Werk helpt allochtonen in samenleving te integreren Eurocongres met agrarisch tintje van LTO-Nederland Yanliz degilsiniz'bij Rabobank Roermond Zelfs de duivel is commercieel Bankpas met chip voorstudenten Tour de Frank 3 "De Rabobankorganisatie heeft te weinig allochtonen in dienst. Slechts 0,78% van het personeel bij lokale Rabobankcn is allochtoon. De medewerkers bij een bank moeten tezamen juist een afspiegeling zijn van de samenleving waarin die bank ope reert. Rabobank Rotterdam zal daarom meer allochtonen in dienst moeten hebben dan Rabobank Kerkrade." Aan het woord is Piet van Roosmalen, door de Rabobankorganisatie als project manager uitgeleend aan het project Samen Werken. De stichting Samen Werken helpt (langdurig) werkloze allochtonen aan een baan via een werkervaringsplaats. In Nederland zijn 183.000 allochtone werklozen. Dat is een op de vijf in de beroepsbe volking. Van hen is 20% direct plaatsbaar, de anderen hebben minimaal een enkelvoudig tra ject nodig om te integreren in het arbeidsproces. Het project Samen Werken, dat steunt op grote namen als KLM, Nationale Nederlanden, Sony, Relatiebeheer Onder het motto 'Samen de boer op' organiseren het segment Relatiebeheer en LTO-Nederland een eerste bijeenkomst in Amersfoort. Deze moet de aanzet zijn voor agrarische euro-bijeen komsten overal in het land. "Het is de bedoeling dat de banken hierbij een voorname rol spelen", zegt Arie van der Spek van het segment. Hij adviseert directeu ren en commercieel managers de Deze week sprak ik de beste man. Didi Senff, 45 jaarvan beroep fietsontiverper. Sinds vijf jaar volgt hij de Tour en vrijwel dagelijks lukt het hem om op televisie te komen. Iedere betrok kene bij de Tour kent hem. Wie hem voorbij rijdt toetert of zwaait. En bij zwaait enthousiast terug. Toch is Der Didi meer dan zomaar een wielerdwaas. Hij blijkt namelijk zijn brood te ver dienen door zichzelf te verhuren. Unilever en Rabobank, wil door middel van werkerva ringsplaatsen de vele vooroor delen over allochtonen door breken. Kandidaten krijgen zes tot negen maanden om zich in een functie te ontwikkelen. In die tijd worden zij dubbel begeleid: vanuit het project en op het werk. In 1996 stroomde 68% van de deelnemers uit naar een reguliere baan. Van Roosmalen is projectma nager in Limburg. Als uitgangs- congresdatum alvast te noteren in hun agenda's en lokale LTO- bestuurders uit te nodigen mee te gaan naar Amersfoort. "Om een basis te leggen voor de later te houden bijeenkomsten." Daarvoor schrijft Van der Spek een handlei ding. Ook werkt hij nog aan het programma van 18 november. Relatiebeheer C (040) 217 77 00 Zo'n internatiotraal bekende dui vel doet het altijd goed op feest jes en partijen. Op menig beurs tracht Didi de aandacht van het publiek te trekken voor de een of andere fabrikant. En daarom heeft onze duivel er alle belang bij zo vaak mogelijk in beeld te komen. Zo zie je maar, de Tour is commercieel in al z'n facetten. De laatste jaren staat Didi daar om niet alleen meer naast de kant met zijn drietand te zwaaien. Nee, hij loopt nu ook met de ren ners mee. Menigeen is daar min der over te spreken. "Als renners me duidelijk maken dat ze het niet willen, doe ik het ook niet", zegt Didi. Maar een renner in de punt neemt hij de functie. "De werkplaatservaring is een mid del om te integreren, het is geen doel op zich. Er zijn bedrijven waar ik zo een allochtoon kan plaatsen om bijvoorbeeld het archief te schonen. Maar daar leert hij niks van, en na het opschonen kan hij, een illusie armer, weer vertrekken. Nee, de Kutbay werd 24 jaar geleden in Nijmegen geboren. Groeide met Turkse waarden en normen op in een Nederlandse wijk. Na de lagere school volgde hij de mavo. Daarna begon hij aan diverse opleidingen, maar stopte steeds vroegtijdig. Na omzwervingen door Turkije en Zwitserland keerde hij in 1993 terug naar Nederland om te stude ren. Na drie jaar had hij het diploma van de Middelbare Detailhandel School op zak. Via het arbeidsbu reau kwam hij na een jaar zonder klim heeft wel wat anders te doen dan de duivel van zich af te jagen. Ze hebben het al moeilijk genoeg met het gevecht tegen de man met de hamer. Ooit heeft Didi besloten