Rabobank Gasselternijveen verlaagt de drempel voor vakantiegangers Rabobank Flevoland drukt sponsor stempel op Dronten en omgeving OVERWELDIGENDE DRUKTE BEL BESTELACTIE HEINEKEN NIGHTOFTHEPROMS Nog plaats op Prinsjesdag bijeenkomst in Utrecht Rabobank Schiphol ziet onbekende gezichten door wielerprijsvraag "Een uit de hand gelopen hobby." Zo noemt Albert Daanje, hypo theekadviseur bij de Rabobank Gasselternijveen, het organiseren en begeleiden van groepsreizen. Hij begon daar in 1994 mee voor de gezelligheid en om mensen die nog nooit hadden gevlogen over de drempel heen te helpen. De tiende reis staat voor september gepland. Daanje hield zich in het verle den bij de bank ruim 25 jaar bezig met de reizenverkoop. Een tweedaagse reis naar de Moezel met leden en aanhang van de zangvereniging waarvan hij voorzitter is, was de eerste groepsreis. "Ze vonden het leuk en gezellig en vroegen om meer reizen", aldus Daanje. "Er waren nogal wat mensen die vliegen eng vonden. Met een vertrouwens persoon erbij, die ook hun bank zaken doet, durfden ze dat wel aan." Na de Moezelreis organiseerde Daanje onder meer weekeinden naar Parijs en Londen en reizen naar Duitsland, Luxemburg, Tsjechië, Portugal, Malta en Tunesië. In het voorjaar is het een vliegreis, in het najaar een bus- en/of bootreis. Het programma voor alle reizen draait hij groten deels zelf in elkaar, met onder steuning van een touroperator. "We gaan volgend jaar naar Tunesië", geeft hij als voorbeeld. "Daar was ik zelf in juni op vakantie. Toen heb ik alvast het hotel geregeld en de tweedaagse safari. Als je dat doet voor een groep van vijftig man, krijg je dat vrij makkelijk voor elkaar." Reclame voor de reizen maakt de bank onder meer op informa tie-avonden in het dorpshuis. "Maar het is ook een kwestie van mond-op-mond reclame gewor den", aldus Daanje. "Klanten die eenmaal zijn meegeweest, vertel len het door en de keer erop zijn ook familieleden, vrienden of kennissen van de partij. Het leuke is dat we ons bij iedere reis weer een echte familie voelen." Ondanks het feit dat het werk gebied van de bank met 4.500 inwoners niet zo groot is, is er steeds veel belangstelling voor de groepsreizen. Voor een bootreis op de Moezel volgend jaar heb ben zich, nog vóór de officiële inschrijving, al 66 mensen aange meld. De vaste kern die regelma tig van de partij is, telt op dit moment rond de 200 mensen. Het mes snijdt volgens Daanje bij de groepsreizen aan twee kan ten. "Om te beginnen kweekt het goodwill bij de klanten. En het is ook 'kassa' voor de bank. Deelnemers komen voor vreemde valuta en annulerings- en reisver zekeringen ook naar ons. Als je alle provisies op een rijtje zet, telt dat lekker aan." Cliënten Advies' Studenten belden in de nacht van zondag op maandag vanaf klokslag twaalf uur massaal om kaartjes te bestellen voor de Heineken Night of the Proms. Zij zijn hierover geïn formeerd via de Xtra, die zij de afgelopen weken bij hun reke ningafschrift ontvingen. Het grote aantal telefoontjes leidde tot een technisch probleem. Hierdoor kregen studenten die het gelukt is contact te krijgen, een foutief bandje te horen. Dit probleem werd snel geconsta teerd en verholpen. Een paar uur later was bellen en bestel len weer mogelijk. Op dit moment kunnen stu denten nog steeds kaartjes bestellen. Snel handelen is ech ter geboden, want op is op. Cliënten Advies C (040) 217 70 08 De Rabobank Flevoland drukt dit jaar een nadrukkelijk stempel op Dronten en omgeving. Ze sponsort de festiviteiten rond het 25-jarig bestaan van de gemeente, die bestaat uit de plaatsen Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Verder is de bank een van de sponsors van de Boerenjaarmarkt in Swifterbant, die komende zaterdag voor het eerst wordt gehouden. De voorgangers van de huidige Rabobank Flevoland, de lokale Raiffeisen- en Boerenleenbanken, zijn vanaf het prille begin in 1959 betrokken geweest bij de op bouw van de gemeente Dronten. "Als er één bedrijf diep geworteld is in de samenleving, zijn wij het wel", zegt Peter Rademakers, algemeen directeur van de Rabo bank Flevoland. "Wij profileren ons bij diverse activiteiten voor de hele samenleving. Die liggen op het gebied van sport en cul tuur, maar