Mensen Leiden en Oegstgeest adopteert Frans circus Handleiding voor Alles in één Polis-systeem Voorpremière van 'Wings of the Dove' AGENDA week 32 mm Bedrijfsbemiddeling Colofon Nieuwe circulaires f De bankhal van de Rabobank Leiden en Oegstgeest staat sinds deze week in het teken van het Franse Cirque Plume. De bank heeft het cir cus geadopteerd en treedt op als sub-sponsor van de voorstellingen in Leiden, eind augustus. Rabobankmedewerkers en andere geïnteresseer den kunnen bij de Leidse bank een kaartje kopen. Leiden is dit jaar uitgeroepen tot cultuurstad van de provincie Zuid- Holland. De Rabobank Leiden en Oegstgeest is sub-sponsor van het cultuurproject, dat uit vijftig activi teiten bestaat. Hoogtepunt van het project is de komst van Cirque Plume naar Leiden, met de voor stelling 'L'Harmonie est-elle muni cipale'. De voorstelling is deze zomer ook te zien in Den Bosch en Leeuwarden. Cirque Plume bestaat uit dertig Franse kunstenaars, die het publiek een ratatouille voor schotelen van eigentijdse circus kunst, acrobatiek, comedie, dans, theater en levende muziek. De adoptie door de bank houdt in dat ze een financiële bijdrage geeft aan het circus en zich garant stelt voor de kaartverkoop. Verder nodigt de Leidse bank goede relaties uit voor een voorstelling en krijgen de mede werkers twee kaartjes per persoon. Cliënten Advies Banken kunnen de systeem- De systeemhandleiding staat handleiding voor het Alles in één Polis-systeem (VERA 5) gebrui ken bij het werken met de oefen omgeving van het Alles in één Polis-systeem en als naslagwerk. De bankhal in Leiden is de gehe le maand augustus in circussfeer. Medewerkers van de Rabobank(en) buiten Leiden kunnen voor 47,50 een kaartje bestellen bij de bank Leiden en Oegstgeest, met het for mulier dat maandag in de Rabolnfo- bank, rubriek Rabokrant, staat. De voorstellingen zijn van 23 tot en met 31 augustus, behalve op 29 augus tus. Van het NS-station vertrekt een gratis pendelbus naar het circus. Mirjam Schreuders C (071) 516 08 44 De maandag in de Rabolnfobank, rubriek Rabokrant. Interpolis C (013)462 12 00 Cliënten Advies In het laatste nummer van Varié kregen klanten het aanbod op 17 augustus gratis de voor première van de film 'The Wings of the Dove' te bezoeken. Op deze datum is het afmonteren van de film echter nog niet gereed. In plaats daarvan wordt de film 'Career Girls' vertoond. Alle klanten die zich hebben opgegeven krijgen hierover eind deze week van het film-distribu tiebedrijf persoonlijk bericht. 'Career Girls' van filmer Mike Leigh is de opvolger van de veel vuldig bekroonde en met vijf Oscars genomineerde film 'Secret and Lies', die in Nederland ruim 180.000 bezoe kers trok. De hoofdrolspelers zijn Katrin Cartlidge (Breaking the waves) en Lynda Steadman. Reserveren voor deze film is niet meer mogelijk. De drie bio scopen waar de voorpremière plaats heeft - Tuschinski in Amsterdam, Casino in Breda en Pathé in Maastricht - zijn op 17 augustus tot de laatste plaats bezet. Klanten kunnen met hun kaartje voor 'Wings of te Dove' nu 'Career Girls' gaan zien. In het najaar krijgen zij alsnog de gelegenheid de film 'Wings of the Dove' gratis te bezoeken. Cliënten Advies C (040) 217 70 08 In deze rubriek worden belangrijke benoemingen, jubilea en overlij densberichten opgenomen. Medede lingen kunt u sturen naar de redactie. Jubilarissen 25 jaar per 7 augustus D. Postma, Rabobank Bergum e.o. 25 jaar per 14 augustus A. Bogers, Rabobank Mark en Dintel; Mw. J.E.M. Vennix-Roumen, Rabobank Nederland/ Eindhoven 25 jaar per 15 augustus J.M.S.H. Haesen, Rabobank Gulpen-Wijlre Bedrijven Advies Relatiebeheer Handel, industrie en dienstverlening Te koop aangeboden Winkel in cadeau-artikelen in winkelcentrum in gemeente Rijnmond. Oppervlakte 75 m2. Assemblagebedrijf van alumini um scheepsmasten. Handelsbedrijf in verschillende rolreefsystemen en rolreefmas- ten voor zeiljachten. Raambekleding-, interieur- en projectverzorgingsbedrijf in het midden van het land. Meer informatie over deze bedrij ven en de bemiddelende banken staat maandag in de Rabo lnfobank. Mededelingen voor deze rubriek uitsluitend schrifte lijk aan de redactie, EO 516. 