Funding en investor relations 40 Rabobank Groep Jaarverslag 2002 De ambitie van marktleiderschap vereist een ruime toegang tot uiteenlopende financierings bronnen. In 2002 heeft de Rabobank Groep van particuliere beleggers en professionele markt partijen voor in totaal EUR 40 miljard aanvullen de liquiditeiten en groeikapitaal betrokken. Via nieuwe instrumenten en een gevarieerde distributie van obligaties is de funding van de groep versterkt. Het fundingbeleid van de Rabobank Groep is erop gericht tegen aanvaardbare kosten in de financieringsbehoefte van de groeps- onderdelen te voorzien. Het beleid kenmerkt zich door diversificatie van financieringsbronnen, flexibiliteit van de gebruikte funding- instrumenten en actieve investor relations. Blij met ledencertificaten 'Het afgelopen jaar was een zwaar jaar voor beleggers én beleggingsadviseurs. Analisten beloofden al vanaf eind 2001 een opleving, maar uiteindelijk is die in heel 2002 uitgebleven. Je voert in zo'n periode totaal andere gesprekken met klanten. Het was altijd winst of méér winsten nu hebben we klanten moeten adviseren hun verlies te nemen om erger te voorkomen. Het is belangrijk contact te houden. Op transactiegebied kun je niet veel doen, maar in de relationele sfeer wel. Als adviseur waren we heel blij met de Ledencertificaten II. Een prachtig product en een prima alternatief voor obligaties en rente rekeningen. Leuk ook dat we het ledenverhaal erbij konden vertellen. Dan verkoop je met trots je eigen bank.' Marlyn Neeleman-Malawau, senior beleggingsadviseur Rabobank Ouderkerk-Krimpen Rabobank Ledencertificaten De succesvolle uitgifte van ledencertificaten biedt toegang tot een zeer brede en in potentie veelbelovende markt van particuliere beleggers. De unieke combinatie van lidmaatschap en meerjarig rendement op de certificaten vormt de basis voor een duurzame relatie van klanten en medewerkers met de Rabobank. In 2002 werd voor EUR 1,75 miljard aan ledencertificaten verkocht, ruim boven de geraamde EUR 1 miljard. Het totaal aantal uitgegeven certificaten in de afgelopen drie jaar vertegenwoordigt inmiddels een waarde van EUR 4,5 miljard. Hoge solvabiliteit Het balanstotaal nam in 2002 toe met 3% tot een totaal van EUR 375 (364) miljard. In een periode van toenemende risico's in beleggingswaarden plaatst de Rabobank Groep zich met haar hoge solvabiliteit (BIS-ratio 10,5) in een sterke positie bij het aantrekken van liquiditeiten. Obligaties Via uitgegeven obligaties werd voor EUR 10 miljard uit de markt gehaald. Zowel bij institutionele als bij particuliere beleggers was er in het verslagjaar een toenemende belangstelling voor vastrentende obligaties. De Rabobank Groep heeft hiervan sterk geprofiteerd. Met maatwerk (gestructureerde medium term notes) werd in 2002 ook nog EUR 5 miljard aan liquiditeiten aangetrokken. Daarmee verwierf de Rabobank Groep een prominente positie in deze markt. De internationale reputatie van de Rabobank Groep als zeer krediet waardige financiële instelling biedt ook in Azië interessante kansen. In samenwerking met de Japanse Daiwa Securities werd voor ruim 200 miljoen dollar aan obligaties geplaatst bij Japanse particuliere beleggers. Door allianties met verschillende Aziatische partijen streeft de Rabobank Groep naar een lokale funding waarmee ook in deze regio's nieuwe activiteiten kunnen worden gefinancierd. Het meerdere aan lokale funding wordt aangewend om onderdelen van de Rabobank Groep in andere regio's te financieren. Investor relations Een actieve relatie met geldgevers is van groot belang bij het ver breden van de toegang tot de internationale kapitaalmarkt. In 2002 zijn de contacten met de internationale investeerders geïntensiveerd. Intermediaire partijen en assetmanagers vormen een invloedrijke groep waarmee nauwe relaties worden onderhouden. Via roadshows, nieuwsbrieven en on-line-informatie op www.rabobank.com worden de belangrijkste internationale investeerders geïnformeerd over onder meer de strategie van de Rabobank Groep, liquiditeits- en risicomana gement van de groep en transacties in de geld- en kapitaalmarkt. Hoogste kwalificaties Banken met de hoogste kwalificaties van de toonaangevende ratinginstituten worden als 's werelds veiligste banken aangeduid. Van alle private banken in de wereld beschikt de Rabobank over de hoogste kwalificaties voor kredietwaardigheid. Deze topratings stellen de Rabobank Groep in staat haar activiteiten relatief goed koop te financieren. Langetermijnratings Rabobank (per maart 2003) Ratingbureau Rating Trend Standard Poor's AAA Stabiel Moody's Investors Service Aaa Stabiel Fitch Ratings AA+ Stabiel Dominion Bond Rating Service AAA Stabiel Procentuele verdeling funding naar valuta Amerikaanse Dollar 49% H Euro 24% I Japanse Yen 7% H Zwitserse Franc 6% Noorse Kroon 4% I Australische Dollar 3% Overig 7% Meer over funding en investor relations op www.rabobank.com Geïnteresseerden voor de nieuwsbrieven kunnen zich per e-mail aanmelden via ir@rabobank.com

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 22