COLOFON 72 Rabobank Groep Jaarverslag 2002 Uitgave Rabobank Nederland Directoraat Communicatie Redactie Lian Bakxjan Dost, Mare van de Ven Sandra van Gils Andries van der Bruggen (jaarrekening) Art-direction en vormgeving Borghouts Design, Haarlem Fotografie Frank Tielemans, Witho Worms, Laila Schoots Tekstcorrecties Mary Pranger, Amsterdam Internet lnfo.nl, Amsterdam SiteManagement Coördinatie grafische productie GPR CommunicatieManagement, Eindhoven Prepress PlantijnCasparie, Eindhoven Druk PlantijnCasparie, Eindhoven Materiaalgebruik Bij de vervaardiging van het drukwerk werd gebruikgemaakt van minder milieubelastende materialen. Bij de druk werd Reflecta ECO mineraalolievrije inkt gebruikt op 250 en 135 grams PhoeniXmotion Xantur. Publicatie Deze publicatie en de afzonderlijke uitgave'Rabobank Groep Jaarrekening 2002 en overige gegevens'vormen hetjaarverslag.de jaarrekening en de overige gegevens van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA. Openbaarmaking De Rabobank Groep Jaarrekening 2002 en overige gegevens wordt na vaststelling gedeponeerd ten kantore van het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30.046.259. Jaarverslagen De Rabobank Groep publiceert de volgende jaarverslagen: Jaarverslag 2002 (Nederlands en Engels); Jaarrekening 2002 en overige gegevens (Nederlands en Engels); Maatschappelijk jaarverslag 2002 (Nederlands en Engels, verschijnt juni 2003) Halfjaarverslag 2003 (Nederlands en Engels, verschijnt september 2003) Exemplaren van deze verslagen zijn op te vragen bij Rabobank Nederland, Directoraat Communicatie. Croeselaan 18,3521 CB Utrecht Postbus 17100,3500 HG Utrecht Telefoon 030-216 27 58 Fax 030-216 19 16 E-mail rabocomm@rn.rabobank.nl Alle jaarverslagen zijn te raadplegen op internet: www.rabobankgroep.nl/jaarverslagen

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 38