naar wielerwedstrijden te gaan. Omdat een Duitse reporter de rode vlag die de laatste kilometer aangeeft altijd omschreef als de duivelsvlag, leek het de heer Senff werkervaringsplaats moet echt iets te bieden hebben, zodat de kandidaat een goede kans op een baan heeft." Dit jaar plaatste Van Roos malen 52 allochtonen, zowel bij multinationals als bij de bakker op de hoek. Bij Limburgse Rabobanken beten Roermond en Landgraaf de spits af. In heel o O T os -* X 'Q O succes solliciteren in contact met Samen Werken Limburg. Kutbay mocht van de bank eerst een opleiding tot cliëntadviseur volgen en werkt nu twee weken op het hoofdkantoor. Hij is eerste aanspreekpunt voor Turkse klan ten. "Zij nemen bij Rabobank Roermond voornamelijk betaal- en spaarrekeningen af", zegt hij. "Vanwege het taalprobleem kun nen de adviseurs hier andere dien sten moeilijk uitleggen. Ik kan Turkse klanten bijvoorbeeld wèl T3 O O wel leuk als duivel verkleed te gaan. Sindsdien geeft hij als mos terd smaak aan menig wieler- maal. Trots meldt hij dat hij ook in het Guinessbook of records staat. Niet als de grootste dwaas van de supportersschare, maar als ontwerper van de grootste berijdbare fiets ter wereld. Of ik u dat wel wilde laten weten. Bij deze. Nederland zijn 31 werkerva ringsplaatsen bij lokale Rabo banken, dat moeten er eind dit jaar honderd zijn. Banken die geïnteresseerd zijn in het project kunnen een informatieset aan vragen via onderstaand nummer. Project Samen Werken C (030) 216 40 47 adviseren over aansprakelijkheids verzekeringen en consumptieve financieringen. Maar natuurlijk help ik ook Nederlandse klanten." Cliëntadviseur Esther Peters is zijn mentor. "Ali wil heel graag. Door die opleiding weet hij natuurlijk ook al veel. Maar wij willen hem rustig de tijd geven zich te ontwik kelen." De komende negen maanden heeft Kutbay maandelijks voort gangsgesprekken met Sandra van Dongen van Samen Werken Limburg, zijn externe begeleidster. "Het mag niet aan ons liggen als hij het niet haalt." Na zeven maan den volgt een sollicitatietraining. Kutbay lijkt die niet nodig te heb ben: Roermond wil hem graag houden als hij voldoet. Zelf ziet hij het ook wel zitten. "De bank bevalt me heel goed, en ik wil ook zeker verder leren." Zijn eerste taak heeft hij in ieder geval al vol bracht: het vertalen van een brief aan de Turkse klanten, waarin hij zichzelf en de Rabobank voorstelt. 'Yanliz degilsiniz', oftewel 'You'll never walk alone'. Cliënten Advies In drie Nederlandse steden wordt interbancair een proef gehouden onder studenten. De Rabobank Doetinchem neemt hieraan deel samen met een mbo-onderwijsinstelling. Deze school gaat over op het gebruik van de bankpas met chip en stuurt haar tiendui zend leerlingen een formulier om met voorrang zo'n pas aan te vragen. De studenten kunnen dat doen bij hun eigen bank. Het is dus moge lijk dat ook andere banken studenten met dit formulier aan de balie krijgen. Zij wor den verzocht de aanvraag voor de bankpas met chip met spoed af te handelen. Een voorbeeld van de mailing die de studenten ontvangen staat maandag in de Rabolnfo- bank, rubriek Rabokrant. Cliënten Advies r (040)217 70 08 LTO-Nederland wil komende herfst en winter haar achterban, te beginnen met de lokale bestuurders, informeren over de gevolgen van de euro. De opmaat hiervoor heeft plaats op 18 november in Amersfoort. Geen onderonsje, maar met Rabobank Nederland en lokale banken. De Roermondse collega's dragen Ali Kutbay op handen. Ali Kutbay straalt. Nog niet zo lang geleden zat hij werkloos thuis in Nijmegen, nu heeft hij een werkervaringsplaats bij Rabobank Roermond e.o. In negen maanden moet hij zich tot een volwaardig cliëntadviseur ontwikkelen. De bank investeert in Kutbay om de Turkse gemeenschap beter te kunnen bedienen. Een duidelijke win-win situatie, vindt Piet van Roosmalen van het project Samen Werken Limburg. Hij is de laatste jaren een bekend fenomeen in de Tour: de duivel. De man staat steevast een kilometer of twintig voor het einde en juicht de renners met groot enthousiasme toe. Het is een Duitser die haast een karikatuur van zichzelf is geworden.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1997 | | pagina 3