu begint het adres met de naam van de site gevolgd door .rabobank.nl. Voor de Info98-site (informati seerders) is dat dan info98.rabo- bank.nl. De overige sitenamen zijn: abonnementen (voor abonnement houders op selecties), bedrijfsvoering (bedrijfsvoerders), coöperatie (deel nemers aan de coöperatiediscussie) relatiebeheer relatiebeheerders) en syro (leden van die vereniging). De discussiegroepen zijn te bena deren door info98.rabobank.nl op te nemen in het nieuwsprogramma. Gebruikers van de Info98 site zullen merken dat ook de lay-out is aangepast. Dit om de informatie beter toegankelijk te maken. Een uitgebreide beschrijving met een uitleg over de opbouw is beschik baar door op de thuispagina te kie zen voor 'Welkom op de nieuwe Info98 site'. Gebruikers worden tot 10 okto ber doorverbonden vanuit de oude sites. Na die datum wordt ervan uitgegaan dat de nieuwe adressen zijn overgenomen in de Favorieten en dat de instellingen van de brow ser en het nieuwsprogramma zijn aangepast. Wie hierbij problemen heeft, kan via de info98 site een werkinstructie ophalen. Medewerkers met vragen kun nen zich wenden tot het Webteam (webteam@tref.nl), verantwoorde lijk voor het onderhoud van de site. Webteam (040) 217 60 40 (030) 215 49 75 Hilda Brugma van Rabobank Noord-Groningen wordt met een boot van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij overgezet naar de Mercury. Rabobank Noord-Groningen heeft onlangs een 'drijvend wissel kantoor' in het leven geroepen. Medewerkers van de bank gaan twee keer per week voor wissel transacties aan boord van het Duitse cruiseschip Mercury, dat in de Eemshaven wordt afgebouwd. Het Coördinatiebureau Rabo bank Wielerplan is op zoek naar wieleractiviteiten van lokale ban ken. De bedoeling is aandacht te besteden aan die activiteiten in het jaaroverzicht van het Wieler plan over 1997. Banken wordt verzocht een korte omschrijving van de initiatieven op papier te zetten, met vermelding van de samenwerkingspartner(s) en de inhoud en de duur van het samenwerkingsverband. Reacties, indien mogelijk verge zeld van foto's, zijn tot uiterlijk woensdag 24 september welkom bij het Wielerplan. De interne adrescode is EN 308, het fax nummer is (040) 217 50 07. Coördinatiebureau Rabobank Wielerplan f (040) 217 51 01 Een percussiegroep zet een meeslepend Afrikaans ritme in. Op het videoscherm verschijnt een baby, die dansend op een wereldbol de geschiedenis van de communicatie inluidt. Het ontstaan van het schrift, 1000 voor Christus. De drukpers, 1450 na Christus. De telegraaf, in 1837 uitgevonden door Samual Morse, de ENIAC, in 1945 de eerste digitale computer van maar liefst 27.000 kg. In sneltreinvaart passe ren ze de revue, in 1984 afgesloten met het ontstaan van Internet. Zo'n 180 genodigden kijken geboeid toe. Ondernemers, verte genwoordigers van instellingen en stichtingen en gemeente-ambte naren zijn getuige van de opening van TrefPunt De Lingestreek. Na de zelf gemaakte animatiefilm volgen een lasershow, een video over het concept van TrefPunt en een toespraak door directeur Marinus Gras van Rabobank "De Lingestreek". Daarna is de officiële opening en de presenta tie van de sites. Erik Kraan, fulltime TrefPunt- beheerder bij de bank, leidt de bezoekers op de mysterieuze klanken van Adiemus snel door zo'n vijftig sites, waaronder twee winkels. Behalve ondernemers presenteren zich op het lokale TrefPunt ook diverse verenigin gen, musea, de bibliotheek en de gemeente Buren. Een beetje oneerlijk is die presentatie wel, bekent Kraan. "Het gebeurt alle maal off-line. Je kunt niet het risi co lopen dat je er bij een