'Je kunt het zo gek niet bedenken of het valt wel te onderzoeken' Handleiding Personeelsmanagement voor managers van Cliënten Advies Vergaderen in een sterk stuk Limburg ABN/Amro medewerker wint Raboreis naar Kenya Bruikbaarheidslab werkt ook voor lokale banken Colofon ÉÊt 'Op bezoek bij de leden (2)' "Geen product meer de deur uit zonder test", kopte deze krant op 12 september. Sindsdien is het Bruikbaarheidslaboratorium van Rabofacet/Spectrum bestookt met telefoontjes, vooral van lokale banken. Want, wat is er nu precies te testen? "Alles", reageert Bert van den Berg van het Bruikbaarheidslaboratorium. "Je kunt het zo gek niet bedenken of er valt te onderzoeken of de gebruiker er op een handige en plezierige manier mee kan werken." Stel, een lokale bank wil zelf een brochure uitbrengen, geënt op de plaatselijke omstandigheden. Of de bank heeft een bijzondere videoproductie in gedachten. Hoe is van tevoren in te schatten dat deze niet aan hun doel voor bijschieten of sterker nog, de plank volledig misslaan in de optiek van de klant. "Door van tevoren het materiaal te laten tes ten", reageert Van den Berg. "Wij testen in principe alles en dat doen wij voor iedereen die zich aanmeldt, dus ook voor lokale banken." De sterkte van het Bruikbaarheidslab zit volgens hem in het feit dat bij de test de eind gebruiker is betrokken. "Zo is direct in de praktijk te zien hoe eindgebruikers tegen een product aankijken, ongeacht of dat nu een brochure, een cursus, een video presentatie of een satellietgestuur- de conferentie is. Vanuit diens optiek kan worden bijgestuurd. Banken die dus wat willen laten testen, maakt niet uit wat, kunnen prima bij ons terecht." Bruikbaarheidslabora tori urn (030)21^14 64 Cliënten Advies Het segment Cliënten Advies is sterk in beweging. Alle medewerkers worden uitgedaagd om daar hun antwoord op te geven. Op de managers rust de taak om alles wat er gebeurt op personeelsgebied in goede banen te leiden. Een hulpmiddel daarbij is de handleiding 'Personeelsmanagement segment Cliënten Advies', die deze week wordt verstuurd. De handleiding is in nauwe samenwerking met het Directo raat Personeel van Rabobank Nederland gemaakt. De manager krijgt concrete adviezen over elk aspect van personeelsmana gement. De adviezen liggen in de lijn van Visie '98 en doen tevens recht aan de ontwikkeling van volwassen arbeidsverhoudingen tussen mede werker en leiding. De onderwerpen die in de hand leiding worden besproken, zijn onder meer: personeelsplanning, De Rabokrant is het interne dag blad van de Rabobankorganisatie. Hoofdredactie: Henny van Egmond Redactie: Kees van Dun Charlotte Geers Hannie van Heugten Ineke Hogendijk Bart Padberg Henk Ruurda Chantal van de Sande Willemien Veldman-Marsman Mare van de Ven Irene van der Vorst Eindredactie: Peter Craghs Peter Sluis Directoraat Communicatie Eindhoven/EO 505 (040)217 71 18 Fax 217 71 36 Klachten over bezorging: (040)219 55 55; fax: 219 50 55 werving en selectie van mede- werkers, ontwikkeling in de functie en loopbaanontwikke ling. Bovendien krijgt men zicht op welke instrumenten voor personeelsmanagement op welk moment kunnen worden ingezet. De handleiding kan worden ingevoegd in de segmentwijzer Cliënten Advies, na hoofdstuk 8. Cliënten Advies C tel. (040) 217 70 08 Cliënten Advies' ABN/Amro medewerker Hans Dubbeldam gaat elk jaar speci aal bij de Rabobank langs voor een exemplaar van de Leukste Vakantie Krant. Dat leverde hem een week safari en tot slot nog een weekje luieren aan het strand, in een luxe hotel. Dubbeldam won de prijsvraag uit de Leukste Vakantie Krant, voorjaarseditie 1996. De prijs was ter beschikking gesteld door Air Holland en NBBS Reizen en bestond uit een 15-daagse vliegreis naar Kenya. Gisterenavond kwamen hij en zijn vriendin Judith Kerssies terug in Nederland. In de volgen de editie van de Leukste Vakantie Krant, die in december verschijnt, vertellen ze hun ervaringen. Winnaars van de prijsvraag in de Leukste Vakantie Krant worden in het vervolg direct via Mira