ook ondersteunen wij ontwikkelingen binnen handel, industrie en nijverheid en uiter aard de agrarische sector. Het optreden als hoofdsponsor van 25 jaar Dronten was voor ons dan ook een logische stap. Zo'n feestjaar past ook uitstekend in onze visie van samenwerken." Als 'tegenprestatie' voor het hoofdsponsorschap wordt onder meer de naam van de Rabobank Flevoland vermeld tijdens alle activiteiten in het jubileumjaar. Naast een financiële bijdrage stelde de bank een aantal extraat jes ter beschikking. Dat waren onder meer petjes voor de jonge ren die een schoonmaakactie voor hun rekening namen, cadeautjes voor de jeugdige deel nemers aan een zangcompetitie, een dinerbon voor de winnaar van de prijsvraag tijdens de Flevolandse versie van het Preuvenement en een wisselbo kaal voor de Zeskamp. De sponsoring van de Boeren jaarmarkt, die overigens los staat van de jubileumfestiviteiten, vloeit volgens Rademakers voort uit het feit dat de bank Flevoland groot is geworden door de agrari sche sector. Op de jaarmarkt hebben onder meer plaats: de nationale kampioenschappen bokkenwagenmennen, de open Flevolandse kampioenschappen ringsteken en een demonstratie vierspanmennen. Een boeren bruiloft belooft het hoogtepunt van de dag en de avond te worden. De prijswinnaars met de wielershirts en de racefiets. De bekendheid van het kantoor vergroten en inhaken op de Tour de France en de wielersponsoring van de Rabobank. Dat wilde het kantoor Schiphol van de Rabobank Haarlemmermeer bereiken met de prijsvraag die ze eind juni organiseerde voor alle mensen die op de luchthaven werken. De vijf prijzen, die varieerden van een Rabobank wielershirt tot een complete wieleroutfit inclusief race fiets, werden afgelopen vrijdag uitgereikt. De Rabobank zit sinds 1995 op Schiphol. Het kantoor richtte zich in eerste instantie op de bewerking van de middenmarkt en het segment Financieel Advies. Sinds vorig jaar oktober kunnen ook klanten van andere segmen ten terecht bij het kantoor, dat inmiddels in het World Trade Center zetelt. Donderdag voor de start van de Tour de France bracht Joke van Rijn, front desk officer van het Schipholkantoor, met een aantal collega's 5.000 flyers in de vorm van een wieler shirt rond bij alle bedrijven op Schiphol. Op de flyer konden de medewerkers van de bedrijven de einduitslag van de Tour de France voorspellen en aangeven welke drie Rabobankrenners het hoogst zouden eindigen. Mensen die geïnteresseerd waren in een prijs, moesten de inge vulde flyer afgeven bij de Rabo bank op Schiphol. De respons was niet opzienba rend: minder dan honderd inzen dingen. Van Rijn: "We hebben het idee dat de flyers niet bij alle Schipholmedewerkers zijn terechtgekomen. Voor een deel door vakantie, voor een ander deel omdat de receptionisten van de bedrijven ze niet hebben ver spreid." Toch is ze tevreden. "We zagen veel onbekende gezichten, die na het verstrijken van de 'afgeeftermijn' naar de racefiets in ons kantoor kwamen kijken. Die fiets en een complete wiele routfit met helm en handschoe nen vormden de hoofdprijs. Opvallend is ook dat de prijs winnaars allen nog geen klant zijn bij ons. Mensen die hebben meegedaan aan de wielerprijs vraag gaan we ieder geval aan schrijven bij 'aanbiedingen' en acties." Relatiebeheer Rabobank Nederland houdt ter gelegenheid van Prinsjesdag op de derde dinsdag in september in Utrecht een bijeenkomst voor relaties van lokale banken. Aanmeldingen zijn nog welkom. De Groninger econoom prof. dr. J. de Haan geeft op de bij eenkomst zijn visie op de Miljoenennota. Stafgroepeco- noom Willem van der Velden zal de gevolgen voor het bedrijfsleven schetsen. Daarna is er tijd voor discussie en een borrelbuffet. Deelnemers krij gen een exemplaar van de Miljoenennota en het nieuwste Economisch Kwartaalbericht mee naar huis. De Prinsjesdagbijeenkomst begint op 16 september om 15.30 uur, kort na het uitspre ken van de Troonrede. De kosten bedragen ƒ145,- per deelnemer. Inschrijven kan tot 1 september met het for mulier dat in de rubriek Rabo- krant van de Rabolnfobank staat. Daar zijn ook het pro gramma en een uitnodigings brief te vinden. Representatie (030) 216 49 29

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 2