Profiel Rabobank Groep Rabobank Groep Jaarverslag 2002 De Rabobank Groep is de grootste financiële dienstverlener op de Nederlandse markt. Ze bestaat uit 349 zelfstandige lokale coöperatieve Rabobanken in Nederland,de centrale organisa tie Rabobank Nederland en een groot aantal gespecialiseerde dochterondernemingen. De groep heeft de hoogst mogelijke waardering voor kredietwaardigheid. De kerndoelstelling van de groep is het genereren van klantwaarde. De lokale Rabobanken en hun klanten vormen het coöperatieve kern bed rijf van de Rabobank Groep. De banken zijn lid en aandeel houder van de overkoepelende coöperatie Rabobank Nederland, die ze bij hun lokale dienstverlening adviseert en ondersteunt. Tevens oefent Rabobank Nederland namens De Nederlandsche Bank toezicht uit op het collectief van de lokale banken. Daarnaast opereert Rabobank Nederland als (internationale) wholesalebank en als bankers'bank van de groep en is zij de houdstermaatschappij van een groot aantal dochterondernemingen. Krachtige marktpositie De Rabobank Groep bedient meer dan de helft van de Nederlanders en de Nederlandse bedrijven. Op de Nederlandse markt is de Rabobank dan ook marktleider op vrijwel alle gebieden van finan ciële dienstverlening: woninghypotheken (24%), spaarmiddelen (40%), midden- en kleinbedrijf (39%) en agrarische sector (83%). In de grootzakelijke markt is de positie inmiddels aanzienlijk versterkt. Triple A De Rabobank Groep heeft de hoogste kwalificatie voor krediet waardigheid (Triple A) die is toegekend door de bekende inter nationale ratinginstituten Moody's en Standard Poor's. Internationaal netwerk Om klanten internationaal van dienst te zijn, is de Rabobank Groep buiten Nederland met 169 vestigingsplaatsen vertegenwoordigd in 34 landen. De Rabobank Groep wil haar 9 miljoen klanten - particulieren en bedrijven - kunnen bedienen met alle mogelijke financiële produc ten en diensten. Ze kent daartoe een groot aantal gespecialiseerde ondernemingen op het gebied van vermogensbeheer (Robeco), verzekeringen (Interpolis), leasing (De Lage Landen), vermogens- management (Schretlen Co),stockbroking (Effectenbank Stroeve), participaties (Gilde) en corporate en investment banking (Rabobank International en haar dochter Rabo Securities). Deze dochter ondernemingen leveren financiële adviezen en producten ten behoeve van de lokale Rabobanken en hun klanten en bedienen klanten in binnen- en buitenland ook rechtstreeks. Competentiecentra De Rabobank Groep is een netwerk van competentiecentra, die nauw met elkaar samenwerken. Door deze gebundelde deskundig heid kan de Rabobank Groep actief inspelen op de toenemende vraag van ondernemers en particuliere klanten naar een samen hangend pakket van financiële diensten en producten. De groep combineert zo het beste van twee werelden: de lokale betrokken heid en persoonlijke bediening van de lokale Rabobanken en de deskundigheid en schaalvoordelen van een grote onderneming. @Meer over de Rabobank Groep op www.rabobankgroep.nl/corporate Profiel en organigram 7 9 miljoen klanten 1,1 miljoen leden 349 aangesloten Rabobanken Rabobank Nederland Wholesalebankbedrijf Aangesloten Bankenbedrijf (Retailbankbedrijf) Overige Corporate Clients Rabobank International - Rabo Securities GroupTreasury Marktmanagement Product-markteenheden Staven en Diensten Rabofacet Gilde Rabo Vastgoed Obvion De Lage Landen Leasing Robeco Groep Schretlen Co Effectenbank Stroeve Alex (per 1 april 2003) Vermogensbeheer Beleggen Interpolis Verzekeringen Pensioenen Bedrijfszorg

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 5