02 °7 Nieuwe klant én 50.000ste Telebankierder Extra 'Hop, hop, hop, de Raboploeg op kop' Vallen in de regen Rabobank toch voordelig voor wisselen van buitenlands geld 19 9 6 Marktbewerking Chipknip van start PUROPgJUjjJ^. Rabokrant Bedrijvenadviesgroep Intern Rabobank dagblad Eerste jaargang no. 42 "De offerte van de Rabobank was niet het goedkoopste, maar wel de meest doorzichtige. Bovendien reageerde de bank snel." Aldus motiveert Paul Jongerius, directeur/eigenaar van Europatuin Amstelveen zijn beslissing om een financiering te nemen bij Rabobank Amstelveen. Tot zijn niet geringe verrassing bleek hij eveneens de 50.000ste Telebankierder Extra bij de organisatie te zijn. Een feit dat feestelijk is onder streept met de overhandiging van een reischeque. Een op stapel staande vernieu wing van het tuincentrum waren voor Jongerius en zijn broer en zus reden hun licht eens op te ste ken bij een andere bank. "Vanaf het moment dat mijn vader het tuincentrum begon, 35 jaar gele den, deden we zaken met een andere bank dan de Rabobank. De laatste jaren bekroop me ech ter steeds vaker het gevoel daar nauwelijks nog als klant te wor den beschouwd. Sterker nog: dat ik blij moest zijn dat ik daar mocht bankieren", vertelt Jongerius. "Dat irriteerde me mateloos, even- als de steeds wisselende account managers waarmee ik te maken kreeg. Toen we een financiering nodig hadden, adviseerde onze accountant eens elders te kijken." Jongerius vroeg drie verschillende offertes aan en koos voor de Rabobank. "Ze zijn niet het goedkoopste, maar handelden onze financieringsaanvraag snel en zonder allerlei poespas af. Onze relatiebeheerder kent de branche. Hij begrijpt waar ik het over heb en doet niet alsof." Wat Telebankieren Extra betreft, stelt Jongerius dat er nauwelijks ver schil is met het pakket dat hij in het verleden gebruikte. Wel was hij verrast de 50.000ste zakelijke gebruiker te zijn. "Telebankieren was ook niet doorslaggevend voor de keuze van een bank, maar de manier waarop onze financie- ringsvraag is afgewikkeld. Ik heb het gevoel weer klant te zijn." Cliënten Advies Paul Jongerius, directeur/eigenaar van Europatuin Amstelveenkrijgt uit banden van Gerard Hogenhout, directeur van Rabobank Amstelveen een reischeque. (Foto: Capital Press) De Rabobank zou niet het goedkoopste, maar juist het duurste adres zijn voor het wisselen van Franse francs. Dat schreef de Volkskrant afgelopen zaterdag, na een onderzoekje op donderdag 27 juni. Volgens de landelijke krant zijn de hoge provisiekosten van vijf gulden daarvan de belangrijkste oorzaak. John Laumen van Cards en Chartale Betaal diensten verbaast zich over dit bedrag, dat twee keer het adviestarief is. Het ondernemersblad Bizz en de Consumentenbond concludeer den vorige maand dat de Rabobank voor het wisselen van contant buitenlands geld gemid deld het voordeligste is. Ze keken naar de verkoopkoersen en de provisiekosten van de Rabobank, ABN Amro, de VSB, de ING Bank, de Postbank, de SNS bank, de GWK Bank en wisselkantoren voor populaire vakantielanden. De Rabobank scoorde op beide onderdelen goed. De Volkskrant nam de wissel koers van de Franse franc en de provisiekosten bij aankoop onder de loep van de Postbank, de GWK Bank, ABN Amro en de Rabo bank. Bij de eerste twee banken was de koers 34,25, terwijl de provisie ƒ3,- respectievelijk ƒ4,- bedroeg. ABN Amro hanteerde een wisselkoers van 34,35 en een provisie van 3,50. De wis selkoers van de Rabobank was ƒ34,30. Laumen zegt dat het adviestarief van Rabobank Nederland voor de provisie bij aan- en verkoop van vreemde valuta 2,50 is. "Uitgaande van dat tarief, hadden we op de twee de plaats moeten komen. En als we het adviestarief voor de wis selkoers van de Franse franc niet net een dag