bekendgemaakt. Lokale banken kunnen dan snel bepalen hoe zij dat gegeven kunnen gebruiken voor activiteiten op het gebied van relatieverdieping of werving. Met een telefoontje naar Verkoopondersteuning Reizen (040-217 66 39) kan worden geregeld dat de lokale bank zelf de prijsuitreiking verzorgt. Verkoopondersteuning Reizen C (040)217 66 39 "Vaak zijn het toch de oudere agrarische klanten die naar de verga dering komen. Bij de vroegere bank Tegelen kwamen ongeveer der tig leden omdat het agrarisch gebied daar klein is. Maar dat wil niet zeggen dat er verder weinig betrokkenheid is. Laatst was er nog iemand die iets wilde organiseren. Hij klopte daarvoor aan bij de gemeente. Die zeiden: wij kunnen niks voor je doen, vraag maar eens bij de Rabobank. Dit zegt wel genoeg over onze plaats in de gemeen schap." Aan het woord is Mart Gommans van de Rabobank in Reuver. In het kader van de serie 'Op bezoek bij de leden', legde de Rabokrant vorige week zijn oor te luister bij de algemene ledenver gadering van de Noord-Limburgse bank. Bertha Hovers-van Lierop, be stuursvoorzitter, opent de door zo'n 150 leden bezochte vergade ring. Snel en vakkundig vertelt ze de ontwikkelingen in 1995. Ook staat ze stil bij de hulp die de plaatselijke Rabobank geboden heeft bij de watersnood: in een noodkantoortje konden de gedu peerden terecht met alle vragen over de afwikkeling van schades. Mart Gommans en Martien Stevens, beiden directeur, geven een toelichting op de jaarcijfers. Om dit te verlevendigen wisselen ze de presentatie af. "Het lijkt wel het nieuws van RTL4", merkt een aanwezige op. Ze gaan in op huidige en toekomstige ontwikke lingen zoals de Chipknip, Loko, een lokaal trefpunt voor Internet, de invoering van de 36-urige werkweek, de verruiming van de openingstijden en de verbouwing van het kantoor in Tegelen. Kort wordt ook stil gestaan bij de fusie tussen de banken Tegelen en Reuver-Beesel-Belfeld per 31 december 1995. Henk Reijnders, relatiebeheerder agrarische bedrij ven: "Van de fusie heeft de klant niet veel gemerkt, intern is er wel veel gebeurd. Als organisatie moeten we ervoor waken dat de lokale banken door fusies te groot worden. We willen als bank dicht bij de klant staan. Een grote bank wordt snel onper soonlijker en afstandelijker." John Hendrikx, tomatenteler, is het met hem eens: "Ik ben met mijn bedrijf naar Belfeld ver huisd, en daardoor ook met mijn bankzaken van een grote naar een kleinere Rabobank. Het ver schil is voor mij duidelijk: er is nu meer contact tussen mij en de bank, en zaken kunnen sneller en flexibeler geregeld worden." Derde mainport van Nederland In de pauze verschijnt een platte grond op het scherm met de namen Tegelen-Belfeld-Reuver- Kerngegevens Rabobank gevestigd te Reuver 1995 1994 balanstotaal 452 miljoen 410 miljoen nettowinst 2,5 miljoen 1,8 miljoen leden 1237 1186 medewerkers 77 77 rekeningen-courant 16.614 17.144 spaarrekeningen 19.091 19.246 Beesel. De kop luidt: een sterk stuk Limburg. Professor Douben, Belfeldenaar van geboorte en onder andere lid van de Raad van Beheer van Rabobank Neder land, bevestigt dit in zijn inspire rende inleiding. De kring Nijmegen- Eindhoven-Roermond- Venlo is volgens hem het derde mainport in Nederland, naast Schiphol en de Rotterdamse haven. Douben: "In deze regio zit de moderne industrie en wordt 50% van de onderzoeks- en ontwikkelingsgelden van heel Nederland uitgegeven. Hier ligt de basis voor Europese distribu tiecentra, de ruimte en kennis is er." Hij vindt de internationalise ring van de informatietechnolo gie en het gebruik van moderne technologieën een kans voor het bedrijfsleven, ook het MKB. "Regionale samenwerking is noodzakelijk, evenals marktge richt en innovatief werken. Kijk eens naar de moderne tuinder, dat is een ondernemer die de nieuw ste technieken op het gebied van biotechnologie gebruikt. Ik ken zo'n man: hij heeft 120 mensen in dienst, waarvan er tachtig in een laboratorium werken", aldus Douben.

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 2