Bestuurders en toezichthouders Rabobank Nederland Rabobank Groep Jaarverslag 2002 Raad van bestuur (met aandachtsgebieden) drs. Bert Heemskerk (H.), voorzitter - Strategie - Personeel - Financiën - Toezicht - Juridische en Fiscale Zaken drs. Rik baron van Slingelandt (DJ.M.G.) - Rabobank International - Group Treasury drs. Hans ten Cate (J.C.) - Rabobank Nederland Corporate Clients - Kredietrisicomanagement Jac Verhaegen (JJ.) - Product-markteenheden - ICT ir. Piet van Schijndel (PJ.A.) - Marktmanagement Aangesloten Bankenbedrijf dr.Piet Moerland (P.W.) - Staven en Diensten Aangesloten Bankenbedrijf - Coöperatie Raad van commissarissen prof.dr. Lense Koopmans (L.), voorzitter ing. Antoon Vermeer (A.J.A.M.), plaatsvervangend voorzitter prof. mr. Sjoerd Eisma (S.E.), secretaris drs. Leo Berndsen (L.J.M.) ir. Bernard Bijvoet (B.) dr. ir.Teun de Boon (T.), toehoorder Sybilla Dekker (S.M.) Marinus Minderhoud (M.) ir. Hans van Rossum (J.A.A.M.) ir. Herman Scheffer (H.C.) prof. dr. ir. Martin Tielen (M.J.M.) dr. ir. Aad Veenman (A.W.) Bestuurssecretaris drs. Margreet van Ee (M.G.) Zie pagina 12 Bert Heemskerk Piet Moerland

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 4