Voorwoord Rabobank Groep Jaarverslag 2002 Het jaar 2002 was voor de Rabobank Groep een woelig jaar. Woelig, als gevolg van de nagenoeg tot stilstand gekomen economische groei, aandelenbeurzen die verder instortten en opeenvolgende boekhoudschandalen in de Verenigde Staten die olie op het vuur gooiden. Woelig ook als gevolg van de diverse reorganisaties en efficiencyslagen in eigen huis en bestuurswisselingen aan de top. Ondanks dit alles was 2002 voor de Rabobank Groep geen slecht jaar. Het was een jaar waar we, gezien de moeilijke omstandigheden, best trots op kunnen zijn. Het retailbankbedrijf presteerde beter dan in 2001Het brutoresultaat van het wholesalebankbedrijf kwam ondanks de turbulentie op de financiële markten eveneens hoger uit dan vorig jaar. De door het slechte beursklimaat sterk onder druk staande resultaten uit beleg gingsactiviteiten en vermogensbeheer werden meer dan gecom penseerd door de bijdrage van overnames in de Verenigde Staten. Het leasebedrijf liet wederom een fraaie resultaatstijging zien. Alleen het resultaat uit verzekeringsactiviteiten bleef duidelijk ach ter, met name door het negatieve rendement op de aandelenporte- feuille en fors hogere schadelasten. Een jaar, kortom, van stabiele resultaten, zij het op een lager groei- niveau dan we gewend zijn. Maar verkregen dankzij de grote inzet en teamspirit van onze medewerkers, die ik hiervoor van harte dankzeg. Een jaar ook waarin we de eerste vruchten van de in gang gezette efficiencyprogramma's konden oogsten. Verder bouwen aan teamspirit, dat zie ik als een van de grootste opdrachten voor de komende jaren,Teamspirit, in de raad van bestuur, het senior management en in de samenwerking tussen Rabobank Nederland.de lokale Rabobanken in Nederland en de groepsmaatschappijen.Teamspirit in alle geledingen van de Rabobank Groep.dat is de sleutel tot het realiseren van marktleider schap over de hele linie van de financiële dienstverlening in Nederland.de ambitie die ten grondslag ligt aan ons in het verslag jaar vernieuwde Strategisch Kader. Dat is ook de sleutel naar het verder op orde brengen van ons eigen huis. Dit heeft topprioriteit binnen onze aangescherpte strategie en vergt behalve versterking van de verkoopkracht dat we onverminderd voortgaan met het terugdringen van de kosten. Het beeld dat uit 2002 naar voren komt, weerspiegelt de intrinsieke kracht van de Rabobank Groep als grootste financiële dienstverlener op de Nederlandse markt. Die kracht laat zich in twee kernwoorden schetsen: dichtbij en divers. Via de lokale Rabobanken beschikt de Rabobank Groep over het meest fijnmazige fysieke én meest bezochte virtuele financiële distributienet van Nederland. En via haar dochters beschikt de Rabobank Groep over een breed gescha keerd aanbod van financiële diensten en producten. Deze positie dicht bij haar uitgebreide klantenbasis, in combinatie met de grote diversiteit aan activiteiten, stelt de Rabobank Groep in staat om ook in de toekomst stabiele resultaten te behalen en aldus blijvend in te spelen op de steeds weer veranderende klantbehoeften. Voorwoord 3 Dat is namelijk waar het om gaat. De Rabobank Groep gaat primair voor het belang van klanten. Al het andere is daaraan instrumen teel. Dat zit ingebakken in de coöperatieve identiteit die de grond slag vormt van ons opereren. Dat bepaalt het bijzondere karakter van deze organisatie en dat maakt het zo bijzonder om er je beste krachten aan te mogen wijden. Bert Heemskerk, voorzitter van de raad van bestuur van Rabobank Nederland

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 3