Leasing Kerngegevens verzekeren 38 Rabobank Groep Jaarverslag 2002 EUR 820 miljoen. Dit is onder meer het gevolg van gerichte reclame campagnes in samenwerking met de lokale Rabobanken. De totale premie voor levensverzekeringen bedroeg het afgelopen jaar (in miljoenen euro's) 2002 2001 mutatie EUR 2.404 miljoen, een daling van 15%. Premieomzet verzekeren 3.660 3.926 -7% - Schade 1.256 1.093 15% Pakketpolissen succesvol - Leven 2.404 2.833 -15% De omzet van schadeverzekeringsactiviteiten groeide in 2002 met 15% tot EUR 1.256 miljoen. De stijging is deels te danken aan de Omzet uit dienstverlening 242 223 9% toename van het aantal pakketpolissen. Daarnaast is ook het gemiddelde aantal producten per polis gestegen. Brutoresultaat 77 201 -62% Stijging omzet uit dienstverlening Aantaifte's 5.215 4.788 9% De omzet uit dienstverlening op het gebied van pensioenen en bedrijfszorg (verzuimbeheer,arbodienstverlening en reïntegratie) nam in 2002 met 9% toe tot EUR 242 miljoen. Met name de omzet op het gebied van bedrijfszorg is flink gestegen. Resultaten Daling brutoresultaat Het brutoresultaat daalde het afgelopen jaar met 62% en kwam uit op EUR 77 miljoen. Lagere beleggingsresultaten en fors hogere schadelasten zijn de belangrijkste oorzaken van deze daling. De storm in oktober 2002 trof met name de agrarische sector hard. Interpolis is marktleider in deze sector. Waardeontwikkeling aandelenportefeuille Als gevolg van de sterk gedaalde koersen op de effectenmarkten was de marktwaarde van de aandelenportefeuille van Interpolis eind 2002 lager dan de aanschafwaarde. Het verschil is ten laste van het resultaat gebracht. Onder waardeveranderingen van financiële vaste activa is een bedrag van EUR 192 miljoen verwerkt. Meer over verzekeren op www.rabobank.nl en op www.interpolis.nl De Lage Landen, het centrum voor vendor finance, leasing en handelsfinanciering, deed internationaal en nationaal goede zaken. De kredietportefeuille groeide in 2002 tot EUR 11 miljard. Gecorrigeerd voor valutakoerseffecten is dit een stijging van 14%. Het brutoresultaat nam met 11% toe tot EUR 238 miljoen. Internationaal richt De Lage Landen zich op vendor finance, het aanbieden van verkoopondersteunende leasefaciliteiten via het ver koopkanaal van fabrikanten en distributeurs van kapitaalgoederen. Dit wordt ondersteund door moderne e-businesstoepassingen. In Nederland richt de Rabobankdochter zich op leasing- en handels- financieringsproducten. De leasingproducten betreffen equipment- lease, vastgoedlease, IT-lease en auto- en bedrijfswagenlease Port of Rotterdam,Tiscali en Macintosh Groep tot haar nieuwe klanten rekenen. Kredietportefeuille De totale kredietportefeuille van De Lage Landen bedroeg eind 2002 EUR 11,0 (10,6) miljard. Geschoond voor valutakoerseffecten betekent dit een stijging van 14%. Hiervan is EUR 2,6 (2,3) miljard toe te rekenen aan de divisie Nederland, EUR 3,5 (3,6) miljard aan de divisie Vendor Finance Europa, en EUR 4,9 (4,7) miljard aan de divisie Vendor Finance Amerika. Stijging brutoresultaat Het brutoresultaat steeg ondanks de moeilijke economische omstandigheden met 11% tot EUR 238 (215) miljoen. Internationale activiteiten /p\ Meer over leasing op www.rabobank.nl en op www.delagelanden.nl Inmiddels is De Lage Landen actiefin 19 landen in Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en Noord- en Zuid-Amerika. Het bedrijf concentreert zich op ondernemingen die actief zijn op het gebied van landbouw machines, telecommunicatie, computers, kopieermachines, (interne) transportmiddelen en medische apparatuur. De Lage Landen is Kerngegevens De Lage Landen wereldwijd een van de toonaangevende bedrijven in de vendor- financemarkt. In het afgelopen jaar wist De Lage Landen vooraan Resultaten (in miljoenen euro's) 2002 2001 mutatie staande bedrijven aan haar klantenbestand toe te voegen waaron Totaal baten 525 475 der Philips Medical Systems (Verenigde Staten), IBM Global Finance Totaal bedrijfslasten 287 260 en Océ. Daarnaast is Banco DLL Brazil opgericht ter ondersteuning Brutoresultaat 238 215 van de activiteiten in Brazilië. Kredietportefeuille (in miljarden euro's) 11,0 10,6 4% Activiteiten in Nederland - Nederland 2,6 2 3 12% De kracht van De Lage Landen in Nederland bestaat uit een snelle - Europa 3,5 3,6 afwikkeling van standaardleasecontracten en haar specialistische - Amerika 4.9 4,7 objectkennis in diverse branches. Het productenpakket van De Lage Landen wordt via de lokale Rabobanken én rechtstreeks afgezet. Aantal fte's 2.225 2.036 9% De Nederlandse divisie mocht in het afgelopen jaar onder andere

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 21