Toelichting op de balans ichting op de balar Het geconsolideerde balanstotaal van de Rabobank Groep steeg in 2002 met 3% tot EUR 375 miljard. De kredietverlening aan de private sector groeide met 8%. Door het sterk tegenvallende beursjaar was sparen populairder dan beleggen. De spaargelden bij de Rabobank Groep namen met 5% toe. Actiefzijde Totale kredietverlening De totale kredietverlening van de Rabobank Groep steeg in 2002 met 8% tot EUR 225,3 (208,6) miljard. Dit totaal bestaat uit: - kredietverlening aan overheden; - professionele effectentransacties; - kredietverlening aan de private sector. De kredietverlening aan overheden bleef het afgelopen jaar nage noeg onveranderd op EUR 0,8 miljard. De professionele effecten transacties stegen tot EUR 12,1 (10,6) miljard. De kredietverlening aan de private sector - particulieren, agrarische sector, handel, industrie en dienstverlening - nam in 2002 met EUR 15 miljard toe tot EUR 212,3 miljard, een stijging van 8%. De groei ligt daarmee onder het niveau van de voorgaande jaren. Private kredietverlening naar sectoren Agrarisch 16% H Handel, industrie en dienstverlening 36% I Particulieren 48% - Handel, industrie en dienstverlening Aan bedrijven in de sector handel, industrie en dienstverlening was eind 2002 EUR 2,3 miljard meer krediet verstrekt dan eind 2001Dat is een stijging van 3%. De totale kredietverlening aan deze sector kwam daarmee uit op EUR 75,8 miljard. - Agrarisch Agrarische ondernemers hadden eind 2002 6% meer krediet op genomen dan het jaar daarvoor. De totale kredietverlening aan de agrarische sector kwam uit op EUR 33,4 (31,7) miljard. Aan de

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 26