2 O 08 Steeds meer bankfraude met vervalste rijbewijzen Hfi l ff Lijnen en kleurvlakken hoofdkantoor vereeuwigd Onrust op beursvloer leidt niet tot paniek bij banken Amateurs stromen door naar profploeg 19 9 7 Tante Agaath komt met eigen obligatie 1 Nederlondse Vereniging van Banken luidt noodklok Rabokrant Intern Rabobank dagblad Tweede jaargang no. 330 Week 34 Woensdag 20 augustus Communicatie AB Interne Communicatie Eindhoven/EO 516 'Telefoon (040) 217 71 18 Fax (040) 217 71 36 E mailadres: Rabokrant@rn.rabobank.nl Klachten bezorging: (040) 219 55 55 De bankfraude met behulp van gestolen rijbewijzen neemt onrust barende vormen aan. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Banken(NVB). Bijna dagelijks sluiten criminelen leningen of hypo theken af op vertoon van een rijbewijs. Daarin zit een andere pasfo to, maar staan de gegevens van de echte rijbewijshouder. Volgens de NVB lukt het de banken niet de fraude in te dammen, omdat de Rijksdienst voor het Wegverkeer weigert de nummers van de gesto len en vermiste rijbewijzen door te spelen. Uit cijfers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat blijkt dat er in Nederland naar schat- Financieei Advies De Rabobank Tante Agaath BV. geeft vanaf 1 september een eigen obligatielening uit, de - hoe kan het anders - Rabobank Tante Agaath Obligatie. Tante Agaath BV. gebruikt het aangetrokken geld voor financieringen aan startende ondernemingen. Voor particuliere beleggers is de obli gatielening vooral interessant om dat zij een extra rentevrijstelling van maximaal 5.000 gulden per persoon per jaar oplevert. Het vaste rendement bedraagt 3%. De lokale banken hebben deze week een uitgebreide handleiding Rabobank Tante Agaath Obli gatie ontvangen. Daarin kunnen de adviseurs onder meer lezen dat vooralsnog alleen de lokale banken die daadwerkelijk financieringen hebben verstrekt aan starters, de obligatie in hun productenpakket mogen opnemen. Volgens Han Verhoeven van het segment Financieel Advies is hiervoor gekozen om de distributie van de obligaties geordend te laten ver lopen. In de week vóór 1 september verschijnt de emissieprospectus en kort daarna een prijsbijlage waarin de rente definitief wordt vastgesteld. In die week wordt ook pc-info actueel. Een belangrijk kenmerk van de Rabobank Tante Agaath Obliga tie is dat de investering een vaste looptijd heeft van vijf jaar en daarom niet tussentijds mag wor den verhandeld. Tante Agaath BV. garandeert na die periode terugbetaling van de totale hoofdsom. Beleggers lopen daar mee dus geen enkel risico in geval van faillissement, maar profite ren wel van de fiscale voordelen. Financieel Advies C (040)217 70 07 ting 150.000 rijbewijzen na ver lies of diefstal op de zwarte markt komen. Met de vervalste legiti matiebewijzen zijn de afgelopen maanden alleen al duizend frau dezaken gepleegd, waarbij de banken gemiddeld per fraudezaak 30.000,- schade opliepen. Onnodig, vindt de NVB, want de banken beschikken immers al jaren over een gedegen beveili gingssysteem waarmee de geldig heid van de overlegde legitimatie bewijzen kan worden gecon troleerd. In dit Verificatie- en Wat hebben de uitkijktoren op de afsluitdijk, het belastingkantoor in Tilburg, palen aan de kust en de bruggen van Le Havre en Heusden gemeen met het Utrechtse hoofdkantoor van Rabobank Nederland en dat van Interpolis? "Een prachtig lijnenspel", zegt fotograaf Rob Dirksen. Hij legde alle bovengenoemde objecten vast op de gevoelige plaat en exposeert volgende maand in Hilvarenbeek. Rob Dirksen is in 1961 geboren in Kaatsheuvel. Naast zijn werk zaamheden in het Tilburgse Tweestedenziekenhuis, fotogra feert hij architectuur en natuur. Het lijnenspel speelt hierin steeds een centrale rol. "Door de nadruk op de kleurige lijnen is een gebouw of landschap vaak onherkenbaar en daardoor uni verseel en tijdloos geworden", zegt Dirksen. "Alles wat lijn en contrast heeft is interessant." Tijdens de tentoonstelling in 'De Wandelgangen' van het gemeentehuis