25 jaar per 16 augustus M. de Zwart, Rabobank Bergen- Egmond-Schoorl; A.G.1 Forma- noy, Rabobank Haarlem-Bloemen- daal; Mw. M.B.A. Egging, Rabobank Nederland/Eindhoven; Mw. J.J.M.A. Borghouts-Dijkzeul, Rabobank Nederland/Eindhoven; L.N.M. Willems, Rabobank Nederland/Eindhoven Benoemingen De heer mr. P.G. Musters is per 18 augustus benoemd tot commercieel manager Bedrijven en onderdirec teur van de Rabobank De Lingestreek. Hij volgt de heer J. Stouten AA op, die op 1 augustus uit dienst is getreden. Hoofdredactie: Henny van Egmond Redactie: Henriëtte Bosch Kees van Dun Hannie van Heugten Ineke Hogendijk Hans Koenekoop Thea Mutsaers-Fibbe Mariëlle Oostveen Bart Padberg Paula van de Riet Willemien Veldman-Marsman Mare van de Ven Eindredactie: Peter Craghs Peter Sluis Elke vrijdag vindt u in deze krant een overzicht. Als u dat uitknipt en bewaart, heeft u alles op een rijtje waar u later eventueel nog iets mee wilt doen. Het overzicht is ook handig bij de agenda van het werkoverleg. Voor een uitge breide handleiding verwijzen wij naar het artikel Agenda (618515) in de Rabolnfobank, die uw systeembeheer der op Laura Lan of Stand Alone heeft geïnstalleerd. Artikelen met een letter achter de cijfercode verwijzen naar aan vullende informatie. Actiepunten Alle medewerkers 732101 Record meldingen verdachte transacties 732205 Contract met NS voor winte- rabonnement 732304 Het Nationale Compliment leeft 732401 Levering materialen Actie Winterreizen 732405 Contract Citroen Club met Interpolis in Rabolnfobank 732405a Collectief contract Interpolis en Citroen Club Nederland (CCNL) 732502 EVA: nieuw wapen in strijd tegen fraudeurs 732502a Circulaire 15/71: Externe Verwijzings Actie (EVA) 732503 Hospitalitypakketten Ronde van Nederland 'een aanrader' 732504 Nieuwe formulieren voor aan melding bij TrefPunt Nederland 732506 Leiden en Oegstgeest adop teert Frans circus 732506a Bestelformulier kaarten Cirque Plume in Leiden Wyze81b IRIS sheetpresentatie: de betekenis van de euro voor de belegger Wyze81cToelichting op sheet presentatie IRIS Bedrijfsvoering 732203 Rabofacet wil niet meer gebruikte Notebooks terug 732302 Button 'linkt' Rabobank-site met TrefPunt Nederland 732303 Nieuwe transactiegroepen RPK-Plus voor beperkt aantal banken van belang 732403 Boek World Travel System te bestellen Bedrijven Advies 732103 Opnieuw training personeels management 732103a Aanmeldingsformulier Training Personeelsmanagement 732201 Staatsgarantie opgeschort 732202 Nieuwe waarborgmaatschap pij Q-Pol dekt schade quarantaine-organismen 732202a Brief aan tussenpersonen 732202b Brief aan tuinders 732202c Aanvraagformulier en toelichting 732202d Fytosanitaire gedragscode 732202e Conceptvoorwaarden Gewassenverzekering quarantaine organismen 732302 Button 'linkt' Rabobank-site met TrefPunt Nederland 732508 Bedrijfsbemiddeling 732508a Extra informatie en banken die bemiddelen Cliënten Advies 732402 Oud Rabofoon nummer ver valt eind september 732403 Boek World Travel System te bestellen 732404 Servicelijnen Interpay en Interhelp 732404a Overzicht Servicelijnen Interpay en Interhelp 732510 Handleiding voor Alles in één Polis-systeem 732510a Handleiding "Alles in één Polis-systeem" Financieel Advies Wyze81bIRIS sheetpresentatie: de betekenis van de euro voor de belegger Wyze81c Toelichting op sheet presentatie IRIS Relatiebeheer 732103 Opnieuw training personeels management 732103a Aanmeldingsformulier Training Personeelsmanagement 732104 Training omgaan met proble men in de agrarische sector 732104a Aanmeldingsformulier trai ning 'Omgaan met probleem situaties in de agrarische sector' 732201 Staatsgarantie opgeschort 732202 Nieuwe waarborgmaatschappij Q-Pol dekt schade quarantai ne-organismen 732202a Brief aan tussenpersonen 732202bBrief aan tuinders 732202c Aanvraagformulier en toelichting 732202d Fytosanitaire gedragscode 732202e Conceptvoorwaarden Gewassenverzekering quaran taine organismen 732508 Bedrijfsbemiddeling 732508a Extra informatie en banken die bemiddelen Overige bewaarinfo Alle medewerkers 732102 Bijsluiters afschriften van zakelijke klanten mogelijk 732204 Ziektekostenverzekering onvoldoende om medische kosten in VS te dekken 732501 Agenda week 32, 1997 732507 Mensen Bedrijven Advies 732301 'Makropolis is geen echte concurrent voor TrefPunt' 732406 Dagsaldo zichtbaar door nieuwe software Cobrazzi Cliënten Advies 732505 Acceptatieservice van Interpolis verbetert de bereikbaarheid 732509 Voorpremière van 'Wings of the Dove' 15/71 Externe Verwijzings Actie (EVA)

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 2