on-line verbinding uitgeknald wordt." Kraan loopt op zijn tandvlees. De twee weken voor de opening is hij dag en nacht bezig geweest met het maken van de sites. "Het moest iets bijzonders worden. En we wilden op iedere site bewegend beeld hebben. Dat kost veel tijd, maar slaat wel aan, zowel bij de ondernemer als bij de consument." De aanwezigen zijn na afloop enthousiast. "Heel modern", "op vallende muziekkeuze", "mooi", "leuk dat de Rabobank dit durft". Kraan: "We hebben gepro beerd de mensen wakker te schud den, en dat is aardig gelukt." Na een vakantie gaat hij zich onder meer bezighouden met het onder houden van de sites. "Onder nemers krijgen hierover een cur sus. Want het TrefPunt moet wel actueel en levendig blijven." Banken die interesse hebben in de video over de geschiedenis van de communicatie, kunnen con tact opnemen met Rabobank "De Lingestreek". Rabobank "De Lingestreek" (0345) 58 97 00 De bemanning telt vele nationali teiten en wisselen aan wal wil nog wel eens problemen geven. De 'Mercury' is met haar 264 meter lengte en accommodatie voor 2.217 passagiers één van de grootste cruiseschepen ter wereld. Begin september deed het schip de Eemshaven aan voor bevoorrading om daarna een proefvaart te maken. Van 22 sep tember tot 16 oktober ligt het weer in de Groninger haven voor de finale afbouw. Aan boord werken 908 mensen uit Griekenland, Amerika, Duits land en veel Aziatische landen. De bemanning gaat wanneer zij vrij is aan wal, vandaar het ver zoek om aan boord hun geld te kunnen wisselen in Nederlandse geld. In de krant van maandag stond te lezen dat de middagverwer king van interbancaire telegiro's bij Interpay plaatsvindt tussen 13.45 uur en 14.30 uur. Dat is onjuist. Het tijdstip van de ver werking is vervroegd van 14.30 naar 13.45 uur en duurt tot 16.30 uur. Relatiebeheer Bedrijven Advies "Bijzondere Hypothecaire Geldleningen (BHG), waarbij de Staat zich garant stelt voor 40% van de hypotheek op bedrijfspanden, kunnen in veel gevallen zonder enig pro bleem worden afgemeld." Dat zegt Vincent Bouten van Kredietrisicomanagement. Verreweg de meeste BHG- leningen zijn inmiddels gro tendeels afgelost, terwijl de waarde van het onroerend goed ook nog eens fors is gestegen. Bouten adviseert de banken de executiewaarde en de resterende hoofdsom van de BHG-leningen met elkaar te vergelijken. "Als de belastingsnorm onder de basisverstrekkings- norm ligt, is het verantwoord de BHG af te melden." In die gevallen is Staatsgarantie niet meer nodig, meent Bouten. Hij vindt het risico dat een klant niet in staat is deze lening af te lossen, "vooral theoretisch van aard, terwijl klanten voor deze garantie wel een provisie betalen van driekwart procent van de hoofdsom." Banken dragen deze provisie af aan de Staat. Per jaar gaat het om een bedrag van 4,5 ton. Ultimo vorig jaar bedroeg het totaal aantal BHG-leningen via de banken nog 150 miljoen gul den. Deze afmelding moet wel schriftelijk bij het Bureau Kredietregelingen, interne code EN 421. Kredietrisicomanagement C (040) 217 55 28 De Lage Landen heeft haar informatie in het Rabobank Tarievenboek geactualiseerd en uitgebreid met Rabo Vendor lease en informatie over de afdeling Financiële Analyse. De verschillende werkmaatschap pijen van De Lage Landen zijn, mét organogrammen en beide helpdesks, te vinden onder het hoofdstuk Financieringen, pa gina's fin23 tot en met fin48. Naast het wekelijks wijzigende rentetarief en een prijsmatrix bevatten deze pagina's in het tarievenboek korte productin formatie en een aantal reken voorbeelden.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 1