eerder hadden ver hoogd van ƒ34,25 naar ƒ34,30, waren we als beste uit de bus gekomen." De meeste Rabo- banken houden zich aan het pro visiebedrag van 2,50 benadrukt Laumen. "Recent hebben we hon derd banken gevraagd naar de provisie die zij in rekening bren gen. Tachtig banken hanteren het adviestarief. Elf banken bereke nen daarnaast in bepaalde geval len, zoals bij het wisselen van klei ne bedragen, geen provisie. Negen banken vragen meer dan het adviestarief. Die afwijkingen variëren van ƒ3,- tot ƒ5,-. Eén ondervraagde bank geeft aan ƒ5,- in rekening te brengen bij niet- klanten." Rabobank Nederland gaat uitzoeken of de medewerker van de Volkskrant bij een van deze banken is langs geweest. De vervanging van alle bestaande Europassen en Rabopassen door nieuwe passen waaraan een Chipknip is toegevoegd, start vanaf september. Er komen voor het einde van 1996 ruim een mil joen Europassen van de Rabo bank met een Chipknip op de markt. Vooruitlopend hierop ont vangen alle lokale banken van daag het marktbewerkingspakket Chipknip. Hierin staat globaal beschreven hoe en wanneer cliëntadviseurs hun klanten kunnen benaderen. Vanwege de concurrentie met de Postbank kan op dit moment nog Jeu de boules, badminton, barbecueworstjes, een Frans buffet. En niet te vergeten Danny Nelissen die op een gegeven moment ruim twintig seconden voorsprong had op het jagende peloton. Bij de Rabobank Vlijmen-Heusden was het afgelopen zondag één groot feest. Want de tourkaravaan kwam langs de voordeur. Voor de directie reden om haar medewerkers te trakteren op een ontspannende middag. "En we hebben genoten", vertelt organisatrice Marika Strijdonck. "Vanaf de tribune hebben we onze renners toegejuicht. De rest van de etappe konden we op een groot beeldscherm volgen. En tussendoor hebben we onafgebro ken gezongen: hop, hop, hop. De Raboploeg op kop. Yo, Yo, Yo, Heusden-Vlijmen, die is zo!" (Foto: Studio Hagetnan) De tourstart in Nederland kun je, ondanks het weer, met reden een groot succes noemen. In het pelo ton wordt er nog steeds over gesproken. Zondag stonden er langs het parcours meer mensen dan er ooit op de Champs-Elyssée hebben gestaan. En wat een enthousiasme! Wie heeft er ooit durven beweren dat het wielren nen in Nederland op sterven na deerden er elkaar op. Over de dood wasIndruk maakte ook prestaties van onze ploeg ben ik het reuze spandoek aan het zeer tevreden. Danny Nelissen Rabobank Nederland-kantoor in heeft zich al goed laten zien en Eindhoven. Alle renners atten- Erik Dekker maakte indruk in de proloog. Jammer dat Van Bon en Nelissen daar vielen. Vallen met vijftig kilometer per uur doet altijd pijn, veel pijn. Maar in dit geval hadden ze geluk dat het regende. Daardoor lag er een soort waterfilter op het weg dek dat ernstig letsel voorkwam. Haast natuurlijk schuif je daar door naar de buitenbocht. Al moet je dan wel de mazzel hebben dat er geen betonnen paal of iets dergelijks staat. Toch slaat de schrik je om het hart als je vlak voor je auto een renner ziet vallen. Maar valpartijen zijn in het wiel rennen haast onvermijdelijk. Zeker wanneer je, zoals Denny en Leon afgelopen zaterdag, voor eigen publiek rijdt. Dan neem je toch geen exact scenario worden gege ven welke cliëntgroepen als eerste worden benaderd. Deze informa tie ontvangen de banken over enkele weken via een aanvulling op het marktbewerkingspakket. De aanvulling geeft ook voorbeel den van communicatie-uitingen. In de loop van de volgende week krijgen de banken bovendien een gratis nieuwsbulletin voor klanten, waarin de laatste ontwikkelingen rond de Chipknip zijn samengevat. Verkoopondersteuning Cliënten Advies r (040)217 70 08 meer risico s. door Theo de Rooy

Rabobank Bronnenarchief

Rabokrant | 1996 | | pagina 1