in Hilvarenbeek kunnen de bezoekers drie foto's van het Interpolisgebouw en twee foto's van het hoofdkantoor van Rabobank Nederland te Utrecht bezichtigen. De foto's van het Interpolisgebouw zijn zwart-wit, die van het Rabo- bankgebouw in kleur. "De roze tegeltjes van het Interpolis gebouw laten zich niet in kleur fotograferen", ontdekte Dirksen. De expositie, in het gemeentehuis aan Vrijthof 10, begint zondag 31 augustus en duurt tot 28 september. Informatiesysteem (VIS) zijn bijna drie miljoen serienummers van ongeldige documenten opge nomen. Hoewel vorig jaar dankzij het VIS zo'n 850 transacties werden voorkomen, is de NVB ontevre den. "Met name omdat de over heid weigerachtig blijft de num mers van de gestolen rijbewijzen voor het VIS ter beschikking te stellen", zegt Fred Horbeek van Crisismanagement en Fraude bestrijding. Zijn advies aan de banken luidt dat de medewerkers naast de VIS-toetsing ook altijd controleren of er wijzigingen zijn aangebracht in een identiteits bewijs. Crisismanagement en Fraudebestrijding r (030) 216 33 33 Financieel Advies Drie renners uit de amateur- ploeg van Nico Verhoeven maken op 1 januari de over stap naar de profploeg van Jan Raas. Het is de eerste keer dat renners vanuit de eigen opleiding van het Rabobank Wielerplan doorstromen naar de profploeg. De renners die de gelederen van de Rabobank profploeg gaan versterken zijn Johan Bruinsma, Bert Hiemstra en Mare Lotz. Het trio weet wat winnen is. Zo werd Bruinsma eind juni Nederlands kampioen bij de neo-amateurs, won Hiemstra vorige maand een etappe in de Ronde van Luik en sloot Lotz dit jaar onder meer Brussel-Opwijk winnend af. De stevige koersdaling op de AEX heeft niet tot paniek geleid bij de Rabobanken. Dat leidt Gerard van Duinen, hoofd Informatie Advisering van IRIS, af uit het geringe aantal telefoontjes van onge ruste beleggingsadviseurs. "Banken weten al heel lang dat deze koersval te verwachten was. Het is ook een gezonde correctie en dat is goed te verkopen aan je klanten." De euforie rond de almaar stij gende koersen bereikte een dikke week geleden haar hoogtepunt toen de AEX de grens van 1.000 punten doorbrak.Vorige week is de koers echter gekelderd naar onder de 900, een verlies van tien procent. Overigens herstelden de koersen zich maandag aarzelend en dinsdag weer uitbundig. "Voor de beleggers die in de achterste wagen zijn gaan zitten, die zeg maar vanaf de camping in Frankrijk voor het eerst aandelen hebben gekocht, zal de pijn het grootst zijn. Zij zijn ingestapt op het hoogtepunt en maken nu verlies. Maar de meeste beleggers doen al wat langer mee en heb ben al zo'n gigantische winst gemaakt, die hoeven zich eigen lijk niet zo druk te maken", zegt Van Duinen. Geen enkele expert had voor zien dat de index dit jaar zo hard omhoog zou gaan. Maar 'what goes up, must come down', zegt Van Duinen. "Die correctie zat er gewoon aan te komen." De aan leiding voor de huidige koersval heeft alles te maken met de rente-onrust op de Duitse en Amerikaanse markt. "Maar de fundamentais zijn niet aangetast. De economie groeit, de inflatie is laag en de bedrijfsresultaten zijn doorgaans goed. Iedereen is het er wel over eens dat deze correc tie alleen maar gezond is. De koers zal wellicht nog wel ietsje zakken, maar niet veel meer. Ik denk zelf dat er een periode van kwakkelen aanbreekt." De banken zijn deze week via Eftel/LIS door IRIS ingelicht over de toekomstvisie. En daaruit blijkt ook dat er geen reden tot paniek is. "We verwachten in zowel Duitsland als de Verenigde Staten geen officiële rentestijging dit jaar. Wel in 1998. Het koers doel voor de AEX is daarop afge stemd. Voor het einde van dit jaar is het koersdoel bijgesteld tot 1000 (was 1 100). Eind juni 1998 denken we aan 900 punten, als reactie op de stijgende rente. Maar aan het eind van 1998 rekenen we al weer op 1.100 punten", aldus Van Duinen. IRIS Beleggingsadvisering r (010) 224 14 24

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 1