Verzekeren Rabobank Groep Jaarverslag 2002 Interpolis heeft een moeilijk jaar achter de rug. Door dalende beurskoersen, stormschades en een afnemende omzet bij levensverzekeringen daalde het brutoresultaat naar EUR 77 miljoen. Het jaar 2002 stond voor Interpolis voorts in het teken van het integreren van de in 2001 over genomen bedrijven. Om haar marktpositie te versterken ontwikkelt Interpolis zich verder als allround verzekeraar. De Rabobankdochter breidt haar dienst verlening uit op de markt voor intermediairs en op het gebied van employment benefits voor het MKB. Glashelder Interpolis profileert zich als glashelder. In producten en diensten. In de manier van communiceren. In de houding naar klanten en tussenpersonen. Glashelder, met als doel samen met de klant voor uit te komen. Dit betekent bijvoorbeeld dat klanten in geval van schade geen ingewikkelde formulieren hoeven in te vullen en hun geld snel op de rekening bijgeschreven krijgen. Overname BMG Groep Om haar positie op het gebied van arbodienstverlening, verzuim- beheersing en reïntegratie te versterken heeft Interpolis in het verslagjaar de BMG Groep overgenomen. De BMG Groep is gespeci aliseerd in reïntegratiebemiddeling van werkzoekenden, mensen met een WAO-uitkering en (zieke) werknemers. BMG heeft een sterke marktpositie, met name in de agrarische sector, de bouw en de industrie. Mens Werk Bedrijfszorg Het bedrijfsonderdeel Mens Werk Bedrijfszorg ondersteunt werk gevers bij preventie van ziekteverzuim en reïntegratie van (zieke) werknemers en bestaat voor een belangrijk deel uit Commit Arbo en Relan Arbo (vanaf 2003 samen Commit). Bij de bedrijven en instellingen die bij Commit klant zijn, werken in totaal meer dan één miljoen werknemers. Commit speelt in op de begin 2002 in werking getreden Wet verbetering poortwachter, die moet voor komen dat werknemers in de WAO belanden. Via het Werk hervattingspakket biedt Commit een totaalpakket om werknemers zo snel mogelijk te reïntegreren. Dit gaat gepaard met minimale financiële lasten voor de werkgever. Alles in één Polis Binnen de Alles in één Polis kunnen klanten op een simpele manier schades verzekeren in de rubrieken verkeer, wonen, aansprakelijkheid, rechtsbijstand en recreatie. Hoe meer rubrieken een klant verzekert, hoe groter de premiekorting. In 2002 heeft Interpolis de doorlopende annuleringsverzekering toegevoegd aan haar Alles in één Polis. Daarmee was Interpolis de eerste verzekeringsmaatschappij die dit product aanbood. Het gemiddeld aantal producten binnen de Alles in één Polis steeg van 3,03 naar 3,23. Eind 2002 had Interpolis in totaal 1,1 miljoen Alles in één Polissen. Bedrijven Compact Polis Wat de Alles in één Polis is voor particulieren, is de Bedrijven Compact Polis voor het midden- en kleinbedrijf. Het aantal afgeslo ten polissen bedroeg eind 2002 192.000, een stijging van 7%. Het gemiddelde aantal rubrieken per polis steeg van 2,86 naar 2,89. ToekomstPlanner Het treffen van toekomstvoorzieningen werd in het verleden behalve door klantenbehoefte ook vaak door fiscale motieven gevoed. Dat fiscale motief is door de wijzigingen in het belastingstelsel vervallen. Met de in het verslagjaar geïntroduceerde ToekomstPlanner biedt Interpolis klanten op heldere wijze snel inzicht in hun financiële situatie en geeft daarbij passende productoplossingen en service. Omzet Omzet levensverzekeringen onder druk Interpolis is onbetwist marktleider als het over lijfrenteverzekeringen gaat. De omzet lijfrentes en koopsommen daalde in 2002 met 42% tot EUR 614 miljoen. Deze daling wordt voornamelijk verklaard door de afnemende vraag naar levensverzekeringen als gevolg van de toegenomen complexiteit bij de fiscale benadering van oudedags voorzieningen. De omzet periodieke premies van particulieren zoals hypothecaire verzekeringen en verzekerd sparen stegen met 7% tot I Toekomstmuziek '2002 betekende voor mij de introductie van de Toekomst- Planner: een revolutionair concept waarmee alle toe komstvoorzieningen van de klant, dus ook producten die bij andere maatschappijen zijn afgesloten, op een rij worden gezet. Bij een eventueel tekort volgt uit de analyse direct een passende oplossing. Met de ToekomstPlanner gaan we een langdurige relatie met de klant aan. Want I jaarlijks versturen we een geactualiseerd overzicht. Daarmee kan de klant bepalen of de financiële regelingen nog voldoende zijn voor toekomstige behoeften. Ik was in de eerste plaats verantwoordelijk voor de ontwikkeling van communicatiemiddelen en heb verder de introductie bij Rabobank en tussenpersonen begeleid. De Toekomst- Planner is in zes maanden ontwikkeld en in de markt gezet. En hij is heel goed ontvangen.' Carmelina Di Rosa, Marketingcommunicatie, Interpolis Leven Paticulier

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 2002 | | pagina 20